1963-1964 r.: relacje Polska - NRF (RFN) i "plan Gomułki"

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2020 21:05
W relacjach Polska i Niemieckiej Republiki Federalnej (RFN) lekka odwilż. 7 marca 1963 roku kraje podpisały 3-letnią umowę handlową. W czerwcu w warszawskim Instytucie Fizyki PAN uruchomiono pierwszy laser. Ukazał się pierwszy numer tygodnika "Kultura", którego tytuł władze skopiowały z tej paryskiej. Na lipcowym XIII Plenum KC PZPR usunięto z władz czołowego przedstawiciela "puławian", Romana Zambrowskiego, dając czytelny sygnał, że popaździernikowa liberalizacja się zakończyła.
Audio
Władysław Gomułka
Władysław Gomułka Foto: CAF/PAP

Październikowe zamieszki w Przemyślu między wiernymi i ZOMO z powodu zamknięcia przez władze Średniej Szkoły Organistowskiej Salezjanów. Skonfiskowano także 60-tysięczny nakład książek prymasa Stefana Wyszyńskiego o Wielkiej Nowennie Tysiąclecia.

W lutym 1964 roku rząd PRL ogłosił memorandum w sprawie zamrożenia zbrojeń nuklearnych w Europie Środkowej, tzw. plan Gomułki. 8 marca arcybiskupem metropolitą krakowskim został biskup Karol Wojtyła.

Kilka dni później, z inicjatywy Antoniego Słonimskiego, został skierowany do premiera Józefa Cyrankiewicza dwuzdaniowy list protestacyjny polskich intelektualistów przeciwko ograniczeniu przydziału papieru na druk książek i czasopism oraz zaostrzającej się cenzurze, zwany Listem 34. Był cytowany przez prasę zachodnią, a jego sygnatariuszy dotknęły represje. W tym znanego pisarza Melchiora Wańkowicza, który stał się bohaterem jednej z najgłośniejszych spraw w historii sądownictwa PRL - został postawiony przed sądem i na kilka tygodni uwięziony za przekazanie za granicę materiałów szkalujących Polskę Ludową. 

Na czerwcowym IV Zjeździe PZPR poddano krytyce partie: chińską i albańską za rozłam w ruchu komunistycznym oraz ich zwolenników  w PZPR. Niebawem ministrem spraw wewnętrznych został, uważany za komunistycznego nacjonalistę, Mieczysław Moczar z frakcji tzw. partyjnych partyzantów.

W Londynie powstał ważny dla wychodźstwa Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny POSK. Polscy sportowcy zdobyli 23 medale podczas  Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Pierwszy duży recital w powojennej Polsce miał Bohdan Łazuka.

Posłuchaj całej audycji.

***

Tytuł audycji: "Historia żywa"

Prowadzi: Dorota Truszczak

Gość: prof. Andrzej Nowak (historyk)

Data emisji: 17.02.2020

Godz. 21.05

ag


Czytaj także

Biskup Czesław Kaczmarek, ofiara systemu komunistycznego

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2019 09:16
Mija rocznica śmierci biskupa Czesława Kaczmarka. Jak powiedział Paweł Skibiński (Uniwersytet Warszawski), duchowny był "»ulubionym« elementem represji komunistycznych", torturowano go i osadzono w więzieniu.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Polska w latach 1952-1953, po śmierci Stalina

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2020 21:00
23 stycznia 1952 roku został opublikowany "Projekt Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej", który poddano "ogólnonarodowej dyskusji". Wcześniej Stalin  wprowadził do tekstu ok. 50-ciu poprawek. Sejm uchwalił Konstytucję PRL pół roku później.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Burzliwy 1956 rok. Niespotykany entuzjazm Polaków w nadziei na lepszą Polskę

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2020 07:20
Myślimy: rok 1956 – mówimy: polski październik. Czas politycznego przełomu. Władysław Gomułka, po uchyleniu zarzutów z 1949 roku o odchyleniu prawicowo-nacjonalistycznym, wraca do gry jako I sekretarz PZPR. Jego cel: socjalizm z ludzką twarzą. Gomułkę poparli: naród, prymas i… Wolna Europa.
rozwiń zwiń