Wojna krymska i "odwilż posewastopolska"

Ostatnia aktualizacja: 09.01.2022 17:58
W połowie 1856 roku do Warszawy przyjechał nowy car Aleksander II. Podczas spotkania z delegacją szlachty i duchowieństwa powiedział: "Żadnych marzeń, panowie… Pomyślność Polski polega na zupełnym zjednoczeniu się z innymi narodami mojego państwa". Władca Rosji wygłosił te słowa po wielkiej przegranej Imperium w wojnie krymskiej, z którą nadzieje na wolność Rzeczypospolitej wiązali polscy działacze polityczni. Wojnie wypowiedzianej ojcu Aleksandra II - Mikołajowi I przez Turcję w październiku 1853 roku, konflikcie zakończonym już przez nowego cara w marcu 1856 roku.
Wojna krymska - piechota rosyjska pod ostrzałem tureckim
Wojna krymska - piechota rosyjska pod ostrzałem tureckimFoto: Biblioteka Narodowa/Polona

W tej wojnie Mikołaj I starł się nie tylko z państwem osmańskim, ale i z Anglią oraz Francją o strefy wpływów na Bałkanach i podział Turcji. Po stronie aliantów stanęli niedawni sojusznicy cara - władcy Prus i Austrii związani z nim Świętym Przymierzem. Konferencja pokojowa w Paryżu pokazała jednak, że Zachód walczyć o Polskę nie będzie. Klęska Rosji zapoczątkowała kształtowanie się nowego ładu w Europie. Stała się też punktem wyjścia do modernizacji państwa, które chciało rywalizować z mocarstwami Zachodu.

Rosja zaczęła się reformować. Początki zmian nazwano "odwilżą posewastopolską", odwołując się do miasta Sewastopol, czyli symbolu rosyjskiej klęski. W Królestwie Polskim zbiegło się to ze śmiercią Iwana Paskiewicza - okrutnego namiestnika cara. "Żadnych marzeń, panowie", czyli czym była i jak się manifestowała "odwilż posewastopolska" w Królestwie Polskim i na pozostałych ziemiach polskich zagrabionych przez Rosję w zaborach?

Czytaj także:

***

Na audycję "Historia żywa" w poniedziałek (10.01) o godz. 21.05 zapraszają Dorota Truszczak i Andrzej Nowak.

DS

Zobacz więcej na temat: Dorota Truszczak Andrzej Nowak

Czytaj także

Powstanie listopadowe. Rosyjskie represje wobec Polaków

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2021 07:51
Ponad 150 tys. książek oraz blisko 100 tys. grafik, obrazów, kolekcji medali i zdobytej broni trafiło z Warszawy do muzeów i bibliotek rosyjskich w Petersburgu po klęsce powstania listopadowego. Represje objęły mieszkańców Królestwa Polskiego i tzw. guberni zachodnich, czyli ziem zagrabionych w trzech rozbiorach przez Imperium Rosyjskie. Wyroki śmierci, ciężkie roboty, konfiskaty majątków, likwidacja Instytutu Politechnicznego, Uniwersytetu Wileńskiego, Liceum Krzemienieckiego - to niektóre z wielu decyzji cara Mikołaja I.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Polskie drogi do wyzwolenia spod opresji Rosji, Prus, Austrii w latach 1831-1846

Ostatnia aktualizacja: 21.12.2021 07:00
Kiedy i gdzie pojawiły się centra popowstaniowej konspiracji patriotycznej na ziemiach byłej Rzeczpospolitej? Kto je organizował? Do kogo i do czego się odwoływały? Jak się zmieniały konspiracje? Jaką rolę odegrali w nich działacze emigracyjni, a jaką np. duchowni? Jak wielu konspiratorów i z jakim skutkiem podejmowało działania partyzanckie z bronią w ręku w latach 1831-1846? 
rozwiń zwiń