X
Szanowny Użytkowniku
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w Portalu PolskieRadio.pl
1.Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa.
2.W sprawach związanych z Pani/a danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.
3.Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody.
4.Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności.
5.Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dezaktywacji konta, zgodnie z przepisami prawa.
7.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
8.Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9.Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.Polskie Radio S.A. informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach dane osobowe oraz polityka prywatności
Rozumiem

Regulamin konkursu "Ścigaj się o bilet – wrzuć Jedynkę!"

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2017 19:35
Konkurs odbędzie się w dniach od 19 kwietnia do 11 maja 2017r. (w wybrane dni od poniedziałku do piątku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycjach "Sygnały Dnia" oraz ,"Ekspres Jedynki" w IV etapach.

Konkurs w ramach 4th Global Road Safety Week


logo logo

Regulamin konkursu "Ścigaj się o bilet – wrzuć Jedynkę!" w "Sygnałach Dnia" oraz w "Ekspresie Jedynki" na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

Organizatorem konkursu realizowanego przez Program 1 jest Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie (00-977) przy al. Niepodległości 77/85 wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000017753, NIP: 521-04-14-265, wysokość kapitału zakładowego: 16 366 300 zł, wpłacony w pełnej wysokości (zwany dalej Organizatorem). Celem Konkursu jest zwiększenie wśród słuchaczy popularności stacji radiowej.


. .

Przebieg Konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie przeprowadzony będzie przede wszystkim w oparciu o sprawdzenie kreatywności oraz wiedzy Uczestników Konkursu m.in. z zakresu tematyki motoryzacyjnej, filmowej i międzynarodowej.


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs odbędzie się w dniach od 19 kwietnia do 11 maja 2017r. (w wybrane dni od poniedziałku do piątku) na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycjach "Sygnały Dnia" oraz ,"Ekspres Jedynki" w IV etapach. Prowadzący ww. audycje każdorazowo poinformuje na antenie o rozpoczęciu danego etapu konkursu.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym Regulaminem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora i członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu.

4. Zasady Konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym Regulaminie, nagroda dla zwycięzcy jak również czas trwania Konkursu podawane będą na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. w audycjach „Sygnały Dnia” oraz „Ekspres Jedynki” w wybranych dniach w terminie od 19 kwietnia do 11 maja 2017r. oraz na stronie internetowej.

5. Wysłanie wiadomości sms do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu oraz zezwoleniem na publiczne ujawnienie imienia oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Konkursu jest Organizator.

7. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody w Konkursie. Każdy Uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016. 922 j.t.) na co każdy Uczestnik Konkursu wyraża zgodę. Dane osobowe osoby, która wygra Nagrodę Główną zostaną przekazane sponsorowi Nagrody Głównej wyłącznie w celu realizacji Konkursu i jej doręczenia.

8. Konkurs prowadzony na podstawie Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (Dz. U. z 2016. 471 j.t.).

9. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będzie sprawowała Komisja Konkursowa, do której zadań należeć będzie nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu oraz wyłonienie Zwycięzców kolejnych Etapów.

11. Wygrana w I Etapie Konkursu upoważnia do udziału w kolejnych Etapach Konkursu na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

12. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie jedynka.polskieradio.pl

§ 2 ZASADY KONKURSU

1. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer telefonu 72 151 (koszt: 2,46 PLN brutto za wysłanie wiadomości) zawierającą kreatywną Odpowiedź (zwaną dalej także Utworem) na pytanie konkursowe zadane na antenie wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem.

2. Nadesłana Odpowiedź nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

3. W Konkursie nie są brane pod uwagę SMS-y wysyłane przez Internet.

4. Każdy Uczestnik Konkursu może zostać Zwycięzcą w I etapie Konkursu (Eliminacji) tylko jeden raz w czasie trwania Konkursu.

5. Jeden SMS traktowany jest jako jedno zgłoszenie do Konkursu.

6. Każdy Uczestnik Konkursu może wciąż udział w Konkursie dowolną liczbę razy, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4.

7. Jeden SMS odpowiada pytaniu tylko jednej z edycji Konkursu.


§ 3 NAGRODY

1. Po zakończeniu każdej edycji Organizator kontaktuje się ze Zwycięzcą każdej edycji informując o wygranej, a także o terminach kolejnych Etapów Konkursu rozgrywanych na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A. oraz prosi o podanie dokładnego adresu.

2. Nagrody, o których mowa w ust. 8 - 12 będą przesłane przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu pod wskazany przez Zwycięzcę danego etapu adres.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

4. W każdej edycji Konkursu nagrody będą wymienione na antenie Programu 1 Polskiego Radia S.A.

Nagroda Główna
5. Organizator przewiduje przyznanie Nagrody Głównej w IV Etapie Konkursu, która składa się z jednego vouchera na dwuosobową wycieczkę na Grand Prix Formuła 1 na Węgrzech w dniach 28 – 31 lipca 2017r. o wartości 15.000 zł brutto oraz nagrody pieniężnej w wysokości 1.667 zł brutto (w sumie wartość Nagrody Głównej wynosi 16.667 zł brutto).
Voucher obejmuje świadczenia: bilet lotniczy dla dwóch osób (Warszawa – Budapeszt – Warszawa; wylot 28 lipca 2017r., powrót 31 lipca 2017r.), trzy noclegi w pokoju dwuosobowym (śniadanie + kolacja), bilet weekendowy Grand Prix Węgier Formuła 1, transfery na trasach: lotnisko – hotel – lotnisko oraz hotel – tor Hungarorging – hotel, ubezpieczenie od nagłych wypadków.

6. Nagroda Główna nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.

7. Organizator przekaże Polskiemu Związkowi Motorowemu dane osobowe Zwycięzcy Nagrody Głównej (imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej), wyłącznie w celu realizacji Konkursu i doręczenia Nagrody Głównej najpóźniej do 30 czerwca 2017r.

Nagrody Pocieszenia
8. W pierwszym Etapie Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagrody pocieszenia dla osób wyróżnionych zgodnie z § 4 ust. 3 i ust. 8 w postaci kubka termicznego z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 30,69 zł brutto (w sumie 8 sztuk o łącznej wartości 245,52 zł brutto).

9. W drugim Etapie Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagrody dla czterech osób, które przegrały 1/4 Finału w postaci zestawu o wartości 227,37 zł brutto składającego się z kubka termicznego z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 30,69 zł brutto oraz słuchawek bezprzewodowych z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 196,68 zł brutto (w sumie 4 zestawy o łącznej wartości 909,48 zł brutto).

10. W trzecim Etapie Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagrody dla dwóch osób, które przegrały 1/2 Finału w postaci zestawu o wartości 291,33 zł brutto składającego się z kubka termicznego z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 30,69 zł brutto, słuchawek bezprzewodowych z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 196,68 zł brutto oraz torby podróżnej z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 63,96 zł brutto (w sumie 2 zestawy o łącznej wartości 582,66 zł brutto).

12. W czwartym Etapie Konkursu Organizator przewiduje przyznanie nagrody dla osoby, która przegrała Finał Konkursu w postaci zestawu o wartości 370,39 zł brutto składającego się z kubka termicznego z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 30,69 zł brutto, słuchawek bezprzewodowych z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 196,68 zł brutto oraz torby podróżnej z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 63,96 zł brutto, parasolki z lampką LED z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 40,59 zł brutto oraz z USB 32 GB z logo Programu 1 Polskiego Radia S.A. o wartości 38,47 zł brutto.


§ 4 ETAPY KONKURSU

Etap I – Eliminacje

Pierwszy Etap Konkursu, zwany Eliminacjami przeprowadzony jest w audycjach: "Sygnały Dnia" oraz "Ekspres Jedynki".

Eliminacje w "Sygnałach Dnia"
1. Cztery edycje Eliminacji odbędą się w audycji "Sygnały Dnia" w godz. 06.05 – 08.59 w dniach:
19 kwietnia 2017r. (środa)
24 kwietnia 2017r. (poniedziałek)
26 kwietnia 2017r. (środa)
4 maja 2017r. (czwartek),
gdzie będzie wyemitowany rebus dźwiękowy oraz pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.

2. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłanie wiadomości tekstowej najpóźniej do godziny 08.59 zawierającą Odpowiedź na rebus oraz na eliminacyjne pytanie konkursowe zadane na antenie.

3. W każdej edycji Komisja Konkursowa, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Zwycięzcę Etapu I Konkursu, którego Odpowiedź została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.
Dodatkowo, Komisja Konkursowa w każdej edycji I Etapu wyróżni jedną osobę przyznając jej nagrodę pocieszenia wymienioną w § 3 ust. 8.

4. Każdego dnia edycji Konkursu w audycji „Sygnały Dnia” pojawi się odesłanie do audycji „Ekspres Jedynki”, w której nastąpi ogłoszenie Zwycięzcy Etapu I konkursu oraz osoby wyróżnionej, tj. odpowiednio:
Zwycięzca nr 1 19 kwietnia 2017r. (środa)
Zwycięzca nr 3 24 kwietnia 2017r. (poniedziałek)
Zwycięzca nr 5 26 kwietnia 2017r. (środa)
Zwycięzca nr 7 4 maja 2017r. (czwartek),

5. W sumie czterech Zwycięzców Etapu I w "Sygnałach Dnia" wybranych przez Komisję Konkursową przystąpi do Etapu II.

Eliminacje w "Ekspresie Jedynki"
6. Cztery edycje Eliminacji odbędą się w audycji "Ekspres Jedynki" w godz. 15.20 – 17.59 w dniach:
19 kwietnia 2017r. (środa)
24 kwietnia 2017r. (poniedziałek)
26 kwietnia 2017r. (środa)
4 maja 2017r. (czwartek),
gdzie będzie wyemitowany rebus dźwiękowy oraz pytanie konkursowe z zakresu tematyki ogólnej. Treść pytania będzie rozpowszechniana w sposób zapewniający jak największą promocję Konkursu na antenie.

7. Zadaniem słuchaczy danej edycji Konkursu jest wysłanie wiadomości tekstowej najpóźniej do godziny 17.59. zawierającą Odpowiedź na rebus oraz na eliminacyjne pytanie konkursowe zadane na antenie

8. W każdej edycji Komisja Konkursowa, spośród wszystkich odpowiedzi wybierze Zwycięzcę Etapu I Konkursu, którego Odpowiedź została najwyżej oceniona. Dokonując oceny Komisja weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną tekstu.
Dodatkowo, Komisja Konkursowa w każdej edycji I Etapu wyróżni jedną osobę przyznając jej nagrodę pocieszenia wymienioną w § 3 ust. 8.

9. Każdego dnia edycji Konkursu w audycji "Ekspres Jedynki" pojawi się odesłanie do audycji "Sygnały Dnia", w której nastąpi ogłoszenie Zwycięzcy Etapu I konkursu oraz osoby wyróżnionej, tj. odpowiednio:
Zwycięzca nr 2 20 kwietnia 2017r. (czwartek)
Zwycięzca nr 4 25 kwietnia 2017r. (wtorek)
Zwycięzca nr 6 28 kwietnia 2017r. (piątek)
Zwycięzca nr 8 5 maja 2017r. (piątek),

10. W sumie czterech Zwycięzców Etapu I w "Ekspresie Jedynki" wybranych przez Komisję Konkursową przystąpi do Etapu II.

Etap II – 1/4 Finału

11. Drugi Etap Konkursu, zwany 1/4 Finału przeprowadzony jest w czterech edycjach w audycji "Ekspres Jedynki" w godzinach 15.40 – 15.55 między Zwycięzcami Eliminacji w kolejności wygranej, tj. odpowiednio:
20 kwietnia 2017r. (czwartek) – ¼ Finału nr 1 – między Zwycięzcą Etapu I nr 1 i nr 2
25 kwietnia 2017r. (wtorek) – ¼ Finału nr 2 – między Zwycięzcą Etapu I nr 3 i nr 4
28 kwietnia 2017r. (piątek) – ¼ Finału nr 3 – między Zwycięzcą Etapu I nr 5 i nr 6
5 maja 2017r. (piątek) – ¼ Finału nr 4 – między Zwycięzcą Etapu I nr 7 i nr 8

12. Organizator łączy się w każdej edycji ze Zwycięzcami I Etapu Konkursu tj. odpowiednio z osobami, o których mowa w ust. 11. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest zgodnie z procedurą określoną w § 6 Regulaminu. Nieuzyskanie połączenia w ustalonym w ust. 11 czasie, jest równoznaczne z odstąpieniem od udziału w tym Etapie Konkursu czego konsekwencją jest brak możliwości zdobycia Nagrody Głównej oraz nagrody pocieszenia wskazanej w § 3 ust. 9. Równocześnie drugi uczestnik tej edycji przystępuje do Etapu III.

13. Zadaniem Uczestników Etapu II jest udzielenie trzech prawidłowych odpowiedzi na trzy pytania m.in. z zakresu tematyki motoryzacyjnej, filmowej i międzynarodowej zadawanych przez prowadzącego naprzemiennie. Jeżeli liczba prawidłowych odpowiedzi jest taka sama, przewidziana jest dogrywka aż do skutku – wygrywa ta osoba, która odpowie prawidłowo na więcej pytań. Etap II wygrywa ta osoba, która odpowiedziała prawidłowo na więcej pytań i przechodzi do Etapu III, czyli Półfinałów.
Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie na antenie wynosi 5 sekund.

14. W sumie czterech Zwycięzców Etapu II przystąpi do Etapu III odpowiednio w kolejności:
Półfinalista nr 1 z dn. 20 kwietnia 2017r. (czwartek)
Półfinalista nr 2 z dn. 25 kwietnia 2017r. (wtorek)
Półfinalista nr 3 z dn.28 kwietnia 2017r. (piątek)
Półfinalista nr 4 z dn. 5 maja 2017r. (piątek).

Etap III – 1/2 Finału

15. Trzeci Etap Konkursu, zwany 1/2 Finału przeprowadzony jest w dwóch edycjach w audycji "Ekspres Jedynki” w godzinach 15.40 – 15.55 między Zwycięzcami II Etapu w kolejności wygranej, tj. odpowiednio:
8 maja 2017r. (poniedziałek) – 1/2 Finału nr 1 – między Półfinalistą nr 1 i nr 2
9 maja 2017r. (wtorek) – 1/2 Finału nr 1 – między Półfinalistą nr 3 i nr 4

16. Organizator łączy się w każdej edycji ze Zwycięzcami II Etapu Konkursu tj. odpowiednio z osobami, o których mowa w ust. 15. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest zgodnie z procedurą określoną w § 6 Regulaminu. Nieuzyskanie połączenia w ustalonym w ust. 15 czasie, jest równoznaczne z odstąpieniem od udziału w tym Etapie Konkursu czego konsekwencją jest brak możliwości zdobycia Nagrody Głównej oraz nagrody pocieszenia wskazanej w § 3 ust. 10. Równocześnie drugi uczestnik tej edycji przystępuje do Etapu IV.

17. Zadaniem Uczestników Etapu III jest udzielenie trzech prawidłowych odpowiedzi na trzy pytania m.in. z zakresu tematyki motoryzacyjnej, filmowej i międzynarodowej zadawanych przez prowadzącego naprzemiennie. Jeżeli liczba prawidłowych odpowiedzi jest taka sama przewidziana jest dogrywka aż do skutku – wygrywa ta osoba, która odpowie prawidłowo na więcej pytań. Etap III wygrywa ta osoba, która odpowiedziała prawidłowo na więcej pytań i przechodzi do Etapu IV, czyli Finału.
Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie na antenie wynosi 5 sekund.

18. W sumie dwóch Zwycięzców przystąpi do Etapu IV.

Etap IV – Finał

19. Czwarty Etap Konkursu, zwany Finałem przeprowadzony jest w audycji "Ekspres Jedynki" w godzinach 15.40 – 15.55 między Zwycięzcami III Etapu w dniu 11 maja 2017r. (czwartek).

20. Organizator łączy się z osobami, o których mowa w ust. 19. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest zgodnie z procedurą określoną w § 6 Regulaminu. Nieuzyskanie połączenia w ustalonym w ust. 19 czasie, jest równoznaczne z odstąpieniem od udziału w tym Etapie Konkursu czego konsekwencją jest brak możliwości zdobycia Nagrody Głównej oraz nagrody pocieszenia wskazanej w § 3 ust. 12. Zwycięzcą zostaje drugi uczestnik Etapu IV.

21. Zadaniem Uczestników Etapu IV jest udzielenie trzech prawidłowych odpowiedzi na trzy pytania m.in. z zakresu tematyki motoryzacyjnej, filmowej i międzynarodowej zadawanych przez prowadzącego naprzemiennie. Finał Konkursu wygrywa ta osoba, która odpowiedziała prawidłowo na więcej pytań - jeżeli liczba prawidłowych odpowiedzi jest taka sama przewidziana jest dogrywka aż do skutku – wygrywa ta osoba, która odpowie prawidłowo na więcej pytań.
Czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie na antenie wynosi 5 sekund.

22. Osoba, która udzieli więcej poprawnych odpowiedzi w Finale Konkursu, otrzyma Nagrodę Główną.


§ 5 PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że Utwór zgłoszony do Konkursu został stworzony samodzielnie przez Uczestnika i jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich, w tym dotyczących praw autorskich i pokrewnych oraz że ponosi wobec Organizatora odpowiedzialność z tego tytułu, zwalniając go z wszelkich roszczeń osób trzecich.
2. Z chwilą wysłania Utworu do Konkursu Uczestnik udziela bez wynagrodzenia nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z Utworu (licencja w zakresie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych) na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzenie do pamięci komputera) Utworu dowolną techniką,
b. publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
c. publiczne wystawianie Utworu,
d. nadawanie i reemitowanie w całości lub w dowolnie wybranych fragmentach za pomocą fonii przewodowej lub bezprzewodowej, przez stacje naziemne za pośrednictwem satelity, w sieciach kablowych, telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu
3. Uczestnik upoważnia Organizatora do udostępniania Utworu anonimowo oraz do decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu.


§ 6 PROCEDURA TELEFONICZNEGO ŁĄCZENIA Z FINALISTAMI

1. Przedstawiciel Organizatora będzie kontaktować się telefonicznie z wyłonionymi Zwycięzcami danych etapów konkursu. Próba uzyskania połączenia podejmowana jest dwukrotnie, przy czym za każdym razem oczekiwanie na połączenie nie może przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony Uczestnika połączenia i czterech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku nie wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych sygnałów w ciągu pięciu sekund od chwili, gdy zakończono wybieranie numeru, próbę tę ponawia się. W przypadku rozłączenia w trakcie rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest jednokrotnie.

2. W chwili uzyskania połączenia Zwycięzca danego etapu Konkursu podaje przedstawicielowi Organizatora swoje imię i nazwisko oraz adres. Weryfikacja prawa udziału Zwycięzcy w konkursie odbywa się poprzez pytanie czy Zwycięzca wysłał sms w konkursie.

3. W I Etapie Konkursu w przypadku nieuzyskania połączenia przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z kolejną osobą, której Odpowiedź Komisja Konkursowa oceniła najwyżej.

4. Procedura wyłonienia Zwycięzców I Etapu przeprowadzana jest do pozytywnego skutku, wg zasad jak wyżej.

5. Zwycięzcy każdej edycji oraz każdego Etapu będą ogłoszeni na antenie.

§ 7 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje należy kierować do Komisji Reklamacyjnej, na adres: Program 1 Polskiego Radia S.A. 00-977 Warszawa, Al. Niepodległości 77/85.

2. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu do Komisji Reklamacyjnej. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Fundator nagród

Sponsorem nagrody głównej jest Polski Związek Motorowy

logo logo

Zobacz więcej na temat: konkurs
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak