Section1
Debata Międzynarodowa - Gleb Pawłowski
Wszystkie Dyr. radiowej Jedynki dziękuje uczestnikom debaty Foto: Wojciech Kusiński/PR