Section1
Prace ocenione 23.11.2017 r. w "Czterech porach roku"
Wszystkie Wyróżnienie 23.11.2017 w "Czterech porach roku", Autor: Marysia Dyk (l. 9 z Kielc ); Juror: prof. Franciszek Maśluszczak Foto: Jacek Konecki/PR