Section05

Niepodległa - dzień po dniu

Następny odcinek audycji dnia 10.04.2020 o godzinie 08:32 Zobacz w ramówce
Section06
02'29 Zaślubiny morza i gór W Kolibkach (dziś osiedle w Orłowie) wrzucono do Bałtyku pierścień z gór na znak zaślubin Dunajca z Bałtykiem, a szerzej gór i morza.
02'37 Rosja nie zgadza się na Borysów jako na miejsce rokowań Rosjanie twierdzą, że miasto jest na terenie objętym walkami i nie przyjmują zapewnień, że walki zostaną wstrzymane.
02'42 Zjazd Związku Artystów Scen Polskich Podjęto daleko idące decyzje m.in. w sprawach aktorskich zarobków, powołania szkoły aktorskiej, czy utworzeniu w Skolimowie Domu Artysty Weterana.
02'47 W Hucie Bankowej uruchomiono wielki piec Przed wybuchem wojny Huta Bankowa była największym zakładem metalurgicznym w imperium rosyjskim.
02'23 Refleksje Wielkanocne Druga Wielkanoc w niepodległej Polsce.
02'31 Świąteczna drożyzna
02'42 Żołnierz Władysław Broniewski
02'28 Minister Patek odpowiada Cziczerinowi Polska odrzuciła propozycję zawieszenia broni na całym froncie.
02'38 Co bogaci robią z pieniędzmi?
02'42 Apel polskich pisarzy do Polonii Amerykańskiej Pisarze dziękują za dotychczasową pomoc i apelują, żeby Polonia dalej pomagała ojczyźnie
Section07
O audycji

Kalendarium autorstwa Andrzeja Sowy przedstawiające to, co danego dnia działo się w sprawie Polski i na ziemiach polskich. Czyta Maciej Gudowski. 

Przypominamy ważne fakty polityczne, np. 11 listopada - premier Austrii odpowiada na interpelacje w sprawach Polski, 14 listopada - nie ma zgody Niemiec na Adama Tarnowskiego jako premiera, 6 grudnia - co słychać u Piłsudskiego w Magdeburgu? Sięgamy do ówczesnej prasy, pokazujemy codzienność i trudne realia życia w Rzeczpospolitej roku 1918.

Section21