JedynkaPasja życia
Section05
Pasja życia
Section07
O audycji

Autor/prowadzenie: Jacek Raginis-Królikiewicz Wydawca: Maciej Walecki

Jak osiągnąć sukces? Co jest czynnikiem gwarantującym powodzenie? Czy można odnieść go na kilku polach równocześnie? Wśród tysięcy recept najbardziej przekonujące okazują się te, które odwołują się do osobistych doświadczeń konkretnych ludzi.

Tymczasem w Polsce sukces jest przyjmowany ambiwalentnie. Z jednej strony jest traktowany podejrzliwie jako efekt przypadkowej gry losu, korupcji, niezasłużonej wygranej lub towarzyskich układów – z drugiej w coraz większym stopniu staje się miara wartości człowieka.

Dziesiątki kolorowych pism pokazują nam jedynie wierzchołek góry lodowej – moment, w którym ludzie sukcesu konsumują efekty powodzenia, niezwykle rzadko spoglądamy pod powierzchnię zdarzeń, która kryje ogrom wysiłku i wyrzeczeń, które poprzedzały teraźniejszość.

Niewielu tez śledzi losy ludzi sukcesu zastanawiając się nad osobistymi kosztami zwycięstwa, które okazuje się czasem pyrrusowe. Co więcej – dochodzi do zaburzenia zbiorowej samooceny – ostatnie piętnastolecie, które stało się wyjątkowym sukcesem politycznym i cywilizacyjnym – przez wielu Polaków jest traktowane jako dojmującą porażkę!
Jedną z przyczyn sukcesu kultury i gospodarki amerykańskiej jest umiejętność popularyzowania pozytywnych wzorców osiągania sukcesu. Dziś, kiedy Polska stanęła na progu zupełnie nowego etapu swojej historii, taka umiejętność jest nam szczególnie potrzebna.

Dlatego chcemy przybliżyć polskiej publiczności sylwetki Polaków, którzy odnieśli sukces.