Section05

Bohaterowie Trzech Zaborów

Section07
O audycji

Opisujemy bohaterów walki o niepodległość, ale tych z drugiego planu. Pokazujemy, że nie tylko walka zbrojna doprowadziła do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Przez ponad 120 lat zaborów nie było państwa polskiego, ale istniał Naród.

Chcemy przywrócić imiona i nazwiska szermierzy bezkrwawej walki o niepodległość. To oni dowodzili, że tworzenie dóbr, to także rozwój tożsamości narodowej. Opowiadamy o księgarzach, drukarzach, przedsiębiorcach, rzemieślnikach, fabrykantach, handlowcach, ziemianach, innowatorach, finansistach i kupcach, którzy pokazali, że naród może trwać i rozwijać się także bez państwa.

Działalność gospodarcza tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości jest mało znana. Cykl audycji Bohaterowie Trzech Zaborów przywraca do społecznej świadomości tych, którzy rozwijali dobrobyt, działali na rzecz narodu polskiego w małych, regionalnych społecznościach albo na dużą skalę - a dziś są zapomniani.

Autorami cyklu są Edyta Poźniak i Andrzej Sowa. 

Partnerem cyklu jest ORLEN Paliwa Sp. z o. o.


Logo Logo

Section21