Ukraina świętuje trzydziestolecie niepodległości!

Ostatnia aktualizacja: 21.08.2021 19:00
W audycji „Z muzyką po Kresach” z Krzysztofem Stanowskim z Centrum Współpracy Międzynarodowej UM Lublin rozmawialiśmy o inicjatywie Ukraina30.PL. Artur Dobrucki, kierownik i redaktor portalu "Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej" opowie wpływie Rzeczypospolitej na kształtowanie lokalnej kultury i polityki Kresów.
Audio
  • Ukraina świętuje trzydziestolecie niepodległości! (Jedynka/Z muzyką po Kresach)
zdjęcie ilustracyjne
zdjęcie ilustracyjneFoto: Shutterstock

Zbliża się 30 rocznica odzyskania niepodległości przez Ukrainę. W audycji „Z muzyką po Kresach” z Krzysztofem Stanowskim z Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin rozmawialiśmy o inicjatywie Ukraina30.pl. Z okazji 30. Rocznicy Niepodległości Ukrainy każdy może złożyć życzenia dla wschodniego sąsiada Polski! Życzenia będą przekazane na ręce ambasadora Ukrainy w RP podczas warszawskich obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy 29 sierpnia. Oprócz tego, w ramach akcji Ukraina30.PL, odbywa się szereg wydarzeń poświęconych Ukrainie w całej Polsce: od flash mobu, poprzez wystawę fotografii, po mecz piłki nożnej. Do inicjatywy dołączyło ponad 60 różnych organizacji i stowarzyszeń!

- Jest dla nas bardzo ważne, że po dobrej i trudnej historii przez te 30 lat byliśmy w stanie zbudować dobre sąsiedztwo. Poznać się, spotkać. Po dziesiątkach lat zamkniętej granicy, kiedy nie mogliśmy się odwiedzać. Najważniejsze, co chcieliśmy powiedzieć: dobrze, że jesteście, dobrze, że tak wiele nas łączy, dobrze, że jesteśmy wspólnie – mówił Krzysztof Stanowski.

Informacje dotyczące obchodów trzydiestolecia niepodległości Ukrainy związanych z inicjatywą znajdziemy na stronie Ukraina30.pl.

Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej to portal multimedialny Miejskiego Centrum Kultury w Przemyślu. Jest to interaktywna strona, której prezentacja odbyła się pod koniec lipca br. Obecnie jest na niej kilka ścieżek narracyjnych o dawnych Kresach, podcasty, tematyczne publikacje. Jak zaznaczają twórcy portalu, „Dawna Rzeczpospolita uczestniczyła w kształtowaniu cywilizacji opartej o zasady prawa, umiłowanie wolności i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne”. Jak współcześnie odnosimy się do tych wartości? Czy możemy obecnie oprzeć na nich naszą zbiorową tożsamość? Kresy to dziedzictwo, do którego odwołuje się wiele narodów. Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej zaprasza do debaty o tym politycznym i kulturowym fenomenie. O portalu opowiadał kierownik i redaktor Artur Dobrucki.

Portal jest wynikiem starań grupy specjalistów oraz województwa podkarpackiego.

- Najważniejsze jest dla nas, by pokazać to, co jest ważne dla różnych krajów. Chcemy skupić się na dziedzictwie Kresów, tym, co jest istotne. Ma to być spojrzenie na szeroko pojęty wschód i dawną Rzeczpospolitą, w której skład wchodziły te narody, które dziś posiadają już własną państwowość. To nie tylko było, ale jest celem naszej działalności.

Twórcom portalu zależy także na głosie czytelników – współredaktorów – znając ich oczekiwania, będą starali się wyjść im naprzeciw. Obecnie na portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej dostępne są 4 ścieżki: wprowadzenie do historii Kresów i ich fenomenu, krajobraz Kresów, wyznania na Kresach oraz rody tworzące Kresy.

Więcej informacji na stronie Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

***

Tytuł audycji: Z muzyką po Kresach

Prowadziła: Mariana Kril

Data emisji: 21.08.2021

Godzina emisji: 18.10