Polska mało innowacyjna

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2013 16:30
W latach 2008-2012 poziom innowacyjności całej Unii Europejskiej rósł rocznie średnio o 1,6 proc. W Polsce zaledwie o 0,4 proc.. Razem z Łotwą, Rumunią i Bułgarią zostaliśmy zaliczeni do grupy innowatorów o skromnych wynikach.
Audio

 

Rośnie innowacyjność firm w UE, ale też pogłębiają się różnice między państwami -taki jest wniosek z najnowszego raportu KE. Polska zajęła 4 miejsce, gorzej jest tylko na Łotwie, w Rumunii i Bułgarii. Razem z tymi krajami zostaliśmy zaliczeni do grupy innowatorów o skromnych wynikach. Jerzy Majchrzak, dyr Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki jest jednak optymistą, podkreśla, że opracownie Brukseli ma zalety, ale i wady.  
- "Ten roczny raport KE ma wiele zalet, ponieważ analizuje głównie trendy, nie koncentruje się wyłącznie na jednym wskaźniku. (...) Jego wadą jest to, że posługuje się stosunkowo starymi danymi. Najświeższe dane to jest 2011 rok i stąd dla nas on akurat nie przynosi jeszcze ciągle podstawowej odpowiedzi na pytanie -czy wpompowanie ogromnej, jak na polskie warunki, ilości pieniędzy w innowacyjność i rozwój polskiej gospodarki przynosi już rezultaty czy nie."

Jak podkreśla ekspert pieniądze te zostały wydane w latach 2009 -12. Biorąc pod uwagę, że realizacja projektu najczęściej trwa 3 lata, efekty dopiero przed nami, zobaczymy je w kolejnych latach. Należy więc oczekiwać, że pozycja Polski ulegnie znacznej poprawie, szczególnie w dwóch wskaźnikach -mówi Jerzy Majchrzak
-"Po pierwsze, wzrosną nam bardzo istotnie nakłady środków publicznych, bo to będą środki z UE. A środki publiczne zazwyczaj wymagały co najmniej 40 czy 50 proc. udziału środków prywatnych. W związku z tym te dwie rzeczy będą skorelowane i w tych dwóch wskaźnikach Polska powinna dokonać znaczącego skoku w przód."

Na razie jednak przepaść między Polską a innymi krajami jest znacząca. Nasze wydatki na badania i rozwój to zaledwie ok. 0,8 proc. PKB brutto podczas gdy średnia unijna to 2 proc. Liderami w innowacji są wg KE cztery kraje Szwecja, Niemcy, Dania i Finlandia. Na drugim biegunie, czyli na samym końcu Polska w towrzystwie Łotwy, Rumunii i Bułgarii.

Zdaniem dr Małgorzaty Starczewskiej-Krzoszotszek z Lewiatana sytuację mogłoby poprawić wsparcie ze strony rządu, jednak tego nie ma.  -"Ten rząd, tak jak wszystkie poprzednie rządy nic nie robi dla poprawy sytuacji jeśli chodzi o innowacyjność i skłonność firm do inwestowania w badania i rozwój. Wręcz patrząc na to co proponuje ministerstwo finansów, idziemy w kompletnie drugą stronę. Czyli idziemy w stronę, w której można tylko i wyłącznie podejmować, myślę o przedsiębiorstwach, decyzje absolutnie niezwiązane z innowacyjnością ponieważ nasze regulacje dotyczące rachunkowości mówią o tym, że mogę wpisać w koszty wydatki związane z badaniami prowadzonymi w firmie, związane z innowacjami w momencie kiedy je przygotowuję dopiero wtedy, kiedy ta innowacja została wdrożona do praktyki i mam z niej przychody, czyli nie mogę włożyć w koszty czegoś co jeszcze nie wygenerowało mi przychodów.

Jerzy Majchrzak przyznaje, że bez zdecydowanej zmiany podejścia do szeroko rozumianej skali preferowania podatkowego, innowacyjność rzeczywiście będzie słabsza. Dlatego powinniśmy iść za przykładem innych państw, gdzie zachęty podatkowe sprawdziły się i przynoszą wymierne korzyści.   

Z obliczeń firmy Deloitte wynika, że we Francji każdy zainwestowany w badania i rozwój dolar oznacza otrzymanie ponad 40 centów ulg podatkowych. W Polsce przedsiębiorca nie otrzyma ulgi, przeciwnie do każdego dolara będzie musiał dopłacić 3 centy.

 

Rozmawiał Krzysztof Rzyman.

 

 

Projekt powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej:

''