Logo Polskiego Radia
Czytelnia
1-10 z 38
Jarosław Klejnocki poleca wiersz "To" wiersz pochodzi z tomu "To"
Jarosław Klejnocki poleca wiersz "Campo di Fiori" wiersz opublikowano w tomie "Ocalenie"
Czesław Miłosz
Andrzej Matul o wierszu "Który skrzywdziłeś"
22.04.2011
Andrzej Matul odważył się przeczytać na antenie wiersz Czesława Miłosza - poety zakazanego w Polsce Ludowej. Został za to zawieszony, ale tylko na dwa tygodnie, bo w październiku 1980 roku Miłosz dostał Nagrodę Nobla i wtedy wiele się zmieniło.
Andrzej Matul o wierszu "W Warszawie" - W tym wierszu po raz pierwszy Miłosz tak identyfikuje się z miastem mi bardzo bliskim - z Warszawą. Ten wiersz został napisany w 1945 roku, więc jest to Warszawa tragiczna, bohaterska.
Andrzej Matul o "Historii literatury polskiej" To przetłumaczony zapis wykładów Czesława Miłosza na uniwersytecie amerykańskim w Berkeley, gdzie uczył o literaturze słowiańskiej. "Historia literatury polskiej" najpierw ukazała się po angielsku, potem po francusku, a potem została przetłumaczona na język polski.
Krystyna Budniewska poleca wiersz "Naród"
15.04.2011
- Wiersz ten znają nieliczni, dlatego czytam go wszystkim bliskim mi osobom.
Krystyna Budniewska poleca wiersz "Spotkanie"
15.04.2011
To jest wiersz oddający taką gorzką prawdę, gorzką wiedzę o tym, co nas spotyka.
Krystyna Budniewska poleca wiersz "W Warszawie" W tomie "Ocalenie" zwróciłam uwagę przede wszystkim na wiersz "W Warszawie".
Tom "Ocalenie"
Krystyna Budniewska poleca wiersze Czesława Miłosza
15.04.2011
Krystyna Budniewska była wieloletnią dziennikarką Polskiego Radia.