Logo Polskiego Radia
TAŚMY Z KOBLENCJI - program Rozgłośni Polskiej RWE od 19 X do 13 XI 1956
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
pokażukryj 19-10-1956 - piątek
pokażukryj od godziny: 12:00
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuFelieton na temat rozwoju telefonii w USA.
MuzykaTradycyjne pieśni polskie.
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Wola wyborców".
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Więcej chleba i wolnościNowe formy zarządzania przemysłem i organizowania produkcji a poprawa warunków życia robotników - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady).
Informacje o programieInformacje o programie RWE.
Działacze polscy na emigracjiSprawozdanie Stanisława Grocholskiego z III Zjazdu Ruchu Wolnościowego"Niepodległość i Demokracja".
Pogadanka o historii sztukiPogadanka Franciszka Strzałki poświęcona krajowemu biuletynowi historii sztuki i badaniom na polu historii sztuki.
Korespondencja z Nowego JorkuTemat bomby wodorowej w kampanii prezydenckiej w USA. Sowieckie rolnictwo.
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Reflektorem po krajuKorespondencja z Warszawy amerykańskiego dziennikarza New York Times’a - Sydney’a Grusona.
Wybrałem prawdęSeweryn Bialer wyjaśnia, dlaczego cenzura skonfiskowała wywiad czołowego publicysty sowieckiej"Prawdy" Borysa Polewoja udzielony prasie amerykańskiej.
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (1).
Korespondencja z Nowego JorkuBolesław Wierzbiański mówi o komunikacie jugosłowiańskim w sprawie amerykańskiej pomocy. Uwagi Aleksandra Korczyńskiego na temat rekonstrukcji gabinetu kanclerza Adenauera i przyszłego kształtu armii niemieckiej. Uwagi Leszka Pawłowicza na temat odrzucenia przez reżim komunistyczny w Polsce zaproszenia rządu amerykańskiego przyjęcia polskich przedstawicieli jako obserwatorów amerykańskich wyborów.
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd prasy francuskiejKomentrze na temat sytuacji w Polsce i innych krajach za żelazną kurtyna.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w piątek i sobotę rano.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza19 października.
Makieta historii Polski (cz. 2)Uwagi generała dr Mariana Kukiela na temat 1 tomu wydawnictwa"Makieta historii Polski".
MuzykaKoncert muzyki polskiej.
Komentarz politycznyReakcja reżimu wschodnioniemieckiego na wypadki poznańskie i przemiany zachodzące w Polsce.
Wojna w eterzeKomentarz Wiktora Trościanki z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
Komentarz dniaWładysław Gomułka i Ignacy Loga-Sowiński w Biurze Politycznym KC PZPR.
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuFelieton na temat rozwoju telefonii w USA. (powt.)
Komentarz dniaNa VIII Plenum KC PZPR w skład Biura Politycznego powołano Władysława Gomułkę, Mariana Spychalskiego, Ignacego Logę-Sowińskiego i Zenona Kliszkę.
MuzykaMuzyka węgierska.
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania. (powt.)
Węgierscy komuniści w BelgradzieKomentarz na temat wizyty w Belgradzie przedstawicieli Węgierskiej Partii Komunistycznej z sekretarzem generalnym Ernő Gerő na czele i kilkudniowych rozmów z prezydentem Jugosławii Josipem Broz Tito. Audycja z cyklu "Co słychać w domu sąsiada?".
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Wola wyborców". (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Więcej chleba i wolnościNowe formy zarządzania przemysłem i organizowania produkcji a poprawa warunków życia robotników - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
Działacze polscy na emigracjiSprawozdanie Stanisława Grocholskiego z III Zjazdu Ruchu Wolnościowego"Niepodległość i Demokracja". (powt.)
Pogadanka o historii sztukiPogadanka Franciszka Strzałki poświęcona krajowemu biuletynowi historii sztuki i badaniom na polu historii sztuki. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - komentarze wydarzeń zza żelaznej kurtyny z dzienników Washington Post, Los Angeles Times, New York Times oraz Chicago Tribune; Michał Rokosz omawia wywiad udzielony przez prezydenta Egiptu Gamal Abdel Nasera dziennikarzowi New York Times’a.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Komentarz politycznyKomentarz Wiktora Trościanki pt."Monopol na rację stanu".
Wybrałem prawdęSeweryn Bialer wyjaśnia, dlaczego cenzura skonfiskowała wywiad czołowego publicysty sowieckiej"Prawdy" Borysa Polewoja udzielony prasie amerykańskiej. (powt.)
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (1). (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPorozumienie Japonii ze Związkiem Radzieckim.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz dniaWładysław Gomułka i Ignacy Loga-Sowiński w Biurze Politycznym KC PZPR. (powt.)
Makieta historii Polski (cz. 2)Uwagi generała dr Mariana Kukiela na temat 1 tomu wydawnictwa"Makieta historii Polski".
MuzykaKoncert muzyki polskiej.
Komentarz politycznyReakcja reżimu wschodnioniemieckiego na wypadki poznańskie i przemiany zachodzące w Polsce. (powt.)
O rozcinaniu włosa na półKomentarz Wiktora Trościanki z cyklu"Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuFelieton na temat rozwoju telefonii w USA. (powt.)
MuzykaTradycyjne pieśni polskie.
Przegląd prasy zachodniejPrzegląd spraw polskich w prasie zachodnioeuropejskiej.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Wola wyborców". (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Więcej chleba i wolnościNowe formy zarządzania przemysłem i organizowania produkcji a poprawa warunków życia robotników - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
Działacze polscy na emigracjiSprawozdanie Stanisława Grocholskiego z III Zjazdu Ruchu Wolnościowego"Niepodległość i Demokracja". (powt.)
Pogadanka o historii sztukiPogadanka Franciszka Strzałki poświęcona krajowemu biuletynowi historii sztuki i badaniom na polu historii sztuki. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - komentarze wydarzeń zza żelaznej kurtyny z dzienników Washington Post, Los Angeles Times, New York Times oraz Chicago Tribune; Michał Rokosz omawia wywiad udzielony przez prezydenta Egiptu Gamal Abdel Nasera dziennikarzowi New York Times’a.
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz politycznyKomentarz Wiktora Trościanki pt."Monopol na rację stanu". (powt.)
Wiadomości (powt.)Przegląd Informacje dziennika radiowego. (powt.)
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (1). (powt.)
Przegląd prasy zachodniejPrzegląd spraw polskich w prasie zachodnioeuropejskiej. (powt.)
pokażukryj 20-10-1956 - sobota
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
Komentarz dniaNa VIII Plenum KC PZPR w skład Biura Politycznego powołano Władysława Gomułkę, Mariana Spychalskiego, Ignacego Logę-Sowińskiego i Zenona Kliszkę. (powt.)
Komentarz politycznyKomentarz Wiktora Trościanki pt."Monopol na rację stanu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza20 października.
Makieta historii Polski (cz. 2)Uwagi generała dr Mariana Kukiela na temat 1 tomu wydawnictwa"Makieta historii Polski". (powt.)
MuzykaKoncert muzyki polskiej.
Komentarz politycznyReakcja reżimu wschodnioniemieckiego na wypadki poznańskie i przemiany zachodzące w Polsce. (powt.)
Komentarz dniaWładysław Gomułka i Ignacy Loga-Sowiński w Biurze Politycznym KC PZPR. (powt.)
O rozcinaniu włosa na półKomentarz Wiktora Trościanki z cyklu"Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuFelieton na temat rozwoju telefonii w USA. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Przegląd prasy zachodniejPrzegląd spraw polskich w prasie zachodnioeuropejskiej.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Wola wyborców". (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Więcej chleba i wolnościNowe formy zarządzania przemysłem i organizowania produkcji a poprawa warunków życia robotników - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
MuzykaChwila muzyki.
Pogadanka o historii sztukiPogadanka Franciszka Strzałki poświęcona krajowemu biuletynowi historii sztuki i badaniom na polu historii sztuki. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - komentarze wydarzeń zza żelaznej kurtyny z dzienników Washington Post, Los Angeles Times, New York Times oraz Chicago Tribune; Michał Rokosz omawia wywiad udzielony przez prezydenta Egiptu Gamal Abdel Nasera dziennikarzowi New York Times’a.
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Komentarz politycznyKomentarz Wiktora Trościanki pt."Monopol na rację stanu". (powt.)
Wybrałem prawdęSeweryn Bialer wyjaśnia, dlaczego cenzura skonfiskowała wywiad czołowego publicysty sowieckiej"Prawdy" Borysa Polewoja udzielony prasie amerykańskiej. (powt.)
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (1). (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPorozumienie Japonii ze Związkiem Radzieckim. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Węgierscy komuniści w BelgradzieKomentarz na temat wizyty w Belgradzie przedstawicieli Węgierskiej Partii Komunistycznej z sekretarzem generalnym Ernő Gerő na czele i kilkudniowych rozmów z prezydentem Jugosławii Josipem Broz Tito. Audycja z cyklu "Co słychać w domu sąsiada?". (powt.)
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w sobotę i poniedziałek rano.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza20 października.
Korespondencja z Nowego JorkuFelieton Andrzeja Pomiana"Sprawa murzyńska w USA".
Program kabaretowyKabaret tygodnia.
Makieta historii Polski (cz. 3)Uwagi prof. Henryka Paszkiewicza na temat 1 tomu wydawnictwa"Makieta historii Polski".
O rozcinaniu włosa na półKomentarz Wiktora Trościanki z cyklu"Odwrotna strona medalu". (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Teatr WyobraźniSłuchowisko pt."Śmierć Ziemi".
MuzykaMuzyka rozrywkowa.
Komentarz dniaNa VIII Plenum KC PZPR w skład Biura Politycznego powołano Władysława Gomułkę, Mariana Spychalskiego, Ignacego Logę-Sowińskiego i Zenona Kliszkę. (powt.)
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd prasy zachodniejPrzegląd spraw polskich w prasie zachodnioeuropejskiej.
Komentarz polityczny"Wizyta nieoczekiwanych gości" - komentarz Wiktora Trościanki na temat wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Warszawie.
Reakcje prasy zachodniejPierwsze komentarze na temat niespodziewanej wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Polsce.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - komentarze wydarzeń zza żelaznej kurtyny z dzienników Washington Post, Los Angeles Times, New York Times oraz Chicago Tribune; Michał Rokosz omawia wywiad udzielony przez prezydenta Egiptu Gamal Abdel Nasera dziennikarzowi New York Times’a.
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Wizyta nieoczekiwanych gości" - komentarz Wiktora Trościanki na temat wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Warszawie. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejPierwsze komentarze na temat niespodziewanej wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Polsce. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPorozumienie Japonii ze Związkiem Radzieckim. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat VIII plenum KC PZPR i wizyty delegacji radzieckiego politbiura z Nikitą Chruszczowem.
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat VIII plenum KC PZPR i wizyty delegacji radzieckiego politbiura z Nikitą Chruszczowem. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Komentarz polityczny"Wizyta nieoczekiwanych gości" - komentarz Wiktora Trościanki na temat wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Warszawie.
Reakcje prasy zachodniejPierwsze komentarze na temat niespodziewanej wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Polsce. (powt.)
MuzykaPiosenki dla dzieci.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Wizyta nieoczekiwanych gości" - komentarz Wiktora Trościanki na temat wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Warszawie. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejPierwsze komentarze na temat niespodziewanej wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Polsce. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat VIII plenum KC PZPR i wizyty delegacji radzieckiego politbiura z Nikitą Chruszczowem. (powt.)
MuzykaPiosenki dla dzieci.
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Cytujemy dosłownieAudycja informacyjna na temat ostatnich wydarzeń politycznych. Cytaty z prasy krajowej.
Komentarz polityczny"Wizyta nieoczekiwanych gości" - komentarz Wiktora Trościanki na temat wizyty delegacji moskiewskiego politbiura w Warszawie. (powt.)
MuzykaMuzyka rozrywkowa.
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Przegląd wydarzeń politycznychPrzegląd najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w czwartek i piątek.
MuzykaMuzyka rozrywkowa.
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyTekst sobotniej korespondencji Filipa Bena dla paryskiego dziennika"Le Monde".
Cytujemy dosłownieAudycja informacyjna na temat ostatnich wydarzeń politycznych. Cytaty z prasy krajowej. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Przegląd wydarzeń politycznychPrzegląd najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w czwartek i piątek. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat VIII plenum KC PZPR i wizyty delegacji radzieckiego politbiura z Nikitą Chruszczowem. (powt.)
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat wizyty przywódców sowieckich w Warszawie.
Korespondencja z WarszawyTekst sobotniej korespondencji Filipa Bena dla paryskiego dziennika"Le Monde". (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Przegląd wydarzeń politycznychPrzegląd najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w czwartek i piątek. (powt.)
Felieton politycznyCo jest istotą konfliktu pomiędzy komunistami rosyjskimi i polskimi? - próba odpowiedzi na podstawie ostatnich doniesień korespondentów zagranicznych.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat wizyty przywódców sowieckich w Warszawie. (powt.)
Felieton politycznyCo jest istotą konfliktu pomiędzy komunistami rosyjskimi i polskimi? - próba odpowiedzi na podstawie ostatnich doniesień korespondentów zagranicznych.
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona.
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona. (powt.)
Felieton politycznyCo jest istotą konfliktu pomiędzy komunistami rosyjskimi i polskimi? - próba odpowiedzi na podstawie ostatnich doniesień korespondentów zagranicznych. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat próby interwencji radzieckiego politbiura w Warszawie oraz VIII plenum KC PZPR.
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat próby interwencji radzieckiego politbiura w Warszawie oraz VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Felieton politycznyCo jest istotą konfliktu pomiędzy komunistami rosyjskimi i polskimi? - próba odpowiedzi na podstawie ostatnich doniesień korespondentów zagranicznych. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze pism brytyjskich na temat ostatnich wydarzeń w Polsce.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat próby interwencji radzieckiego politbiura w Warszawie oraz VIII plenum KC PZPR. (powt.)
pokażukryj 21-10-1956 - niedziela
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
pokażukryj od godziny: 07:00
Początek programuPoczątek niedzielnego programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd wydarzeń politycznychPrzegląd najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w czwartek i piątek. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat próby interwencji radzieckiego politbiura w Warszawie oraz VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Felieton politycznyCo jest istotą konfliktu pomiędzy komunistami rosyjskimi i polskimi? - próba odpowiedzi na podstawie ostatnich doniesień korespondentów zagranicznych.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze pism brytyjskich na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze pism brytyjskich na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
Felieton politycznyCo jest istotą konfliktu pomiędzy komunistami rosyjskimi i polskimi? - próba odpowiedzi na podstawie ostatnich doniesień korespondentów zagranicznych. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona. (powt.)
pokażukryj od godziny: 10:00
Wiadomości 10:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd wydarzeń politycznychPrzegląd najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w czwartek i piątek. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat próby interwencji radzieckiego politbiura w Warszawie oraz VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Felieton politycznyCo jest istotą konfliktu pomiędzy komunistami rosyjskimi i polskimi? - próba odpowiedzi na podstawie ostatnich doniesień korespondentów zagranicznych. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejKomentarze pism brytyjskich na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd wydarzeń politycznychPrzegląd najważniejszych wydarzeń politycznych w Polsce w czwartek i piątek. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona. (powt.)
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego (powt.) + adres rozgłośni.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze na temat próby interwencji radzieckiego politbiura w Warszawie oraz VIII plenum KC PZPR. (powt.)
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
W obronie dzieckaSłuchowisko radiowe dla rodziców i wychowawców.
Polacy na ZachodzieRozmowa z profesorem Janem Marczewskim - wykładowcą ekonomii politycznej w paryskiej Szkole Nauk Politycznych.
Droga przez wieśSprawozdanie Michała Lasoty (cz. 1) z IV Ogólnoświatowych Zawodów w Orce Traktorowej, zwanej Olimpiadą Oraczy.
Myślę więc jestemAudycja Mikołaja Dąbrowy poświęcona Londynowi czasów Gilberta Chestertona.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Tygodniowy przegląd wiadomości religijnychNajważniejsze wiadomości w opracowaniu Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej w Nowym Jorku.
Słowo polskie nasz chleb niepowszedni"Walka za Ojczyznę". Gawęda historyczno-literacka Zygmunta Nowakowskiego z cyklu"Słowo polskie - chleb niepowszedni".
Przegląd prasy zachodniejCytaty z artykułów omawiających ostatnie wydarzenia rozgrywające się w Polsce.
MuzykaMuzyka fortepianowa.
Msza świętaTransmisja mszy świętej (o 14:00) z polskiego kościoła pod wezwaniem św. Barbary w Monachium.
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Cytujemy dosłownieAudycja informacyjna na temat ostatnich wydarzeń politycznych. Cytaty z prasy krajowej. (powt.)
Informacje z PolskiWydarzenia towarzyszące VIII plenum KC PZPR.
Muzyka polskaMłodzieńcze utwory Chopina.
Czy ksiądz Orzechowski miał rację?Rozmowa redaktora "Orląt" Tadeusza Olsztyńskiego z Adamem Malinowskim na temat kontrowersyjnego kanonika, pisarza i historyka Stanisława Orzechowskiego (1513-1566). Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta".
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Podwieczorek przy mikrofonieNiedzielna audycja rozrywkowa.
Odwrót od stalinizmuKomentarz redakcji RWE na temat węgierskich przemian. Po spotkaniu komunistów węgierskich i jugosłowiańskich w Belgradzie i pierwszych wypowiedziach nasuwa się pytanie, czy Węgrom uda się uniezależnić od Rosji? Postawa studentów węgierskich wyrazem zniecierpliwienia, które ma przyspieszyć proces tworzenia szerokiego frontu jedności narodowej.
MuzykaDwa preludia Claude'a Debussy'ego w wykonaniu Artura Rubinsteina.
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyPowrót Gomułki do władzy. Najważniejsze założenia politycznego programu Władysława Gomułki, nakreślone w jego przemówieniu na VIII plenum KC PZPR.
MuzykaArie z opery"Wesele Figara" Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Cytujemy dosłownieAudycja informacyjna na temat ostatnich wydarzeń politycznych. Cytaty z prasy krajowej. (powt.)
Słowo polskie nasz chleb niepowszedni"Walka za Ojczyznę". Gawęda historyczno-literacka Zygmunta Nowakowskiego z cyklu"Słowo polskie - chleb niepowszedni". (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKolejne komentarze na temat interwencji sowieckiej w Warszawie oraz obrad VIII plenum KC PZPR.
W obronie dzieckaSłuchowisko radiowe dla rodziców i wychowawców. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje prasy amerykańskiej dotyczące wydarzeń w Polsce.
Informacje z PolskiWydarzenia towarzyszące VIII plenum KC PZPR. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd prasy zachodniejCytaty z artykułów omawiających ostatnie wydarzenia rozgrywające się w Polsce. (powt.)
Odwrót od stalinizmuKomentarz redakcji RWE na temat węgierskich przemian. Po spotkaniu komunistów węgierskich i jugosłowiańskich w Belgradzie i pierwszych wypowiedziach nasuwa się pytanie, czy Węgrom uda się uniezależnić od Rosji? Postawa studentów węgierskich wyrazem zniecierpliwienia, które ma przyspieszyć proces tworzenia szerokiego frontu jedności narodowej. (powt.)
Komentarz politycznyPowrót Gomułki do władzy. Najważniejsze założenia politycznego programu Władysława Gomułki, nakreślone w jego przemówieniu na VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKomentarze dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona i korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde" Filipa Bena - m.in. o incydencie szczecińskim i wydarzeniach pod Sochaczewem.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Informacje z PolskiWydarzenia towarzyszące VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje prasy amerykańskiej dotyczące wydarzeń w Polsce. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejKolejne komentarze na temat interwencji sowieckiej w Warszawie oraz obrad VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Muzyka polskaMłodzieńcze utwory Chopina.
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Podwieczorek przy mikrofonieNiedzielna audycja rozrywkowa. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKomentarze dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona i korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde" Filipa Bena - m.in. o incydencie szczecińskim i wydarzeniach pod Sochaczewem. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Odwrót od stalinizmuKomentarz redakcji RWE na temat węgierskich przemian. Po spotkaniu komunistów węgierskich i jugosłowiańskich w Belgradzie i pierwszych wypowiedziach nasuwa się pytanie, czy Węgrom uda się uniezależnić od Rosji? Postawa studentów węgierskich wyrazem zniecierpliwienia, które ma przyspieszyć proces tworzenia szerokiego frontu jedności narodowej. (powt.)
Komentarz politycznyPowrót Gomułki do władzy. Najważniejsze założenia politycznego programu Władysława Gomułki, nakreślone w jego przemówieniu na VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Słowo polskie nasz chleb niepowszedni"Walka za Ojczyznę". Gawęda historyczno-literacka Zygmunta Nowakowskiego z cyklu"Słowo polskie - chleb niepowszedni". (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKolejne komentarze na temat interwencji sowieckiej w Warszawie oraz obrad VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Droga przez wieśSprawozdanie Michała Lasoty (cz. 1) z IV Ogólnoświatowych Zawodów w Orce Traktorowej, zwanej Olimpiadą Oraczy. (powt.)
MuzykaArie z opery"Wesele Figara" Wolfganga Amadeusza Mozarta. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje prasy amerykańskiej dotyczące wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj 22-10-1956 - poniedziałek
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza22 pazdziernika.
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje prasy amerykańskiej dotyczące wydarzeń w Polsce. (powt.)
MuzykaKoncert solistów. Na fortepianie gra Dinu Lipatti.
Reakcje prasy zachodniejKolejne komentarze na temat interwencji sowieckiej w Warszawie oraz obrad VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Muzyka polskaMłodzieńcze utwory Chopina.
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Odwrót od stalinizmuKomentarz redakcji RWE na temat węgierskich przemian. Po spotkaniu komunistów węgierskich i jugosłowiańskich w Belgradzie i pierwszych wypowiedziach nasuwa się pytanie, czy Węgrom uda się uniezależnić od Rosji? Postawa studentów węgierskich wyrazem zniecierpliwienia, które ma przyspieszyć proces tworzenia szerokiego frontu jedności narodowej. (powt.)
Komentarz politycznyPowrót Gomułki do władzy. Najważniejsze założenia politycznego programu Władysława Gomułki, nakreślone w jego przemówieniu na VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Słowo polskie nasz chleb niepowszedni"Walka za Ojczyznę". Gawęda historyczno-literacka Zygmunta Nowakowskiego z cyklu"Słowo polskie - chleb niepowszedni". (powt.)
Czy ksiądz Orzechowski miał rację?Rozmowa redaktora "Orląt" Tadeusza Olsztyńskiego z Adamem Malinowskim na temat kontrowersyjnego kanonika, pisarza i historyka Stanisława Orzechowskiego (1513-1566). Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta". (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Podwieczorek przy mikrofonieNiedzielna audycja rozrywkowa. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKomentarze dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona i korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde" Filipa Bena - m.in. o incydencie szczecińskim i wydarzeniach pod Sochaczewem. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKolejne komentarze na temat interwencji sowieckiej w Warszawie oraz obrad VIII plenum KC PZPR. (powt.)
Droga przez wieśSprawozdanie Michała Lasoty (cz. 1) z IV Ogólnoświatowych Zawodów w Orce Traktorowej, zwanej Olimpiadą Oraczy. (powt.)
MuzykaArie z opery"Wesele Figara" Wolfganga Amadeusza Mozarta. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje prasy amerykańskiej dotyczące wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Makieta historii Polski (cz. 3)Uwagi prof. Henryka Paszkiewicza nt. wydawnictwa pt."Makieta historii Polski".
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania programu RWE i częstotliwościach.
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w poniedziałek i wtorek rano.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza22 pazdziernika.
Pogadanka lekarskaPierwsza pomoc w przypadkach zawału serca.
Muzyka polskaPieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu Zbigniewa Krukowskiego.
Powieść radiowa.Maria Kuncewiczowa"Państwo Kowalscy na emigracji" - odcinek 44.
Przegląd prasy zachodniejKomentarze na temat wydarzeń w Polsce związanych z VIII plenum KC PZPR i wizytą sowieckich przywódców.
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Pod banderą wolnościProgram dla marynarzy pod redakcją Jerzego Szyszko-Bohusza ps. Jacek Śniady.
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Szkatułka z drobiazgamiPrzegląd wiadomości ciekawych i niezwykłych z różnych dziedzin.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz politycznyPolska na oczach i ustach całego świata - komentarze prasy światowej na temat ostatnich przeobrażeń w kraju.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
SportTygodniowy przegląd sportowy - wiadomości sportowe z całego świata.
Głos wolnych pisarzyCzy emigranci i Polacy w kraju mówią tym samym językiem polskim? Rozmowa Tymona Terleckiego z emigracyjnymi pisarzami Janem Bielatowiczem, Marią Danilewiczową i Zofią Kozarynową.
Przegląd prasy zachodniejKomentarze na temat wydarzeń w Polsce, w tym przede wszystkim stosunków polsko-sowieckich.
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
Makieta historii Polski (cz. 3)Uwagi prof. Henryka Paszkiewicza nt. wydawnictwa pt."Makieta historii Polski".
Korespondencja z Nowego JorkuRozmowa Jana Przybysza z muzykologiem Janem Holzmanem na temat najnowszej płyty z nagraniami Ignacego Jana Paderewskiego.
Koncert życzeńŻyczenia i dedykacje muzyczne - wśród wykonawców piosenek m.in. Renata Bogdańska i Kazimiera Kaliszewska.
MuzykaChwila muzyki instrumentalnej.
Przegląd prasy zachodniejKomentarze na temat wydarzeń w Polsce związanych z VIII plenum KC PZPR i wizytą sowieckich przywódców. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuAndrzej Pomian"Sprawa murzyńska w USA". (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Komentarz politycznyPolska na oczach i ustach całego świata - komentarze prasy światowej na temat ostatnich przeobrażeń w kraju. (powt.)
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Ucieczka na zachódRozmowa Antoniego Zarzeckiego z czterema lotnikami, którzy uciekli z Polski na zachód lądując szkolnymi samolotami pod Wiedniem.
Przegląd prasy zachodniejKomentarze na temat wydarzeń w Polsce, w tym przede wszystkim stosunków polsko-sowieckich. (powt.)
Powieść radiowaMaria Kuncewiczowa"Państwo Kowalscy na emigracji" - odcinek 44. (powt.)
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt." Nowe politbiuro".
MuzykaDwa preludia Claude'a Debussy'ego w wykonaniu Artura Rubinsteina.
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Pod banderą wolnościProgram dla marynarzy pod redakcją Jerzego Szyszko-Bohusza ps. Jacek Śniady. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejKomentarze na temat wydarzeń w Polsce związanych z VIII plenum KC PZPR i wizytą sowieckich przywódców. (powt.)
Szkatułka z drobiazgamiPrzegląd wiadomości ciekawych i niezwykłych z różnych dziedzin. (powt.)
Polityczne zmiany na WęgrzechPrzegląd ostatnich wydarzeń na Węgrzech: intelektualiści krytykują zbyty wole tempo zmian politycznych węgierskiej partii komunistycznej; rehabilitacja osób wcześniej represjonowanych; przywrócenie autonomii wyższych uczelni. Pozytywne komentarze na temat przemian w Polsce i obrad VIII plenum KC PZPR. Audycja z cyklu "Co słychać w domu sąsiada?".
Komentarz politycznyPolska na oczach i ustach całego świata - komentarze prasy światowej na temat ostatnich przeobrażeń w kraju. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
SportTygodniowy przegląd sportowy - wiadomości sportowe z całego świata. (powt.)
Głos wolnych pisarzyCzy emigranci i Polacy w kraju mówią tym samym językiem polskim? Rozmowa Tymona Terleckiego z emigracyjnymi pisarzami Janem Bielatowiczem, Marią Danilewiczową i Zofią Kozarynową. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje prasy amerykańskiej dotyczące wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
Komentarz politycznyPolski model komunizmu w programie Władysława Gomułki.
Przegląd prasy zachodniejDalsze głosy prasy zagranicznej w związku z wydarzeniami w Polsce.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt." Nowe politbiuro". (powt.)
MuzykaMuzyka instrumentalna.
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje amerykańskie dotyczące rozwoju wydarzeń w Polsce.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Ucieczka na zachódRozmowa Antoniego Zarzeckiego z czterema lotnikami, którzy uciekli z Polski na zachód lądując szkolnymi samolotami pod Wiedniem. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejKomentarze na temat wydarzeń w Polsce, w tym przede wszystkim stosunków polsko-sowieckich. (powt.)
Pogadanka lekarskaPierwsza pomoc w przypadkach zawału serca. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - omówienie artykułów z dzienników New York Times ("Rewolucja w Polsce"), New York Herald Tribune i obszernej analizy George'a Raymonda - korespondenta New York Times'a w Rosji.
Muzyka polskaPieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu Zbigniewa Krukowskiego.
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejStreszczenie artykułu z Manchester Guardian na temat ostatnich wydarzeń w Polsce.
Pod banderą wolnościProgram dla marynarzy pod redakcją Jerzego Szyszko-Bohusza ps. Jacek Śniady. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejDalsze głosy prasy zagranicznej w związku z wydarzeniami w Polsce. (powt.)
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt." Nowe politbiuro". (powt.)
MuzykaMuzyka instrumentalna.
Komentarz politycznyPolska na oczach i ustach całego świata - komentarze prasy światowej na temat ostatnich przeobrażeń w kraju. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
SportTygodniowy przegląd sportowy - wiadomości sportowe z całego świata. (powt.)
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde".
Ucieczka na zachódRozmowa Antoniego Zarzeckiego z czterema lotnikami, którzy uciekli z Polski na zachód lądując szkolnymi samolotami pod Wiedniem. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - omówienie artykułów z dzienników New York Times ("Rewolucja w Polsce"), New York Herald Tribune i obszernej analizy George'a Raymonda - korespondenta New York Times'a w Rosji. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyPolski model komunizmu w programie Władysława Gomułki. (powt.)
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt." Nowe politbiuro". (powt.)
MuzykaMuzyka instrumentalna.
Reakcje prasy zachodniejStreszczenie artykułu z dziennika Manchester Guardian na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje amerykańskie dotyczące rozwoju wydarzeń w Polsce. (powt.)
Program nocnyTekst artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde". (powt.)
pokażukryj 23-10-1956 - wtorek
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza23 października.
Pogadanka lekarskaPierwsza pomoc w przypadkach zawału serca. (powt.)
Muzyka polskaPieśni Stanisława Moniuszki w wykonaniu Zbigniewa Krukowskiego. (powt.)
Powieść radiowaMaria Kuncewiczowa"Państwo Kowalscy na emigracji" - odcinek 44. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - omówienie artykułów z dzienników New York Times ("Rewolucja w Polsce"), New York Herald Tribune i obszernej analizy George'a Raymonda - korespondenta New York Times'a w Rosji. (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejStreszczenie artykułu z dziennika Manchester Guardian na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
Pod banderą wolnościProgram dla marynarzy pod redakcją Jerzego Szyszko-Bohusza ps. Jacek Śniady. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejDalsze głosy prasy zagranicznej w związku z wydarzeniami w Polsce. (powt.)
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt." Nowe politbiuro". (powt.)
MuzykaMuzyka instrumentalna.
Komentarz politycznyPolska na oczach i ustach całego świata - komentarze prasy światowej na temat ostatnich przeobrażeń w kraju. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
W obronie dzieckaSłuchowisko radiowe dla rodziców i wychowawców. (powt.)
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde". (powt.)
Ucieczka na zachódRozmowa Antoniego Zarzeckiego z czterema lotnikami, którzy uciekli z Polski na zachód lądując szkolnymi samolotami pod Wiedniem. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - omówienie artykułów z dzienników New York Times ("Rewolucja w Polsce"), New York Herald Tribune i obszernej analizy George'a Raymonda - korespondenta New York Times'a w Rosji. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Droga krzyżowa Pana Jezusa.
Komentarz politycznyPolski model komunizmu w programie Władysława Gomułki. (powt.)
Koncert życzeńŻyczenia i dedykacje muzyczne - wśród wykonawców piosenek m.in. Renata Bogdańska i Kazimiera Kaliszewska. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejStreszczenie artykułu z dziennika Manchester Guardian na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Polityczne zmiany na WęgrzechPrzegląd ostatnich wydarzeń na Węgrzech: intelektualiści krytykują zbyty wole tempo zmian politycznych węgierskiej partii komunistycznej; rehabilitacja osób wcześniej represjonowanych; przywrócenie autonomii wyższych uczelni. Pozytywne komentarze na temat przemian w Polsce i obrad VIII plenum KC PZPR. Audycja z cyklu "Co słychać w domu sąsiada?". (powt.)
PrzerwaOgłoszenie przerwy do godz. 10:28.
MuzykaKoncert muzyki lekkiej i tanecznej z płyt.
Komentarz politycznyPolski model komunizmu w programie Władysława Gomułki. (powt.)
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza23 października.
Oczami wolnego chłopaKomentarz Michała Lasoty na temat fragmentów przemówienia Władysława Gomułki (wygłoszonego na VIII plenum KC PZPR) dotyczących problemów rolnictwa.
MuzykaFragmenty opery"Porgy and Bess" George'a Gershwina.
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde". (powt.)
MuzykaMuzyka instrumentalna.
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt." Nowe politbiuro". (powt.)
MuzykaWalce Johannesa Brahmsa w wykonaniu Roberta Weissa.
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz politycznyPolska na oczach i ustach całego świata - komentarze prasy światowej na temat ostatnich przeobrażeń w kraju. (powt.)
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Z polskiego punktu widzenia.Opis antysowieckiego wystąpienia we Wrocławiu i możliwe tego konsekwencje.
Reakcje prasy zachodniejStreszczenie artykułu z dziennika Manchester Guardian na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
MuzykaMuzyka lekka i taneczna. Melodie grane na Zachodzie.
Komentarz kulturalnyFelieton Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na temat powieść Jarosława Iwaszkiewicza"Sława i chwała".
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - omówienie artykułów z dzienników New York Times ("Rewolucja w Polsce"), New York Herald Tribune i obszernej analizy George'a Raymonda - korespondenta New York Times'a w Rosji. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
Węgry chcą iść za przykładem PolskiPrzegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia.
Komentarz politycznyPolski model komunizmu w programie Władysława Gomułki. (powt.)
Kościół walczącyHistoria nawrócenia Avery'ego Roberta Dullesa (uważanego za jednego z najwybitniejszych teologów katolickich USA), syna amerykańskiego sekretarza stanu Johna Fostera Dullesa.
Muzyka polskaTradycyjne pieśni polskie.
Korespondencja z Nowego JorkuReakcje amerykańskie dotyczące rozwoju wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Polityczne zmiany na WęgrzechPrzegląd ostatnich wydarzeń na Węgrzech: intelektualiści krytykują zbyty wole tempo zmian politycznych węgierskiej partii komunistycznej; rehabilitacja osób wcześniej represjonowanych; przywrócenie autonomii wyższych uczelni. Pozytywne komentarze na temat przemian w Polsce i obrad VIII plenum KC PZPR. Audycja z cyklu "Co słychać w domu sąsiada?". (powt.)
Ucieczka na zachódRozmowa Antoniego Zarzeckiego z czterema lotnikami, którzy uciekli z Polski na zachód lądując szkolnymi samolotami pod Wiedniem. (powt.)
Korespondencja z WarszawyCo sie dzieje w Polsce? Omówienie artykułu dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona.
Węgry chcą iść za przykładem PolskiPrzegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia. (powt.)
MuzykaFragmenty opery"Porgy and Bess" George'a Gershwina. (powt.)
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza23 października.
Oczami wolnego chłopaKomentarz Michała Lasoty na temat fragmentów przemówienia Władysława Gomułki (wygłoszonego na VIII plenum KC PZPR) dotyczących problemów rolnictwa. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z brytyjskiego dziennika News Chronicle, amerykańskiego New York Times’a i jugosłowiańskiej Borby.
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde". (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Węgry chcą iść za przykładem PolskiPrzegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia. (powt.)
Korespondencja z WarszawyCo sie dzieje w Polsce? Omówienie artykułu dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułu Davida Floyda z Daily Telegraph.
Jak zareaguje Jugosławia?Komentarz szwajcarskiego dziennika Neue Zuriche Zietung na temat spotkania Josipa Broz Tito z przywódcami sowieckimi po wydarzeniach w Polsce i spięciach na linii Warszawa-Moskwa. Audycja z cyklu "Co słychać w domu sąsiada?".
Z polskiego punktu widzenia.Opis antysowieckiego wystąpienia we Wrocławiu i możliwe tego konsekwencje. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyRóżnice między sytuacją w Polsce i wydarzeniami w Jugosławii z roku 1948 – komentarz Michała Góreckiego.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Pierwsze zmiany w wojsku".
Komentarz kulturalnyFelieton Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na temat powieść Jarosława Iwaszkiewicza"Sława i chwała". (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej m.in. Philadelphia Enquirer, Boston Daily Globe, Baltimore Sun.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejOpinie na temat możliwości poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i uzyskania pomocy z Zachodu.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański o ostatnich wydarzeniach w Polsce.
Węgry chcą iść za przykładem PolskiPrzegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia. (powt.)
MuzykaChwila muzyki fortepianowej.
Korespondencja z Nowego JorkuSekretarz stanu Dulles przyjmuje delegację Kongresu Polonii Amerykańskiej. Oskarżenia"Trybuny Ludu" pod adresem prezydenta USA – słowa sympatii pod adresem Polaków traktowane są jako wtrącanie się w wewnętrzne sprawy Polski. Sprawa prób z bombą wodorową – odpowiedź prezydenta Eisenhowera na list Bułganina.
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde" – o niepokojących pogłoskach, krążących po Warszawie, i czystkach w PZPR.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z brytyjskiego dziennika News Chronicle, amerykańskiego New York Times’a i jugosłowiańskiej Borby. (powt.)
Węgry chcą iść za przykładem PolskiPrzegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia. (powt.)
Rola prasy w okresie zmianKomentarz Wiktora Trościanki z cyklu"Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański o ostatnich wydarzeniach w Polsce. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z nowopowstałą sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z Zud Deutche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz sympatyzujących z komunistami: włoskiej Unity i amerykańskiego dziennika New York Daily Worker.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Pierwsze zmiany w wojsku". (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułu Davida Floyda z Daily Telegraph. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaOpis antysowieckiego wystąpienia we Wrocławiu i możliwe tego konsekwencje. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyRóżnice między sytuacją w Polsce i wydarzeniami w Jugosławii z roku 1948 – komentarz Michała Góreckiego. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z nowopowstałą sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z Zud Deutche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz sympatyzujących z komunistami: włoskiej Unity i amerykańskiego dziennika New York Daily Worker. (powt.)
Węgry chcą iść za przykładem PolskiPrzegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej m.in. Philadelphia Enquirer, Boston Daily Globe, Baltimore Sun. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Pierwsze zmiany w wojsku". (powt.)
Reakcje prasy zachodniejOpinie na temat możliwości poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i uzyskania pomocy z Zachodu. (powt.)
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański o ostatnich wydarzeniach w Polsce. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuSekretarz stanu Dulles przyjmuje delegację Kongresu Polonii Amerykańskiej. Sprawa prób z bombą wodorową – odpowiedź prezydenta Eisenhowera na list Bułganina.
pokażukryj 24-10-1956 - środa
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza24 października.
Reakcje prasy zachodniejKomentarze prasowe (Vers Demain, Le Figaro, Daily Worker oraz Daily Mail) na temat wydarzeń w Polsce.
Węgry chcą iść za przykładem PolskiPrzegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejOpinie na temat możliwości poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i uzyskania pomocy z Zachodu. (powt.)
Rola prasy w okresie zmianKomentarz Wiktora Trościanki z cyklu"Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański o ostatnich wydarzeniach w Polsce. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z nowopowstałą sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z Zud Deutche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz sympatyzujących z komunistami: włoskiej Unity i amerykańskiego dziennika New York Daily Worker. (powt.)
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Pierwsze zmiany w wojsku". (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułu Davida Floyda z Daily Telegraph. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaOpis antysowieckiego wystąpienia we Wrocławiu i możliwe tego konsekwencje. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyRóżnice między sytuacją w Polsce i wydarzeniami w Jugosławii z roku 1948 – komentarz Michała Góreckiego. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z brytyjskiego dziennika News Chronicle, amerykańskiego New York Times’a i jugosłowiańskiej Borby. (powt.)
Węgry chcą iść za przykładem PolskiPrzegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej m.in. Philadelphia Enquirer, Boston Daily Globe, Baltimore Sun. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde" – o niepokojących pogłoskach, krążących po Warszawie, i czystkach w PZPR. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejOpinie na temat możliwości poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i uzyskania pomocy z Zachodu. (powt.)
Kościół walczącyHistoria nawrócenia Avery'ego Roberta Dullesa (uważanego za jednego z najwybitniejszych teologów katolickich USA), syna amerykańskiego sekretarza stanu Johna Fostera Dullesa. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuSekretarz stanu Dulles przyjmuje delegację Kongresu Polonii Amerykańskiej. Sprawa prób z bombą wodorową – odpowiedź prezydenta Eisenhowera na list Bułganina.
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Jak zareaguje Jugosławia? Komentarz szwajcarskiego dziennika Neue Zuriche Zietung na temat spotkania Josipa Broz Tito z przywódcami sowieckimi po wydarzeniach w Polsce i spięciach na linii Warszawa-Moskwa. Audycja z cyklu "Co słychać w domu sąsiada?". (powt.)
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania programu RWE i częstotliwościach, ogłoszenie przerwy w programie.
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza24 października.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański o ostatnich wydarzeniach w Polsce. (powt.)
MuzykaMinikoncert Ignacego Jana Paderewskiego - menuet i dwie pieśni do słów Adama Mickiewicza.
Studenci węgierscy protestująKorespondencja z Budapesztu o nastrojach wśród studentów na Węgrzech, manifestacjach i żądaniach wysuwanych pod adresem partii komunistycznej. Rozmowa Tadeusza Olsztyńskiego z wybierającym się w podróż dookoła świata Wojciechem Trojanowskim. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta".
Rola prasy w okresie zmianKomentarz Wiktora Trościanki z cyklu"Odwrotna strona medalu". (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z nowopowstałą sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z Zud Deutche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz sympatyzujących z komunistami: włoskiej Unity i amerykańskiego dziennika New York Daily Worker. (powt.)
Komentarz kulturalnyFelieton Romana Palestra na temat premiery w paryskim Teatrze Montparnasse.
Nasze dziedzictwoFelieton profesora gen. Mariana Kukiela na temat rozwoju wypadków na terenie zaboru rosyjskiego w odpowiedzi na wybuch wojny rosyjsko-japońskiej.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Program Imre NagyaPowrót Imre Nagya na stanowisko premiera Węgier. RWE przypomina najważniejsze punkty jego programu politycznego z roku 1953.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka obala graniceAudycja poświęcona muzyce Oliviera Messiaena i Miedzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu w Warszawie, o którym opowiada Roman Palester.
List Kazimierza Wierzyńskiego"W poszukiwaniu minionego czasu" - 71. list Kazimierza Wierzyńskiego z Ameryki, w którym pisze o niedawnych odkryciach archeologicznych w okolicach amerykańskiego miasteczka Sag Harbor.
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejOpinie na temat możliwości poprawy sytuacji gospodarczej w kraju i uzyskania pomocy z Zachodu. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat ostatnich wydarzeń w Polsce – omówienie artykułów z dzienników New York Herald Tribune oraz Scotland.
Dajmy na toProgram rozrywkowy (odc. 37).
Korespondencja z Nowego JorkuSekretarz stanu Dulles przyjmuje delegację Kongresu Polonii Amerykańskiej. Sprawa prób z bombą wodorową – odpowiedź prezydenta Eisenhowera na list Bułganina.
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Jak zareaguje Jugosławia? Komentarz szwajcarskiego dziennika Neue Zuriche Zietung na temat spotkania Josipa Broz Tito z przywódcami sowieckimi po wydarzeniach w Polsce i spięciach na linii Warszawa-Moskwa. Audycja z cyklu "Co słychać w domu sąsiada?". (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza24 października.
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat ostatnich wydarzeń w Polsce – omówienie artykułów z dzienników New York Herald Tribune oraz Scotland. (powt.)
MuzykaMinikoncert Ignacego Jana Paderewskiego - menuet i dwie pieśni do słów Adama Mickiewicza.
Studenci węgierscy protestująKorespondencja z Budapesztu o nastrojach wśród studentów na Węgrzech, manifestacjach i żądaniach wysuwanych pod adresem partii komunistycznej. Rozmowa Tadeusza Olsztyńskiego z wybierającym się w podróż dookoła świata Wojciechem Trojanowskim. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta". (powt.)
Rola prasy w okresie zmianKomentarz Wiktora Trościanki z cyklu"Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejGłosy zachodnioeuropejskich dzienników socjalistycznych: brytyjskiego Daily Herald, francuskiego France Durer oraz austriackiego Arbeiter Zeitung.
Komentarz kulturalnyFelieton Romana Palestra na temat premiery w paryskim Teatrze Montparnasse. (powt.)
Nasze dziedzictwoFelieton profesora gen. Mariana Kukiela na temat rozwoju wypadków na terenie zaboru rosyjskiego w odpowiedzi na wybuch wojny rosyjsko-japońskiej. (powt.)
List Kazimierza Wierzyńskiego"W poszukiwaniu minionego czasu" - 71. list Kazimierza Wierzyńskiego z Ameryki, w którym pisze o niedawnych odkryciach archeologicznych w okolicach amerykańskiego miasteczka Sag Harbor. (powt.)
Program Imre NagyaPowrót Imre Nagya na stanowisko premiera Węgier. RWE przypomina najważniejsze punkty jego programu politycznego z roku 1953. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - m.in. New York Times (artykuł"Co dalej w Polsce?","Polska a Europa") i Christian Science Monitor (10 artykułów i komentarzy) - na temat ostatnich wydarzeń w Polsce.
Muzyka obala graniceAudycja poświęcona muzyce Oliviera Messiaena i Miedzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu w Warszawie, o którym opowiada Roman Palester. (powt.)
Komentarz polityczny"Demokratyzacja i sprawy sumienia" - komentarz Wiktora Trościanki.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
1. dzień powstaniaStudenckie demonstracje, pierwsze żądania, zamieszki, pierwsze ofiary. Najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin na Węgrzech na podstawie informacji budapeszteńskiego radia i zagranicznych agencji prasowych.
Warszawa i BudapesztWydarzenia ostatnich godzin w Budapeszcie i szanse powodzenia nowej węgierskiej drogi do socjalizmu komentuje na gorąco Tadeusz Olsztyński.
Zmiany na szczytach władzyPersonalne zmiany w węgierskim politbiurze, powiększenie składu Komitetu Centralnego Węgierskiej Partii Komunistycznej, do którego wszedł m.in. premier Imre Nagy.
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena, który ukazał się 24 października w paryskim dzienniku"Le Monde" – o rozmowie telefonicznej Gomułka-Chruszczow i planowanej wizycie polskich przywódców w Moskwie.
Korespondencja z Nowego JorkuBolesław Wierzbiański mówi o poparciu polskiego dążenia do wolności w przemówieniach prezydenta Dwighta Eisenhowera i prezydenckiego kandydata Demokratów Adlaia Stevensona II. Omówienie sytuacji na Bliskim Wschodzie w dobie kryzysu sueskiego. Genewskie ro
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza24 października.
Reakcje prasy zachodniejKolejne głosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z Washington Post, londyńskiego Times’a oraz Evening News.
Przegląd prasy zachodniejCytaty z artykułów omawiających wydarzenia w Polsce, opublikowanych m.in. przez austriackie Neue Tages Zeitung, Die Presse oraz włoskie Il Messagero, Il Poppolo i Avanti.
Studenci węgierscy protestująKorespondencja z Budapesztu o nastrojach wśród studentów na Węgrzech, manifestacjach i żądaniach wysuwanych pod adresem partii komunistycznej. Rozmowa Tadeusza Olsztyńskiego z wybierającym się w podróż dookoła świata Wojciechem Trojanowskim. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta". (powt.)
Czy dyktatura może być demokratyczna?Komentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Demokratyzacja i sprawy sumienia" - komentarz Wiktora Trościanki. (powt.)
Przegląd prasy skandynawskiejKomentarze prasowe na temat ostatnich wydarzeń w Polsce.
1. dzień powstaniaStudenckie demonstracje, pierwsze żądania, zamieszki, pierwsze ofiary. Najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin na Węgrzech na podstawie informacji budapeszteńskiego radia i zagranicznych agencji prasowych. (powt.)
Warszawa i BudapesztWydarzenia ostatnich godzin w Budapeszcie i szanse powodzenia nowej węgierskiej drogi do socjalizmu komentuje na gorąco Tadeusz Olsztyński. (powt.)
Zmiany na szczytach władzy Personalne zmiany w węgierskim politbiurze, powiększenie składu Komitetu Centralnego Węgierskiej Partii Komunistycznej, do którego wszedł m.in. premier Imre Nagy. (powt.)
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena, który ukazał się 24 października w paryskim dzienniku"Le Monde" – o rozmowie telefonicznej Gomułka-Chruszczow i planowanej wizycie polskich przywódców w Moskwie. (powt.)
Program Imre NagyaPowrót Imre Nagya na stanowisko premiera Węgier. RWE przypomina najważniejsze punkty jego programu politycznego z roku 1953. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd prasy zachodniejOmówienie artykułów dotyczących wydarzeń w Polsce publikowanych na łamach Der Tages Spiegel, Berliner Morgen Post, Neues Österreich, Christian Science Monitor oraz Daily Express.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - m.in. New York Times (artykuł"Co dalej w Polsce?","Polska a Europa") i Christian Science Monitor (10 artykułów i komentarzy) - na temat ostatnich wydarzeń w Polsce.
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
1. dzień powstaniaStudenckie demonstracje, pierwsze żądania, zamieszki, pierwsze ofiary. Najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin na Węgrzech na podstawie informacji budapeszteńskiego radia i zagranicznych agencji prasowych. (powt.)
Warszawa i BudapesztWydarzenia ostatnich godzin w Budapeszcie i szanse powodzenia nowej węgierskiej drogi do socjalizmu komentuje na gorąco Tadeusz Olsztyński. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejKolejne głosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z Washington Post, londyńskiego Times’a oraz Evening News. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejCytaty z artykułów omawiających wydarzenia w Polsce, opublikowanych m.in. przez austriackie Neue Tages Zeitung, Die Presse oraz włoskie Il Messagero, Il Poppolo i Avanti. (powt.)
Przegląd prasy skandynawskiejKomentarze prasowe na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj 25-10-1956 - czwartek
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena, który ukazał się 24 października w paryskim dzienniku"Le Monde" – o rozmowie telefonicznej Gomułka-Chruszczow i planowanej wizycie polskich przywódców w Moskwie. (powt.)
Zakończenie programuOgłoszenie końca programu. Hymn Polski.
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza25 października.
Reakcje prasy zachodniejKolejne głosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce – omówienie artykułów z Washington Post, londyńskiego Times’a oraz Evening News. (powt.)
Studenci węgierscy protestująKorespondencja z Budapesztu o nastrojach wśród studentów na Węgrzech, manifestacjach i żądaniach wysuwanych pod adresem partii komunistycznej. Rozmowa Tadeusza Olsztyńskiego z wybierającym się w podróż dookoła świata Wojciechem Trojanowskim. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta". (powt.)
Czy dyktatura może być demokratyczna?Komentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Demokratyzacja i sprawy sumienia" - komentarz Wiktora Trościanki. (powt.)
Przegląd prasy skandynawskiejKomentarze prasowe na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
1. dzień powstaniaStudenckie demonstracje, pierwsze żądania, zamieszki, pierwsze ofiary. Najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin na Węgrzech na podstawie informacji budapeszteńskiego radia i zagranicznych agencji prasowych. (powt.)
Warszawa i BudapesztWydarzenia ostatnich godzin w Budapeszcie i szanse powodzenia nowej węgierskiej drogi do socjalizmu komentuje na gorąco Tadeusz Olsztyński. (powt.)
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena, który ukazał się 24 października w paryskim dzienniku"Le Monde" – o rozmowie telefonicznej Gomułka-Chruszczow i planowanej wizycie polskich przywódców w Moskwie. (powt.)
Program Imre NagyaPowrót Imre Nagya na stanowisko premiera Węgier. RWE przypomina najważniejsze punkty jego programu politycznego z roku 1953. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka obala graniceAudycja poświęcona muzyce Oliviera Messiaena i Miedzynarodowemu Festiwalowi Muzycznemu w Warszawie, o którym opowiada Roman Palester. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejCytaty z artykułów omawiających wydarzenia w Polsce, opublikowanych m.in. przez austriackie Neue Tages Zeitung, Die Presse oraz włoskie Il Messagero, Il Poppolo i Avanti. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - m.in. New York Times (artykuł"Co dalej w Polsce?","Polska a Europa") i Christian Science Monitor (10 artykułów i komentarzy) - na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Nawiedzenie św. Elżbiety.
Przegląd prasy zachodniejOmówienie artykułów dotyczących wydarzeń w Polsce publikowanych na łamach Der Tages Spiegel, Berliner Morgen Post, Neues Österreich, Christian Science Monitor oraz Daily Express. (powt.)
Komentarz kulturalnyFelieton Romana Palestra na temat premiery w paryskim Teatrze Montparnasse. (powt.)
Dajmy na toProgram rozrywkowy (odc. 37).
Korespondencja z Nowego JorkuBolesław Wierzbiański mówi o poparciu polskiego dążenia do wolności w przemówieniach prezydenta Dwighta Eisenhowera i prezydenckiego kandydata Demokratów Adlaia Stevensona II. Omówienie sytuacji na Bliskim Wschodzie w dobie kryzysu sueskiego. Genewskie ro
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejGłosy zachodnioeuropejskich dzienników socjalistycznych: brytyjskiego Daily Herald, francuskiego France Durer oraz austriackiego Arbeiter Zeitung. (powt.)
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt (fragment).
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w czwartek i piątek rano.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd prasy zachodniejOmówienie artykułów dotyczących wydarzeń w Polsce publikowanych na łamach Der Tages Spiegel, Berliner Morgen Post, Neues Österreich, Christian Science Monitor oraz Daily Express. (powt.)
Korespondencja z WarszawyTekst artykułu Filipa Bena, który ukazał się 24 października w paryskim dzienniku"Le Monde" – o rozmowie telefonicznej Gomułka-Chruszczow i planowanej wizycie polskich przywódców w Moskwie. (powt.)
Polonia amerykańska mówi do krajuKariera Bronisława Zielińskiego i jego programu"Polka Time" w TV ABC z Chicago i wiadomości z życia Polonii – audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego.
Czy dyktatura może być demokratyczna?Komentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Demokratyzacja i sprawy sumienia" - komentarz Wiktora Trościanki. (powt.)
Nasze piosenkiMelodie z programu rozrywkowego"Podwieczorek przy mikrofonie" i kabaretów satyrycznych.
Droga przez wieśProgram rolny Władysława Gomułki przedstawiony na VIII plenum KC PZPR - felieton Michała Lasoty.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz polityczny"Zwycięstwo Poznania" - komentarz Marii Sokołowskiej.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Spór o najwyższy szczyt AndówRelacja znanego andysty Wiktora Ostrowskiego pt."Czy Polacy zdobyli najwyższy szczyt Ameryki?".
Muzyka polskaMini-recital pianistki Felicji Blumental.
Przegląd prasy sowieckiejFelieton na temat"jawności" życia publicznego.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej - m.in. New York Times (artykuł"Co dalej w Polsce?","Polska a Europa") i Christian Science Monitor (10 artykułów i komentarzy) - na temat ostatnich wydarzeń w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKolejne głosy prasy zachodniej w związku z sytuacją polityczną w Polsce – omówienie artykułów z New York Times (artykuł"Rewolucja wolnościowa"), Daily Mail i Manchester Guardian.
Kościół walczącyPogadanka księdza kapelana Tadeusza Tyszki pt."Katolickie perspektywy w kraju".
MuzykaDwa utwory Juliusza Zarębskiego:"Wielki Polonez" oraz"Kołysanka".
Korespondencja z Nowego JorkuBolesław Wierzbiański mówi o poparciu polskiego dążenia do wolności w przemówieniach prezydenta Dwighta Eisenhowera i prezydenckiego kandydata Demokratów Adlaia Stevensona II. Omówienie sytuacji na Bliskim Wschodzie w dobie kryzysu sueskiego. Genewskie ro
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejGłosy zachodnioeuropejskich dzienników socjalistycznych: brytyjskiego Daily Herald, francuskiego France Durer oraz austriackiego Arbeiter Zeitung. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Kartka z kalendarza25 października.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyStosunek reżimu wschodnioniemieckiego do wypadków w Polsce.
Wojsko a politykaKomentarz na temat udziału wojska w ostatnich wydarzeniach w Polsce.
MuzykaRomans S-dur Ludwiga van Beethovena.
Polonia amerykańska mówi do krajuKariera Bronisława Zielińskiego i jego programu"Polka Time" w TV ABC z Chicago i wiadomości z życia Polonii – audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego. (powt.)
Czy dyktatura może być demokratyczna?Komentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejKolejne głosy prasy zachodniej w związku z sytuacją polityczną w Polsce – omówienie artykułów z New York Times (artykuł"Rewolucja wolnościowa"), Daily Mail i Manchester Guardian. (powt.)
Nasze piosenkiMelodie z programu rozrywkowego"Podwieczorek przy mikrofonie" i kabaretów satyrycznych.
Droga przez wieśProgram rolny Władysława Gomułki przedstawiony na VIII plenum KC PZPR - felieton Michała Lasoty. (powt.)
Pionier lotów balonowychOpowiadanie Leszka Pawłowicza o Johnie Wise'ie - człowieku, który w 1859 roku chciał dolecieć z Ameryki do Europy.
Komentarz polityczny"Zwycięstwo Poznania" - komentarz Marii Sokołowskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Spór o najwyższy szczyt AndówRelacja znanego andysty Wiktora Ostrowskiego pt."Czy Polacy zdobyli najwyższy szczyt Ameryki?". (powt.)
Korespondencja z WarszawyTeksty artykułu z czwartku (25 października) i dodatkowej depeszy Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde".
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej m.in. New York Times (artykuł"Rewolucja o wolność") i Philadelphia Enquirer ("Płomień wolności ogarnął Węgry").
Przegląd prasy sowieckiejFelieton na temat"jawności" życia publicznego. (powt.)
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Odroczone wybory".
Kościół walczącyPogadanka księdza kapelana Tadeusza Tyszki pt."Katolickie perspektywy w kraju". (powt.)
Polak, Węgier - dwa bratankiPrzyjaźń polsko-węgierska na przestrzeni dziejów - od Jagiellonów poprzez powstańców walczących pod sztandarami wolności aż do dnia dzisiejszego. Audycja słowno-muzyczna Tadeusza Olsztyńskiego.
Korespondencja z Nowego JorkuStosunek Rosji do wolnych wyborów w obu częściach Niemiec. Spotkanie Adlaia Stevensona z przedstawicielami Polonii amerykańskiej.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyStosunek reżimu wschodnioniemieckiego do wypadków w Polsce. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce i na Węgrzech – omówienie artykułów z Il Giornale Italia, Arbeiter Zeitung, Neues Deutschland, Il Messagero oraz Unita.
Wojsko a politykaKomentarz na temat udziału wojska w ostatnich wydarzeniach w Polsce. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejWiadomości i komentarze o wypadkach w Polsce i Węgrzech z prasy francuskiej, zachodnioniemieckiej i szwajcarskiej.
Rozmowa o dwóch stronach medaluSłuchowisko Czesława Straszewicza.
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyTeksty artykułu z czwartku (25 października) i dodatkowej depeszy Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde".(powt.)
Nasze piosenkiMelodie z programu rozrywkowego"Podwieczorek przy mikrofonie" i kabaretów satyrycznych.
Droga przez wieśProgram rolny Władysława Gomułki przedstawiony na VIII plenum KC PZPR - felieton Michała Lasoty. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejKolejne głosy prasy zachodniej w związku z sytuacją polityczną w Polsce – omówienie artykułów z New York Times (artykuł"Rewolucja wolnościowa"), Daily Mail i Manchester Guardian. (powt.)
Komentarz polityczny"Zwycięstwo Poznania" - komentarz Marii Sokołowskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Spór o najwyższy szczyt AndówRelacja znanego andysty Wiktora Ostrowskiego pt."Czy Polacy zdobyli najwyższy szczyt Ameryki?". (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce i na Węgrzech – omówienie artykułów z Il Giornale Italia, Arbeiter Zeitung, Neues Deutschland, Il Messagero oraz Unita. (powt.)
Przegląd prasy sowieckiejFelieton na temat"jawności" życia publicznego. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej m.in. New York Times (artykuł"Rewolucja o wolność") i Philadelphia Enquirer ("Płomień wolności ogarnął Węgry"). (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Odroczone wybory". (powt.)
Kościół walczącyPogadanka księdza kapelana Tadeusza Tyszki pt."Katolickie perspektywy w kraju". (powt.)
Polak, Węgier - dwa bratankiPrzyjaźń polsko-węgierska na przestrzeni dziejów - od Jagiellonów poprzez powstańców walczących pod sztandarami wolności aż do dnia dzisiejszego. Audycja słowno-muzyczna Tadeusza Olsztyńskiego. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuStosunek Rosji do wolnych wyborów w obu częściach Niemiec. Spotkanie Adlaia Stevensona z przedstawicielami Polonii amerykańskiej. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
pokażukryj 26-10-1956 - piątek
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuStosunek Rosji do wolnych wyborów w obu częściach Niemiec. Spotkanie Adlaia Stevensona z przedstawicielami Polonii amerykańskiej. (powt.)
Komentarz polityczny"Zwycięstwo Poznania" - komentarz Marii Sokołowskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza26 października.
Korespondencja z WarszawyTeksty artykułu z czwartku (25 października) i dodatkowej depeszy Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde".(powt.)
Muzyka dla wszystkichUwertura do opery"Lekka kawaleria" Franza Suppégo oraz fragment suity"Arlezjanka" Georgesa Bizeta.
Przegląd prasy zachodniejWiadomości i komentarze o wypadkach w Polsce i Węgrzech z prasy francuskiej, zachodnioniemieckiej i szwajcarskiej. (powt.)
Rozmowa o dwóch stronach medaluSłuchowisko Czesława Straszewicza. (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Wojsko a politykaKomentarz na temat udziału wojska w ostatnich wydarzeniach w Polsce. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce i na Węgrzech – omówienie artykułów z Il Giornale Italia, Arbeiter Zeitung, Neues Deutschland, Il Messagero oraz Unita. (powt.)
Komentarz polityczny"Zwycięstwo Poznania" - komentarz Marii Sokołowskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Spór o najwyższy szczyt AndówRelacja znanego andysty Wiktora Ostrowskiego pt."Czy Polacy zdobyli najwyższy szczyt Ameryki?". (powt.)
Muzyka polskaMini-recital pianistki Felicji Blumental.
Przegląd prasy sowieckiejFelieton na temat"jawności" życia publicznego. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej m.in. New York Times (artykuł"Rewolucja o wolność") i Philadelphia Enquirer ("Płomień wolności ogarnął Węgry"). (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Biczowanie Pana Jezusa.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Odroczone wybory". (powt.)
Kościół walczącyPogadanka księdza kapelana Tadeusza Tyszki pt."Katolickie perspektywy w kraju". (powt.)
Polak, Węgier - dwa bratankiPrzyjaźń polsko-węgierska na przestrzeni dziejów - od Jagiellonów poprzez powstańców walczących pod sztandarami wolności aż do dnia dzisiejszego. Audycja słowno-muzyczna Tadeusza Olsztyńskiego. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuStosunek Rosji do wolnych wyborów w obu częściach Niemiec. Spotkanie Harleya Stevensona z przedstawicielami Polonii amerykańskiej. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Pionier lotów balonowychOpowiadanie Leszka Pawłowicza o Johnie Wise'ie - człowieku, który w 1859 roku chciał dolecieć z Ameryki do Europy. (powt.)
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza26 października.
Przegląd wojskowyAudycja Jana Dunaja poświęcona wodnopłatowcom.
Muzyka polskaStefan Askenazy gra dwa nokturny Fryderyka Chopina.
Polak, Węgier - dwa bratankiPrzyjaźń polsko-węgierska na przestrzeni dziejów - od Jagiellonów poprzez powstańców walczących pod sztandarami wolności aż do dnia dzisiejszego. Audycja słowno-muzyczna Tadeusza Olsztyńskiego. (powt.)
Rozmowa o dwóch stronach medaluSłuchowisko Czesława Straszewicza. (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuJak będzie wyglądać życie codzienne w Ameryce za 10 lat? - przewidywania Charlesa Kimbala, dyrektora instytutu badań z Kansas.
Muzyka polskaTradycyjne pieśni polskie.
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Z polskiego punktu widzeniaAudycja na temat koniecznych zmian w funkcjonowaniu związków zawodowych w Polsce.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoRozważania Jana Nowaka-Jeziorańskiego o stosunkach polsko-sowieckich.
Korespondencja z WarszawyKolejna korespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona o kryzysie polsko-sowieckim.
Pomoc dla uchodźców z PolskiRozmowa Wojciecha Trojanowskiego z przedstawicielką angielskiego komitetu pomocy"Adoption Commitee for Aid to Refugees" o pomocy udzielanej uchodźcom z Polski w Niemczech.
Komentarz kulturalnyFelieton Romana Palestra poświecony Paulowi Cezanne’owi w 50. Rocznicę jego śmierci.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej m.in. New York Times (artykuł"Rewolucja o wolność") i Philadelphia Enquirer ("Płomień wolności ogarnął Węgry"). (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Odroczone wybory". (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat ostatnich wydarzeń w Polsce i na Węgrzech - omówienie artykułów z amerykańskich dzienników New York Times, New York Herald Tribune oraz londyńskiego Times.
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (2).
Korespondencja z Nowego JorkuStosunek Rosji do wolnych wyborów w obu częściach Niemiec. Spotkanie Harleya Stevensona z przedstawicielami Polonii amerykańskiej. (powt.)
Komentarz politycznyStosunek reżimu wschodnioniemieckiego do wypadków w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Pionier lotów balonowychOpowiadanie Leszka Pawłowicza o Johnie Wise'ie - człowieku, który w 1859 roku chciał dolecieć z Ameryki do Europy. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w piątek i sobotę rano.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza26 października.
Przegląd wojskowyAudycja Jana Dunaja poświęcona wodnopłatowcom. (powt.)
Muzyka polskaStefan Askenazy gra dwa nokturny Fryderyka Chopina. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejWiadomości i komentarze o wypadkach w Polsce i Węgrzech z prasy francuskiej, zachodnioniemieckiej i szwajcarskiej. (powt.)
Rozmowa o dwóch stronach medaluSłuchowisko Czesława Straszewicza. (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuJak będzie wyglądać życie codzienne w Ameryce za 10 lat? - przewidywania Charlesa Kimbala, dyrektora instytutu badań z Kansas. (powt.)
Muzyka polskaTradycyjne pieśni polskie.
3. dzień powstaniaPrzegląd ostatnich wydarzeń na Węgrzech: Imre Nagy premierem rządu, zmiany w kierownictwie partii, krwawe rozruchy na ulicach Budapesztu. Apel premiera Nagya o złożenie broni. Komentarze na podstawie doniesień korespondentów zagranicznych.
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech - komentarz Josepha Harscha w Christian Science Monitor oraz fragmenty artykułu z londyńskiego dziennika Times.
Z polskiego punktu widzeniaAudycja na temat koniecznych zmian w funkcjonowaniu związków zawodowych w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoRozważania Jana Nowaka-Jeziorańskiego o stosunkach polsko-sowieckich. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKolejna korespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona o kryzysie polsko-sowieckim. (powt.)
Pomoc dla uchodźców z PolskiRozmowa Wojciecha Trojanowskiego z przedstawicielką angielskiego komitetu pomocy"Adoption Commitee for Aid to Refugees" o pomocy udzielanej uchodźcom z Polski w Niemczech. (powt.)
Komentarz kulturalnyFelieton Romana Palestra poświecony Paulowi Cezanne’owi w 50. Rocznicę jego śmierci. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – omówienia artykułów na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech z Washington Post, New York Times, Daily Mirror, Boston Herald. Komentarz redaktora Michała Rokosza.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Biczowanie Pana Jezusa.
Komentarz politycznyCo się dzieje wśród przywódców sowieckich w Moskwie?
Reakcje prasy zachodniejOmówienie artykułów z amerykańskich dzienników New York Times, New York Herald Tribune oraz londyńskiego Times na temat wypadków w Polsce i na Węgrzech.
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (2). (powt.)
Apele i oświadczeniaOświadczenie prezydenta Eisenhowera w sprawie Węgier. Apel Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych o pomoc dla Węgier i Polski. Moskiewska "Prawda" oczyszcza Bułganina z zarzutu wtrącania się do wyborów w USA. Korespondencja z Nowego Jorku.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza26 października.
Korespondencja z WarszawyTekst piątkowego (26 października) artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde".
Muzyka polskaStefan Askenazy gra dwa nokturny Fryderyka Chopina. (powt.)
3. dzień powstaniaPrzegląd ostatnich wydarzeń na Węgrzech: Imre Nagy premierem rządu, zmiany w kierownictwie partii, krwawe rozruchy na ulicach Budapesztu. Apel premiera Nagya o złożenie broni. Komentarze na podstawie doniesień korespondentów zagranicznych. (powt.)
Liczą się fakty, nie słowaPartia komunistyczna w Polsce chce zbić kapitał polityczny na jednoznacznym, masowym poparciu przez społeczeństwo konkretnych działań, podjętych w ostatnich dniach - komentarz Wiktora Trościanki z cyklu "Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuJak będzie wyglądać życie codzienne w Ameryce za 10 lat? - przewidywania Charlesa Kimbala, dyrektora instytutu badań z Kansas. (powt.)
Muzyka polskaTradycyjne pieśni polskie.
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Z polskiego punktu widzeniaAudycja na temat koniecznych zmian w funkcjonowaniu związków zawodowych w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoRozważania Jana Nowaka-Jeziorańskiego o stosunkach polsko-sowieckich. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKolejna korespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona o kryzysie polsko-sowieckim. (powt.)
Pomoc dla uchodźców z PolskiRozmowa Wojciecha Trojanowskiego z przedstawicielką angielskiego komitetu pomocy"Adoption Commitee for Aid to Refugees" o pomocy udzielanej uchodźcom z Polski w Niemczech. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy angielskiej, francuskiej i szwajcarskiej na temat wydarzeń na Węgrzech i w Polsce.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – omówienia artykułów na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech z Washington Post, New York Times, Daily Mirror, Boston Herald. Komentarz redaktora Michała Rokosza. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz politycznyCo się dzieje wśród przywódców sowieckich w Moskwie? (powt.)
Reakcje prasy zachodniejOmówienie artykułów z amerykańskich dzienników New York Times, New York Herald Tribune oraz londyńskiego Times na temat wypadków w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Apele i oświadczeniaOświadczenie prezydenta Eisenhowera w sprawie Węgier. Apel Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych o pomoc dla Węgier i Polski. Moskiewska "Prawda" oczyszcza Bułganina z zarzutu wtrącania się do wyborów w USA. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj 27-10-1956 - sobota
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza27 października.
Przegląd wojskowyAudycja Jana Dunaja poświęcona wodnopłatowcom. (powt.)
Muzyka polskaStefan Askenazy gra dwa nokturny Fryderyka Chopina.
3. dzień powstaniaPrzegląd ostatnich wydarzeń na Węgrzech: Imre Nagy premierem rządu, zmiany w kierownictwie partii, krwawe rozruchy na ulicach Budapesztu. Apel premiera Nagya o złożenie broni. Komentarze na podstawie doniesień korespondentów zagranicznych. (powt.)
Liczą się fakty, nie słowaPartia komunistyczna w Polsce chce zbić kapitał polityczny na jednoznacznym, masowym poparciu przez społeczeństwo konkretnych działań, podjętych w ostatnich dniach - komentarz Wiktora Trościanki z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuJak będzie wyglądać życie codzienne w Ameryce za 10 lat? - przewidywania Charlesa Kimbala, dyrektora instytutu badań z Kansas. (powt.)
Korespondencja z WarszawyTekst piątkowego (26 października) artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde". (powt.)
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy angielskiej, francuskiej i szwajcarskiej na temat wydarzeń na Węgrzech i w Polsce. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaAudycja na temat koniecznych zmian w funkcjonowaniu związków zawodowych w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoRozważania Jana Nowaka-Jeziorańskiego o stosunkach polsko-sowieckich. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKolejna korespondencja dziennikarza amerykańskiego"New York Times'a" Sydney'a Grusona o kryzysie polsko-sowieckim. (powt.)
Pomoc dla uchodźców z PolskiRozmowa Wojciecha Trojanowskiego z przedstawicielką angielskiego komitetu pomocy"Adoption Commitee for Aid to Refugees" o pomocy udzielanej uchodźcom z Polski w Niemczech. (powt.)
Komentarz kulturalnyFelieton Romana Palestra poświecony Paulowi Cezanne’owi w 50. Rocznicę jego śmierci. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – omówienia artykułów na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech z Washington Post, New York Times, Daily Mirror, Boston Herald. Komentarz redaktora Michała Rokosza. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi.
Komentarz politycznyCo się dzieje wśród przywódców sowieckich w Moskwie? (powt.)
Reakcje prasy zachodniejOmówienie artykułów z amerykańskich dzienników New York Times, New York Herald Tribune oraz londyńskiego Times na temat wypadków w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (2). (powt.)
Apele i oświadczeniaOświadczenie prezydenta Eisenhowera w sprawie Węgier. Apel Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych o pomoc dla Węgier i Polski. Moskiewska "Prawda" oczyszcza Bułganina z zarzutu wtrącania się do wyborów w USA. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech - komentarz Josepha Harscha w Christian Science Monitor oraz fragmenty artykułu z londyńskiego dziennika Times. (powt.)
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Z polskiego punktu widzeniaAudycja na temat koniecznych zmian w funkcjonowaniu związków zawodowych w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza27 października.
Korespondencja z WaszyngtonuNa marginesie obchodów rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego – komentarz Andrzeja Pomiana.
Korespondencja z WarszawyTekst piątkowego (26 października) artykułu Filipa Bena - korespondenta paryskiego dziennika"Le Monde". (powt.)
MuzykaNa fortepianie gra James Johnston.
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z wypadkami w Polsce i na Węgrzech - omówienie artykułów z brytyjskich dzienników News Chronicle, Daily Mail oraz Times.
Liczą się fakty, nie słowaPartia komunistyczna w Polsce chce zbić kapitał polityczny na jednoznacznym, masowym poparciu przez społeczeństwo konkretnych działań, podjętych w ostatnich dniach - komentarz Wiktora Trościanki z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Teatr WyobraźniSłuchowisko pt."Zegar piaskowy" w opracowaniu Tymona Terleckiego na podst. dramatu"The hour glass" Williama Yeatsa.
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz na temat sporadycznych objawów antysemityzmu, jakie wg głosów prasy zachodniej miały podobno miejsce w Polsce.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
W centrum zainteresowaniaWydarzenia w Polsce i na Węgrzech nadal skupiają zainteresowanie europejskiej opinii publicznej. Audycja "Z mikrofonem dookoła Europy" prezentuje relacje z różnych stolic naszego kontynentu, przynoszące obraz wydarzeń politycznych i niepolitycznych, które stały się tematem licznych komentarzy.
Kwadrans poetyckiWiersze Antoniego Bogusławskiego z ostatniego okresu twórczości.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – omówienia artykułów na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech z Washington Post, New York Times, Daily Mirror, Boston Herald. Komentarz redaktora Michała Rokosza. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz politycznyCo się dzieje wśród przywódców sowieckich w Moskwie? (powt.)
Książka tygodniaJan Lutyk omawia zagadnienia poruszone w książce wybitnego amerykańskiego znawcy zagadnień międzynarodowych Bruce’a Emeny'ego"Podstawy polityki światowej".
MuzykaPiosenki z całego świata.
Apele i oświadczeniaOświadczenie prezydenta Eisenhowera w sprawie Węgier. Apel Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych o pomoc dla Węgier i Polski. Moskiewska "Prawda" oczyszcza Bułganina z zarzutu wtrącania się do wyborów w USA. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat sytuacji w Polsce i na Węgrzech - komentarz Josepha Harscha w Christian Science Monitor oraz fragmenty artykułu z londyńskiego dziennika Times. (powt.)
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz na temat sporadycznych objawów antysemityzmu, jakie wg głosów prasy zachodniej miały podobno miejsce w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza27 października.
Korespondencja z WaszyngtonuNa marginesie obchodów rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego – komentarz Andrzeja Pomiana. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy angielskiej, francuskiej i szwajcarskiej na temat wydarzeń na Węgrzech i w Polsce. (powt.)
Muzyka"Des Abends" ("Wieczorem") z cyklu Fantasiestücke Roberta Schumanna.
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z wypadkami w Polsce i na Węgrzech - omówienie artykułów z brytyjskich dzienników News Chronicle, Daily Mail oraz Times. (powt.)
Liczą się fakty, nie słowaPartia komunistyczna w Polsce chce zbić kapitał polityczny na jednoznacznym, masowym poparciu przez społeczeństwo konkretnych działań, podjętych w ostatnich dniach - komentarz Wiktora Trościanki z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Teatr WyobraźniSłuchowisko pt."Zegar piaskowy" w opracowaniu Tymona Terleckiego na podst. dramatu"The hour glass" Williama Yeatsa. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz na temat sporadycznych objawów antysemityzmu, jakie wg głosów prasy zachodniej miały podobno miejsce w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
W centrum zainteresowania Wydarzenia w Polsce i na Węgrzech nadal skupiają zainteresowanie europejskiej opinii publicznej. Audycja "Z mikrofonem dookoła Europy" prezentuje relacje z różnych stolic naszego kontynentu, przynoszące obraz wydarzeń politycznych i niepolitycznych, które stały się tematem licznych komentarzy. (powt.)
Kwadrans poetyckiWiersze Antoniego Bogusławskiego z ostatniego okresu twórczości. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejCo pisze prasa zachodnia o wydarzeniach w Polsce? Głosy prasy zachodnioniemieckiej i francuskiej.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE.
Węgry walczą o wolnośćKomentarz poświęcony krwawemu wstrząsowi rewolucyjnemu na Węgrzech - kraju związanym z Polską tradycją walk niepodległościowych jak też ostatnimi zmianami w kierownictwie partii komunistycznej i reakcjami robotniczych mas.
Książka tygodniaJan Lutyk omawia zagadnienia poruszone w książce wybitnego amerykańskiego znawcy zagadnień międzynarodowych Bruce’a Emeny'ego"Podstawy polityki światowej". (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPolityka francuska w Afryce północnej, wotum zufania dla rządu francuskiego - komentarz Jana Lutyka.
Muzyka polskaStefan Askenazy gra polonezy Fryderyka Chopina.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza27 października.
Korespondencja z WaszyngtonuNa marginesie obchodów rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego – komentarz Andrzeja Pomiana. (powt.)
Wakacyjne wędrówkiWrażenia z wakacyjnego pobytu w Danii nadesłane przez Emilię Chowaniecką – studentkę Uniwersytetu w Londynie.
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej w związku z wypadkami w Polsce i na Węgrzech - omówienie artykułów z brytyjskich dzienników News Chronicle, Daily Mail oraz Times. (powt.)
Węgrzy domagają się wyzwolenia narodowegoKomentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu"Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Teatr WyobraźniSłuchowisko pt."Zegar piaskowy" w opracowaniu Tymona Terleckiego na podst. dramatu"The hour glass" Williama Yeatsa. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz na temat sporadycznych objawów antysemityzmu, jakie wg głosów prasy zachodniej miały podobno miejsce w Polsce. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
W centrum zainteresowaniaWydarzenia w Polsce i na Węgrzech nadal skupiają zainteresowanie europejskiej opinii publicznej. Audycja "Z mikrofonem dookoła Europy" prezentuje relacje z różnych stolic naszego kontynentu, przynoszące obraz wydarzeń politycznych i niepolitycznych, które stały się tematem licznych komentarzy. (powt.)
Kwadrans poetyckiWiersze Antoniego Bogusławskiego z ostatniego okresu twórczości. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejCo pisze prasa zachodnia o wydarzeniach w Polsce? Głosy prasy zachodnioniemieckiej i francuskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Węgry walczą o wolnośćKomentarz poświęcony krwawemu wstrząsowi rewolucyjnemu na Węgrzech - kraju związanym z Polską tradycją walk niepodległościowych jak też ostatnimi zmianami w kierownictwie partii komunistycznej i reakcjami robotniczych mas. (powt.)
Książka tygodniaJan Lutyk omawia zagadnienia poruszone w książce wybitnego amerykańskiego znawcy zagadnień międzynarodowych Bruce’a Emeny'ego"Podstawy polityki światowej". (powt.)
MuzykaPiosenki z całego świata.
Korespondencja z Nowego JorkuPolityka francuska w Afryce północnej, wotum zufania dla rządu francuskiego - komentarz Jana Lutyka. (powt.)
Muzyka polskaStefan Askenazy gra polonezy Fryderyka Chopina.
Program nocnyRelacje z różnych stolic naszego kontynentu, przynoszące obraz wydarzeń politycznych i niepolitycznych, na których skupia się uwaga europejskiej opinii publicznej. (powt.)
pokażukryj 28-10-1956 - niedziela
pokażukryj od godziny: 07:00
Początek programuPoczątek niedzielnego programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza28 października.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Droga przez wieśSprawozdanie Michała Lasoty z V Kongresu Międzynarodowej Unii Chłopskiej, który odbywa się w Paryżu.
Muzyka polskaKoncert chopinowski w wykonaniu Wilhelma Backhausa.
Polska Macierz Szkolna w LondynieRozmowa Wojciecha Trojanowskiego z przedstawicielkami komitetu pomocy"Adoption Commitee for Aid to Refugees" w Londynie o pomocy udzielanej uchodźcom z Polski w Niemczech.
pokażukryj od godziny: 09:00
Echo tygodniaPrzegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia – wydarzeń z dalekich stron, które dotyczą nas wszystkich.
Wakacyjne wędrówkiWrażenia z wakacyjnego pobytu w Danii nadesłane przez Emilię Chowaniecką – studentkę Uniwersytetu w Londynie. (powt.)
Minuty liryczneŚpiewa Weronika Bell.
Reakcje prasy zachodniejCo pisze prasa zachodnia o wydarzeniach w Polsce? Głosy prasy zachodnioniemieckiej i francuskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 10:00
Wiadomości 10:00Informacje dziennika radiowego.
Podwieczorek przy mikrofonieNiedzielna audycja rozrywkowa.
Korespondencja z Nowego JorkuPolityka francuska w Afryce północnej, wotum zufania dla rządu francuskiego - komentarz Jana Lutyka. (powt.)
Muzyka polskaStefan Askenazy gra polonezy Fryderyka Chopina.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka operowaDuet z czwartego aktu opery"Carmen" Georgesa Bizeta.
Audycja historyczno-literackaGawęda Zygmunta Nowakowskiego"O wdzięcznej Orszulce - córeczce Kochanowskiego".
Węgry walczą o wolnośćKomentarz poświęcony krwawemu wstrząsowi rewolucyjnemu na Węgrzech - kraju związanym z Polską tradycją walk niepodległościowych jak też ostatnimi zmianami w kierownictwie partii komunistycznej i reakcjami robotniczych mas. (powt.)
Tygodniowy przegląd wiadomości religijnychNajważniejsze wiadomości w opracowaniu Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej w Nowym Jorku.
Młodzież w walce o wolnośćPrzesłanie młodzieży polskiej na emigracji do młodzieży węgierskiej. Słowa podziwu i solidarności młodzieży z całego świata. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta" poświęcona bohaterskiej, patriotycznej postawie młodych uczestników węgierskiego powstania.
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Myślę więc jestemAudycja Mikołaja Dąbrowy poświęcona Londynowi czasów Gilberta Chestertona. (powt.)
Zagadki muzyczne (cz. 3)Radiowy quiz muzyczny.
MuzykaKoncert dla miłośników muzyki jazzowej.
Z polskiego punktu widzeniaO stosunku narodu do rządzącej partii i jej przywódców – komentarz Jadwigi Mieczkowskiej.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Droga przez wieśSprawozdanie Michała Lasoty z V Kongresu Międzynarodowej Unii Chłopskiej, który odbywa się w Paryżu. (powt.)
Muzyka polskaKoncert chopinowski w wykonaniu Wilhelma Backhausa. (powt.)
Polska Macierz Szkolna w LondynieRozmowa Wojciecha Trojanowskiego z przedstawicielkami komitetu pomocy"Adoption Commitee for Aid to Refugees" o pomocy udzielanej uchodźcom z Polski w Niemczech. (powt.)
Msza świętaTransmisja polskiej mszy świętej (o 14:00) z kościoła księży oratorianów w Londynie.
Reakcje prasy zachodniejCo pisze prasa zachodnia o wydarzeniach w Polsce? Głosy prasy zachodnioniemieckiej i francuskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Minuty liryczneŚpiewa Weronika Bell.
Przegląd brytyjskich tygodników politycznychOmówienie artykułów na temat ostatnich wypadków w Polsce i na Węgrzech.
Muzyka polskaStefan Askenazy gra polonezy Fryderyka Chopina.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Podwieczorek przy mikrofonieNiedzielna audycja rozrywkowa (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPolityka francuska w Afryce północnej, wotum zufania dla rządu francuskiego - komentarz Jana Lutyka. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
5. dzień powstaniaRząd Imre Nagya stracił panowanie nad sytuacją w kraju (poza Budapesztem), władza przeszła w ręce rewolucyjnych komitetów żołniersko-robotniczo-studenckich. Obraz ostatnich wydarzeń na Węgrzech w świetle doniesień korespondentów zagranicznych i relacji naocznych świadków.
Młodzież w walce o wolnośćPrzesłanie młodzieży polskiej na emigracji do młodzieży węgierskiej. Słowa podziwu i solidarności młodzieży z całego świata. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta" poświęcona bohaterskiej, patriotycznej postawie młodych uczestników węgierskiego powstania. (powt.)
Audycja historyczno-literackaGawęda Zygmunta Nowakowskiego"O wdzięcznej Orszulce - córeczce Kochanowskiego".
List apostolski Piusa XIIW związku z krwawymi walkami na Węgrzech papież Pius XII skierował list apostolski do biskupów całego świata z wezwaniem do modlitwy o pokój.
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
MuzykaDwa preludia Debussy’ego w wykonaniu Artura Rubinsteina.
Myślę więc jestemAudycja Mikołaja Dąbrowy poświęcona Londynowi czasów Gilberta Chestertona. (powt.)
Zagadki muzyczne (cz. 3)Radiowy quiz muzyczny. (powt.)
MuzykaKoncert dla miłośników muzyki jazzowej. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaO stosunku narodu do rządzącej partii i jej przywódców – komentarz Jadwigi Mieczkowskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza28 października.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Zesłanie Ducha Świętego.
Przegląd brytyjskich tygodników politycznychOmówienie artykułów na temat ostatnich wypadków w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Muzyka polskaKoncert chopinowski w wykonaniu Wilhelma Backhausa. (powt.)
Polska Macierz Szkolna w LondynieRozmowa Wojciecha Trojanowskiego z przedstawicielkami komitetu pomocy"Adoption Commitee for Aid to Refugees" o pomocy udzielanej uchodźcom z Polski w Niemczech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
5. dzień powstaniaRząd Imre Nagya stracił panowanie nad sytuacją w kraju (poza Budapesztem), władza przeszła w ręce rewolucyjnych komitetów żołniersko-robotniczo-studenckich. Obraz ostatnich wydarzeń na Węgrzech w świetle doniesień korespondentów zagranicznych i relacji naocznych świadków. (powt.)
Minuty liryczneŚpiewa Weronika Bell.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd amerykańskich tygodników – główne wnioski i oceny ostatnich wydarzeń w Polsce, w tym burzliwych obrad w Belwederze i dyskusji na VIII plenum KC PZPR.
List apostolski Piusa XIIW związku z krwawymi walkami na Węgrzech papież Pius XII skierował list apostolski do biskupów całego świata z wezwaniem do modlitwy o pokój. (powt.)
MuzykaDwa preludia Debussy’ego w wykonaniu Artura Rubinsteina.
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Podwieczorek przy mikrofonieNiedzielna audycja rozrywkowa. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
ONZ analizuje sytuację na WęgrzechNa wniosek trzech mocarstw zachodnich zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ dla rozpatrzenia sytuacji na Węgrzech. Przemówienie amerykańskiego Sekretarza Stanu Johna Fostera Dullesa na temat polityki zagranicznej USA. Komentarz Leszka Pawłowicza na temat wyborów prezydenckich w USA. Korespondencja z Nowego Jorku.
Muzyka operowaDuet z czwartego aktu opery"Carmen" Georgesa Bizeta.
Tygodniowy przegląd wiadomości religijnychNajważniejsze wiadomości w opracowaniu Polskiej Katolickiej Agencji Prasowej w Nowym Jorku. (powt.)
Audycja historyczno-literackaGawęda Zygmunta Nowakowskiego"O wdzięcznej Orszulce - córeczce Kochanowskiego". (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
Myślę więc jestemAudycja Mikołaja Dąbrowy poświęcona Londynowi czasów Gilberta Chestertona. (powt.)
Zagadki muzyczne (cz. 3)Radiowy quiz muzyczny. (powt.)
Przegląd brytyjskich tygodników politycznychOmówienie artykułów na temat ostatnich wypadków w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaO stosunku narodu do rządzącej partii i jej przywódców – komentarz Jadwigi Mieczkowskiej. (powt.)
pokażukryj 29-10-1956 - poniedziałek
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza29 października.
Piosenki z całego świataW audycji m.in. włoska"Buongiorno Tristezza", wśród piosenkarzy - piosenkarz i aktor francuski Jean-Claude Pascal.
Zagadki muzyczne (cz. 3)Radiowy quiz muzyczny. (powt.)
Węgrzy domagają się wyzwolenia narodowegoKomentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu"Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
List apostolski Piusa XIIW związku z krwawymi walkami na Węgrzech papież Pius XII skierował list apostolski do biskupów całego świata z wezwaniem do modlitwy o pokój. (powt.)
Muzyka"Des Abends" ("Wieczorem") z cyklu Fantasiestücke Roberta Schumanna.
Droga przez wieśSprawozdanie Michała Lasoty z V Kongresu Międzynarodowej Unii Chłopskiej, który odbywa się w Paryżu. (powt.)
ONZ analizuje sytuację na WęgrzechNa wniosek trzech mocarstw zachodnich zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ dla rozpatrzenia sytuacji na Węgrzech. Przemówienie amerykańskiego Sekretarza Stanu Johna Fostera Dullesa na temat polityki zagranicznej USA. Komentarz Leszka Pawłowicza na temat wyborów prezydenckich w USA. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaO stosunku narodu do rządzącej partii i jej przywódców – komentarz Jadwigi Mieczkowskiej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Podwieczorek przy mikrofonieNiedzielna audycja rozrywkowa (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd amerykańskich tygodników – główne wnioski i oceny ostatnich wydarzeń w Polsce, w tym burzliwych obrad w Belwederze i dyskusji na VIII plenum KC PZPR. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Ofiarowanie Pana Jezusa.
Książka tygodniaJan Lutyk omawia zagadnienia poruszone w książce wybitnego amerykańskiego znawcy zagadnień międzynarodowych Bruce’a Emeny'ego"Podstawy polityki światowej". (powt.)
Audycja historyczno-literackaGawęda Zygmunta Nowakowskiego"O wdzięcznej Orszulce - córeczce Kochanowskiego". (powt.)
ONZ analizuje sytuację na WęgrzechNa wniosek trzech mocarstw zachodnich zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ dla rozpatrzenia sytuacji na Węgrzech. Przemówienie amerykańskiego Sekretarza Stanu Johna Fostera Dullesa na temat polityki zagranicznej USA. Komentarz Leszka Pawłowicza na temat wyborów prezydenckich w USA. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka operowaDuet z czwartego aktu opery"Carmen" Georgesa Bizeta.
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w poniedziałek i wtorek rano.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza29 października.
Pogadanka lekarskaOperacyjne leczenie nadciśnienia tętniczego.
Muzyka polskaKoncert amerykańskiego pianisty polskiego pochodzenia Andrzeja Wąsowskiego - m.in."Prząśniczka" Stanisława Moniuszki.
Powieść radiowaMaria Kuncewiczowa"Państwo Kowalscy na emigracji" - odcinek 45.
Węgrzy domagają się wyzwolenia narodowegoKomentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu"Odwrotna strona medalu". (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Pod banderą wolnościProgram dla marynarzy pod redakcją Jerzego Szyszko-Bohusza ps. Jacek Śniady.
Nasze piosenkiMelodie z programu rozrywkowego"Podwieczorek przy mikrofonie" i kabaretów satyrycznych.
Świat podróży, przygód i wynalazkówAudycja Feliksa Broniewskiego poświęcona wykorzystaniu energii atomowej i zrzutom na Księżyc zasobników z zaopatrzeniem.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
SportTygodniowy przegląd sportowy - wiadomości sportowe z całego świata.
Głos wolnych pisarzyAudycja poświęcona miesiącowi literacko-artystycznemu w Nowym Jorku. O wydarzeniach tego okresu w świecie książki, malarstwa i teatru mówią m.in. Kazimierz Wierzyński i Józef Wittlin.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd amerykańskich tygodników – główne wnioski i oceny ostatnich wydarzeń w Polsce, w tym burzliwych obrad w Belwederze i dyskusji na VIII plenum KC PZPR. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
Z polskiego punktu widzeniaO stosunku narodu do rządzącej partii i jej przywódców – komentarz Jadwigi Mieczkowskiej. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuRozmowa Jana Przybysza z polskim historykiem, mediewistą - prof. Oskarem Haleckim.
Koncert życzeńŻyczenia i dedykacje muzyczne – wśród utworów m.in."Piosenka za 2 grosze".
ONZ analizuje sytuację na WęgrzechNa wniosek trzech mocarstw zachodnich zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ dla rozpatrzenia sytuacji na Węgrzech. Przemówienie amerykańskiego Sekretarza Stanu Johna Fostera Dullesa na temat polityki zagranicznej USA. Komentarz Leszka Pawłowicza na temat wyborów prezydenckich w USA. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka operowaDuet z czwartego aktu opery"Carmen" Georgesa Bizeta.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w poniedziałek i wtorek rano.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Podniesione szlabany na granicyKorespondencja Jerzego Ponikiewskiego z Nickelsdorf na granicy węgiersko-austriackiej. Sytuacja w pobliskim Sopron, wypowiedzi młodych powstańców, przeładowywanie ciężarówek z pomocą medyczną, żywnością i ubraniami.
Pogadanka lekarskaOperacyjne leczenie nadciśnienia tętniczego. (powt.)
Muzyka polskaKoncert amerykańskiego pianisty polskiego pochodzenia Andrzeja Wąsowskiego - m.in."Prząśniczka" Stanisława Moniuszki. (powt.)
Powieść radiowaMaria Kuncewiczowa"Państwo Kowalscy na emigracji" - odcinek 45.(powt.)
Węgrzy domagają się wyzwolenia narodowegoKomentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu"Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Pod banderą wolnościProgram dla marynarzy pod redakcją Jerzego Szyszko-Bohusza ps. Jacek Śniady. (powt.)
Nasze piosenkiMelodie z programu rozrywkowego"Podwieczorek przy mikrofonie" i kabaretów satyrycznych. Śpiewa m.in. Jan Krzysztof –"Myślami jestem z tobą", Janina Jasińska –"Bal skrzatów".
Świat podróży, przygód i wynalazkówAudycja Feliksa Broniewskiego poświęcona wykorzystaniu energii atomowej i zrzutom na Księżyc zasobników z zaopatrzeniem. (powt.)
Kościół walczącyKomunikat o uwolnieniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pogadanka"Zasadnicze sprawy" o stosunkach Kościół-Państwo.
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz Wiktora Trościanki pt."Cały naród wita Prymasa Polski" na temat wyjścia na wolność Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
SportTygodniowy przegląd sportowy - wiadomości sportowe z całego świata. (powt.)
Głos wolnych pisarzyAudycja poświęcona miesiącowi literacko-artystycznemu w Nowym Jorku. O wydarzeniach tego okresu w świecie książki, malarstwa i teatru mówią m.in. Kazimierz Wierzyński i Józef Wittlin. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – m.in. artykuł wstępny w"The New York Times" pt."Dni które wstrząsają światem" na temat sytuacji na Węgrzech.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański rozważa różnice i podobieństwa w przebiegu wydarzeń w Polsce i na Węgrzech.
6. dzień powstaniaRząd Imre Nagya usiłuje przywrócić spokój w kraju. Obraz wydarzeń na Węgrzech na podstawie doniesień korespondentów zagranicznych i naocznych świadków.
Koncert życzeńŻyczenia i dedykacje muzyczne – wśród utworów m.in."Piosenka za 2 grosze". (powt.)
Reakcje opinii światowejRelacje z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie walk wojsk sowieckich z ludnością węgierską, „Rosja na ławie oskarżonych” - mówi m.in. Bolesław Wierzbiański. Uwagi Aleksandra Korczyńskiego na temat wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Podniesione szlabany na granicyKorespondencja Jerzego Ponikiewskiego z Nickelsdorf na granicy węgiersko-austriackiej. Sytuacja w pobliskim Sopron, wypowiedzi młodych powstańców, przeładowywanie ciężarówek z pomocą medyczną, żywnością i ubraniami. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat ostatnich wydarzeń w Polsce i na Węgrzech.
Muzyka polskaKoncert amerykańskiego pianisty polskiego pochodzenia Andrzeja Wąsowskiego - m.in."Prząśniczka" Stanisława Moniuszki. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuReportaż Wojciecha Trojanowskiego z Nowego Jorku o międzynarodowych protestach i posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Węgier.
Rozmowa o braciach Węgrach Rozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Pod banderą wolnościProgram dla marynarzy pod redakcją Jerzego Szyszko-Bohusza ps. Jacek Śniady. (powt.)
Nasze piosenkiMelodie z programu rozrywkowego"Podwieczorek przy mikrofonie" i kabaretów satyrycznych. Śpiewa m.in. Jan Krzysztof –"Myślami jestem z tobą", Janina Jasińska –"Bal skrzatów".(powt.)
Świat podróży, przygód i wynalazkówAudycja Feliksa Broniewskiego poświęcona wykorzystaniu energii atomowej i zrzutom na Księżyc zasobników z zaopatrzeniem. (powt.)
6. dzień powstaniaRząd Imre Nagya usiłuje przywrócić spokój w kraju. Obraz wydarzeń na Węgrzech na podstawie doniesień korespondentów zagranicznych i naocznych świadków. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz Wiktora Trościanki pt."Cały naród wita Prymasa Polski" na temat wyjścia na wolność Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza francuskiego Filipa Bena dla paryskiego"Le Monde" na temat sytuacji w Polsce.
Głos wolnych pisarzyAudycja poświęcona miesiącowi literacko-artystycznemu w Nowym Jorku. O wydarzeniach tego okresu w świecie książki, malarstwa i teatru mówią m.in. Kazimierz Wierzyński i Józef Wittlin. (powt.)
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat ostatnich wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański rozważa różnice i podobieństwa w przebiegu wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
6. dzień powstaniaRząd Imre Nagya usiłuje przywrócić spokój w kraju. Obraz wydarzeń na Węgrzech na podstawie doniesień korespondentów zagranicznych i naocznych świadków. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuReportaż Wojciecha Trojanowskiego z Nowego Jorku o międzynarodowych protestach i posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Węgier. (powt.)
Reakcje opinii światowejRelacje z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie walk wojsk sowieckich z ludnością węgierską, „Rosja na ławie oskarżonych” - mówi m.in. Bolesław Wierzbiański. Uwagi Aleksandra Korczyńskiego na temat wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. (powt.)
pokażukryj 30-10-1956 - wtorek
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański rozważa różnice i podobieństwa w przebiegu wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Podniesione szlabany na granicyKorespondencja Jerzego Ponikiewskiego z Nickelsdorf na granicy węgiersko-austriackiej. Sytuacja w pobliskim Sopron, wypowiedzi młodych powstańców, przeładowywanie ciężarówek z pomocą medyczną, żywnością i ubraniami. (powt.)
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza30 października.
Pogadanka lekarskaOperacyjne leczenie nadciśnienia tętniczego. (powt.)
Muzyka polskaKoncert amerykańskiego pianisty polskiego pochodzenia Andrzeja Wąsowskiego - m.in."Prząśniczka" Stanisława Moniuszki. (powt.)
Powieść radiowaMaria Kuncewiczowa"Państwo Kowalscy na emigracji" - odcinek 45.(powt.)
Rozmowa o braciach WęgrachRozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza francuskiego Filipa Bena dla paryskiego"Le Monde" na temat sytuacji w Polsce. (powt.)
Nasze piosenkiMelodie z programu rozrywkowego"Podwieczorek przy mikrofonie" i kabaretów satyrycznych.
Korespondencja z Nowego JorkuReportaż Wojciecha Trojanowskiego z Nowego Jorku o międzynarodowych protestach i posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Węgier. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz Wiktora Trościanki pt."Cały naród wita Prymasa Polski" na temat wyjścia na wolność Kardynała Stefana Wyszyńskiego. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Reakcje prasy zachodniejGłosy prasy zachodniej na temat ostatnich wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Głos wolnych pisarzyAudycja poświęcona miesiącowi literacko-artystycznemu w Nowym Jorku. O wydarzeniach tego okresu w świecie książki, malarstwa i teatru mówią m.in. Kazimierz Wierzyński i Józef Wittlin. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – m.in. artykuł wstępny w"The New York Times" pt."Dni które wstrząsają światem" na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański rozważa różnice i podobieństwa w przebiegu wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuRozmowa Jana Przybysza z polskim historykiem, mediewistą - prof. Oskarem Haleckim. (powt.)
Koncert życzeńŻyczenia i dedykacje muzyczne – wśród utworów m.in."Piosenka za 2 grosze". (powt.)
Reakcje opinii światowejRelacje z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie walk wojsk sowieckich z ludnością węgierską, „Rosja na ławie oskarżonych” - mówi m.in. Bolesław Wierzbiański. Uwagi Aleksandra Korczyńskiego na temat wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Kościół walczącyKomunikat o uwolnieniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pogadanka"Zasadnicze sprawy" o stosunkach Kościół-Państwo. (powt.)
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania programu RWE i częstotliwościach, ogłoszenie przerwy w programie.
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE we wtorek i środę rano.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza30 października.
Oczami wolnego chłopaKomentarz Michała Lasoty na temat polityki rolnej PZPR i Władysława Gomułki oraz artykułu"Rewizje" prof. Edwarda Lipińskiego.
MuzykaKoncert muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza francuskiego Filipa Bena dla paryskiego"Le Monde" na temat sytuacji w Polsce. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Rozmowa o braciach WęgrachRozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja dla komunistówAudycja dla aktywistów PZPR poświęcona celom planowania gospodarczego – w opracowaniu Michała Góreckiego.
Muzyka polskaTradycyjne pieśni polskie.
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz Michała Góreckiego na temat politycznych skutków interwencji wojsk sowieckich na Węgrzech.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Polski robotnik potrafiRozmowa z Feliksem Broniewskim na temat przyczyn powolnego rozwoju polskiej gospodarki, aspiracji robotników oraz odbudowy znaczenia samorządów robotniczych i związków zawodowych - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady).
Parada przebojówAudycja poświęcona muzyce lekkiej, melodiom popularnym obecnie na Zachodzie.
Komentarz kulturalnyFelieton Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na temat publicystyki Stefana Kisielewskiego.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – m.in. artykuł wstępny w"The New York Times" pt."Dni które wstrząsają światem" na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański rozważa różnice i podobieństwa w przebiegu wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Kościół walczącyKomunikat o uwolnieniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pogadanka"Zasadnicze sprawy" o stosunkach Kościół-Państwo. (powt.)
Między nami kobietamiZebranie Niewieściego Klubu Radiowego poświęcone m.in. aktualnej sytuacji na Węgrzech i roli kobiet w powstaniu.
Reakcje opinii światowejRelacje z posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie walk wojsk sowieckich z ludnością węgierską, „Rosja na ławie oskarżonych” - mówi m.in. Bolesław Wierzbiański. Uwagi Aleksandra Korczyńskiego na temat wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza francuskiego Filipa Bena dla paryskiego"Le Monde" na temat sytuacji w Polsce. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE we wtorek i środę rano.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza30 października.
Oczami wolnego chłopaKomentarz Michała Lasoty na temat polityki rolnej PZPR i Władysława Gomułki oraz artykułu"Rewizje" prof. Edwarda Lipińskiego. (powt.)
MuzykaKoncert muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejOmówienie artykułu w dzienniku brytyjskim"The Times" na temat sytuacji na Węgrzech.
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Rozmowa o braciach WęgrachRozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja dla komunistówAudycja dla aktywistów PZPR poświęcona celom planowania gospodarczego – w opracowaniu Michała Góreckiego. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego Sydney'a Grusona dla"The New York Times" na temat sytuacji w Polsce, m.in. o opuszczeniu Polski przez marszałka Konstantego Rokossowskiego.
MuzykaChwila muzyki klasycznej.
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania. (powt.)
Muzyka polskaTradycyjne pieśni polskie.
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz Michała Góreckiego na temat politycznych skutków interwencji wojsk sowieckich na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Polski robotnik potrafiRozmowa z Feliksem Broniewskim na temat przyczyn powolnego rozwoju polskiej gospodarki, aspiracji robotników oraz odbudowy znaczenia samorządów robotniczych i związków zawodowych - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
Parada przebojówAudycja poświęcona muzyce lekkiej, melodiom popularnym obecnie na Zachodzie.
Komentarz kulturalnyFelieton Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na temat publicystyki Stefana Kisielewskiego. (powt.)
Dramatyczna sesja ONZBolesław Wierzbiański mówi o nagłym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Węgrzech i brutalnej zbrojnej interwencji sowieckiej. Rosja oskarżona o pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych. Korespondencja z Nowego Jorku.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Droga krzyżowa Pana Jezusa.
Zagłuszanie historiiKomentarz Wiktora Trościanki na temat zagłuszania audycji radiowych przez ZSRR oraz zbrojnej interwencji sowieckiej na Węgrzech.
Kościół walczącyKomunikat o uwolnieniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pogadanka"Zasadnicze sprawy" o stosunkach Kościół-Państwo. (powt.)
Między nami kobietamiZebranie Niewieściego Klubu Radiowego poświęcone m.in. aktualnej sytuacji na Węgrzech i roli kobiet w powstaniu. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarz Witolda Nowickiego na temat kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz Aleksandra Korczyńskiego na temat sytuacji na Węgrzech.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego Sydney'a Grusona dla"The New York Times" na temat sytuacji w Polsce, m.in. o opuszczeniu Polski przez marszałka Konstantego Rokossowskiego. (powt.)
7. dzień powstaniaKapitulacja reżimu wobec rewolucji narodowej. We wtorek premier Nagy - szef rządu koalicji narodowej - znosi zasadę przewodnictwa partii komunistycznej w życiu politycznym i ogłasza przywrócenie legalności działania partii, które istniały w okresie I Republiki Węgierskiej. Przegląd wydarzeń ostatnich 24 godzin na Węgrzech.
MuzykaKoncert muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejOmówienie artykułu w dzienniku brytyjskim"The Times" na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Wojska sowieckie w gotowościKomentarz Jana Dunina na temat wizyty politbiura KPZR w Polsce i związanych z tym ruchach sowieckich wojsk oraz marynarki wojennej. Audycja z cyklu "Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja dla komunistówAudycja dla aktywistów PZPR poświęcona celom planowania gospodarczego – w opracowaniu Michała Góreckiego. (powt.)
Muzyka polskaTradycyjne pieśni polskie.
7. dzień powstaniaKapitulacja reżimu wobec rewolucji narodowej. We wtorek premier Nagy - szef rządu koalicji narodowej - znosi zasadę przewodnictwa partii komunistycznej w życiu politycznym i ogłasza przywrócenie legalności działania partii, które istniały w okresie I Republiki Węgierskiej. Przegląd wydarzeń ostatnich 24 godzin na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza francuskiego Filipa Bena dla paryskiego"Le Monde" (wtorek) na temat sytuacji w Polsce. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz Michała Góreckiego na temat politycznych skutków interwencji wojsk sowieckich na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Polski robotnik potrafi Rozmowa z Feliksem Broniewskim na temat przyczyn powolnego rozwoju polskiej gospodarki, aspiracji robotników oraz odbudowy znaczenia samorządów robotniczych i związków zawodowych - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
Parada przebojówAudycja poświęcona muzyce lekkiej, melodiom popularnym obecnie na Zachodzie.
Komentarz kulturalnyFelieton Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na temat publicystyki Stefana Kisielewskiego. (powt.)
Dramatyczna sesja ONZBolesław Wierzbiański mówi o nagłym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Węgrzech i brutalnej zbrojnej interwencji sowieckiej. Rosja oskarżona o pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
Zagłuszanie historiiKomentarz Wiktora Trościanki na temat zagłuszania audycji radiowych przez ZSRR oraz zbrojnej interwencji sowieckiej na Węgrzech. (powt.)
Kościół walczącyKomunikat o uwolnieniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pogadanka"Zasadnicze sprawy" o stosunkach Kościół-Państwo. (powt.)
Między nami kobietamiZebranie Niewieściego Klubu Radiowego poświęcone m.in. aktualnej sytuacji na Węgrzech i roli kobiet w powstaniu. (powt.)
MuzykaChwila muzyki klasycznej.
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarz Witolda Nowickiego na temat kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz Aleksandra Korczyńskiego na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj 31-10-1956 - środa
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
7. dzień powstaniaKapitulacja reżimu wobec rewolucji narodowej. We wtorek premier Nagy - szef rządu koalicji narodowej - znosi zasadę przewodnictwa partii komunistycznej w życiu politycznym i ogłasza przywrócenie legalności działania partii, które istniały w okresie I Republiki Węgierskiej. Przegląd wydarzeń ostatnich 24 godzin na Węgrzech. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz Michała Góreckiego na temat politycznych skutków interwencji wojsk sowieckich na Węgrzech. (powt.)
Zakończenie programuOgłoszenie zakończenia programu i pożegnanie słuchaczy. Hymn Polski.
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza31 października.
Oczami wolnego chłopaKomentarz Michała Lasoty na temat polityki rolnej PZPR i Władysława Gomułki oraz artykułu"Rewizje" prof. Edwarda Lipińskiego. (powt.)
MuzykaKoncert muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Przegląd prasy zachodniejOmówienie artykułu w dzienniku brytyjskim"The Times" na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Wojska sowieckie w gotowościKomentarz Jana Dunina na temat wizyty politbiura KPZR w Polsce i związanych z tym ruchach sowieckich wojsk oraz marynarki wojennej. Audycja z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja dla komunistówAudycja dla aktywistów PZPR poświęcona celom planowania gospodarczego – w opracowaniu Michała Góreckiego. (powt.)
Muzyka polskaTradycyjne pieśni polskie.
7. dzień powstaniaKapitulacja reżimu wobec rewolucji narodowej. We wtorek premier Nagy - szef rządu koalicji narodowej - znosi zasadę przewodnictwa partii komunistycznej w życiu politycznym i ogłasza przywrócenie legalności działania partii, które istniały w okresie I Republiki Węgierskiej. Przegląd wydarzeń ostatnich 24 godzin na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza francuskiego Filipa Bena dla paryskiego"Le Monde" (wtorek) na temat sytuacji w Polsce.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Z polskiego punktu widzeniaKomentarz Michała Góreckiego na temat politycznych skutków interwencji wojsk sowieckich na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Polski robotnik potrafiRozmowa z Feliksem Broniewskim na temat przyczyn powolnego rozwoju polskiej gospodarki, aspiracji robotników oraz odbudowy znaczenia samorządów robotniczych i związków zawodowych - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
Parada przebojówAudycja poświęcona muzyce lekkiej, melodiom popularnym obecnie na Zachodzie.
Komentarz kulturalnyFelieton Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na temat publicystyki Stefana Kisielewskiego. (powt.)
Dramatyczna sesja ONZBolesław Wierzbiański mówi o nagłym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Węgrzech i brutalnej zbrojnej interwencji sowieckiej. Rosja oskarżona o pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
Zagłuszanie historiiKomentarz Wiktora Trościanki na temat zagłuszania audycji radiowych przez ZSRR oraz zbrojnej interwencji sowieckiej na Węgrzech. (powt.)
Kościół walczącyKomunikat o uwolnieniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pogadanka"Zasadnicze sprawy" o stosunkach Kościół-Państwo. (powt.)
Między nami kobietamiZebranie Niewieściego Klubu Radiowego poświęcone m.in. aktualnej sytuacji na Węgrzech i roli kobiet w powstaniu. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarz Witolda Nowickiego na temat kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz Aleksandra Korczyńskiego na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza francuskiego Filipa Bena dla paryskiego"Le Monde" (wtorek) na temat sytuacji w Polsce. (powt.)
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania programu RWE i częstotliwościach, ogłoszenie przerwy w programie.
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza31 października.
Przegląd prasy zachodniejOmówienie artykułu w dzienniku brytyjskim"The Times" na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
Młodzież popiera węgierski zryw Relacje z demonstracji, wieców i pochodów protestacyjnych na całym świecie, w których młodzież wyraża sprzeciw wobec interwencji sowieckiej na Węgrzech. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta".
Wojska sowieckie w gotowościKomentarz Jana Dunina na temat wizyty politbiura KPZR w Polsce i związanych z tym ruchach sowieckich wojsk oraz marynarki wojennej. Audycja z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Z dziejów Polski PodziemnejPogadanka Andrzeja Pomiana pt."Wiosna roku czterdziestego".
Program kulturalnyOmówienie tegorocznych nagród Nobla w dziedzinie medycyny. Wspomnienie poświęcone zmarłemu przed kilku dniami niemieckiemu pianiście Walterowi Giesekingowi.
Nasze dziedzictwo"Rok 1905" – audycja historyczna profesora gen. Mariana Kukiela.
MuzykaKoncert muzyki brytyjskiego pianisty Stanleya Blacka.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Zmiany w wojsku".
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka obala graniceUwagi Romana Palestra na temat festiwalu muzycznego w Warszawie. Koncert muzyki amerykańskiego kompozytora Samuela Barbera.
List Kazimierza Wierzyńskiego"Ballada amerykanizmu" – 72. list Kazimierza Wierzyńskiego z Ameryki, w którym pisze o systemie chroniącym samoloty przed zderzeniem w powietrzu.
Dramatyczna sesja ONZBolesław Wierzbiański mówi o nagłym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie sytuacji na Węgrzech i brutalnej zbrojnej interwencji sowieckiej. Rosja oskarżona o pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
MuzykaDwa utwory węgierskiego kompozytora Miklósa Rózsy.
Zagłuszanie historiiKomentarz Wiktora Trościanki na temat zagłuszania audycji radiowych przez ZSRR oraz zbrojnej interwencji sowieckiej na Węgrzech. (powt.)
Tajemnice wielkości"Człowiek jest kowalem swego losu". Pogadanka o ludziach, którzy swą wielkość, powodzenie lub szczęście zawdzięczali własnemu charakterowi i wytrwałej woli. Bohaterem audycji Jana Tokarskiego jest Tomasz Edison.
Dajmy na toProgram rozrywkowy (odc. 38).
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarz Witolda Nowickiego na temat kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz Aleksandra Korczyńskiego na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z WarszawyKorespondencja dziennikarza amerykańskiego Sydney'a Grusona dla"The New York Times" na temat sytuacji w Polsce, m.in. o opuszczeniu Polski przez marszałka Konstantego Rokossowskiego. (powt.)
MuzykaChwila muzyki fortepianowej.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Kartka z kalendarza31 października.
Z dziejów Polski PodziemnejPogadanka Andrzeja Pomiana pt."Wiosna roku czterdziestego". (powt.)
Muzyka polskaPreludia Fryderyka Chopina w wykonaniu austriackiego pianisty i kompozytora Friedricha Guldy.
Młodzież popiera węgierski zrywRelacje z demonstracji, wieców i pochodów protestacyjnych na całym świecie, w których młodzież wyraża sprzeciw wobec interwencji sowieckiej na Węgrzech. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta". (powt.)
Wojska sowieckie w gotowościKomentarz Jana Dunina na temat wizyty politbiura KPZR w Polsce i związanych z tym ruchach sowieckich wojsk oraz marynarki wojennej. Audycja z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Przemiany na WęgrzechKomentarz redakcji RWE na temat stosunku Polaków do przełomowych przemian na Węgrzech.
Program kulturalnyOmówienie tegorocznych nagród Nobla w dziedzinie medycyny. Wspomnienie poświęcone zmarłemu przed kilku dniami niemieckiemu pianiście Walterowi Giesekingowi. (powt.)
Nasze dziedzictwo"Rok 1905" – audycja historyczna profesora gen. Mariana Kukiela. (powt.)
Polska pomoc dla Węgier (cz. 1)Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali transport leków dla węgierskich powstańców. Rozmowa przeprowadzona w Monachium podczas postoju w drodze ze Szwajcarii do Wied
Wiadomości robotnicze z wolnego świataPrzesłania od działaczy niezależnych związków zawodowych z zagranicy wspierające walkę polskich robotników o wolność, podstawowe prawa obywatelskie i swobodę ruchu związkowego. Program oparty na informacjach dostarczonych przez Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych z siedzibą w Brukseli.
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Zmiany w wojsku". (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka obala graniceUwagi Romana Palestra na temat festiwalu muzycznego w Warszawie. Koncert muzyki amerykańskiego kompozytora Samuela Barbera. (powt.)
List Kazimierza Wierzyńskiego"Ballada amerykanizmu" – 72. list Kazimierza Wierzyńskiego z Ameryki, w którym pisze o systemie chroniącym samoloty przed zderzeniem w powietrzu. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – m.in. komentarz"The New York Times"i"The New York Herald Tribune" na temat interwencji sowieckiej na Węgrzech.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową nieba i ziemi.
Komentarz politycznyKomentarz Zdzisława Maja na temat rozumienia przyjaźni, pomocy i współpracy wzajemnej krajów komunistycznych.
Tajemnice wielkości"Człowiek jest kowalem swego losu". Pogadanka o ludziach, którzy swą wielkość, powodzenie lub szczęście zawdzięczali własnemu charakterowi i wytrwałej woli. Bohaterem audycji Jana Tokarskiego jest Tomasz Edison. (powt.)
Dajmy na toProgram rozrywkowy (odc. 38). (powt.)
Co na to komuniści w USA?Stosunek komunistów amerykańskich do wydarzeń na Węgrzech. Komentarz Bolesława Wierzbiańskiego w sprawie komunikatu rządu sowieckiego na temat gotowości współpracy ZSRR z Polską, Węgrami i Rumunią. Omówienie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego wydarzeniom na Bliskim Wschodzie.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Polska pomoc dla Węgier (cz. 1)Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali transport leków dla węgierskich powstańców. Rozmowa przeprowadzona w Monachium podczas postoju w drodze ze Szwajcarii do Wied
Przemiany na WęgrzechKomentarz redakcji RWE na temat stosunku Polaków do przełomowych przemian na Węgrzech. (powt.)
Muzyka polskaPreludia Fryderyka Chopina w wykonaniu austriackiego pianisty i kompozytora Friedricha Guldy. (powt.)
Młodzież popiera węgierski zrywRelacje z demonstracji, wieców i pochodów protestacyjnych na całym świecie, w których młodzież wyraża sprzeciw wobec interwencji sowieckiej na Węgrzech. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta". (powt.)
Rozmowa o agresjiRozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu" - Poznań, Budapeszt, Suez.
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy brytyjskiej w związku z nową sytuacją w Polsce i na Węgrzech.
Program kulturalnyOmówienie tegorocznych nagród Nobla w dziedzinie medycyny. Wspomnienie poświęcone zmarłemu przed kilku dniami niemieckiemu pianiście Walterowi Giesekingowi. (powt.)
8. dzień powstaniaKoniec systemu jednopartyjnego na Węgrzech - premier Imre Nagy powołuje niekomunistycznych ministrów tworząc nowy rząd. Przegląd aktualnej sytuacji po kapitulacji węgierskiego reżimu komunistycznego i opuszczeniu Budapesztu przez wojska sowieckie. Korespondencje zagraniczne, prasy węgierskiej, rozgłośni w Budapeszcie, radiostacji powstańczych oraz relacje naocznych świadków.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Zmiany w wojsku". (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka obala graniceUwagi Romana Palestra na temat festiwalu muzycznego w Warszawie. Koncert muzyki amerykańskiego kompozytora Samuela Barbera. (powt.)
List Kazimierza Wierzyńskiego"Ballada amerykanizmu" – 72. list Kazimierza Wierzyńskiego z Ameryki, w którym pisze o systemie chroniącym samoloty przed zderzeniem w powietrzu. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – m.in. komentarz"The New York Times"i"The New York Herald Tribune" na temat interwencji sowieckiej na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyKomentarz Zdzisława Maja na temat rozumienia przyjaźni, pomocy i współpracy wzajemnej krajów komunistycznych. (powt.)
Polska pomoc dla Węgier (cz. 1)Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali transport leków dla węgierskich powstańców. Rozmowa przeprowadzona w Monachium podczas postoju w drodze ze Szwajcarii do Wied
MuzykaDwa utwory węgierskiego kompozytora Miklósa Rózsy.
8. dzień powstaniaKoniec systemu jednopartyjnego na Węgrzech - premier Imre Nagy powołuje niekomunistycznych ministrów tworząc nowy rząd. Przegląd aktualnej sytuacji po kapitulacji węgierskiego reżimu komunistycznego i opuszczeniu Budapesztu przez wojska sowieckie. Korespondencje zagraniczne, prasy węgierskiej, rozgłośni w Budapeszcie, radiostacji powstańczych oraz relacje naocznych świadków. (powt.)
Co na to komuniści w USA?Stosunek komunistów amerykańskich do wydarzeń na Węgrzech. Komentarz Bolesława Wierzbiańskiego w sprawie komunikatu rządu sowieckiego na temat gotowości współpracy ZSRR z Polską, Węgrami i Rumunią. Omówienie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. (powt.)
pokażukryj 01-11-1956 - czwartek
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyOmówienie ostatnich wydarzeń na Bliskim Wschodzie - weto Wielkiej Brytanii i Francji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wkroczenia wojsk Izraela do Egiptu - komentarz w opracowaniu Ewy Lipowieckiej.
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Przemiany na WęgrzechKomentarz redakcji RWE na temat stosunku Polaków do przełomowych przemian na Węgrzech. (powt.)
Muzyka polskaPreludia Fryderyka Chopina w wykonaniu austriackiego pianisty i kompozytora Friedricha Guldy. (powt.)
Młodzież popiera węgierski zrywRelacje z demonstracji, wieców i pochodów protestacyjnych na całym świecie, w których młodzież wyraża sprzeciw wobec interwencji sowieckiej na Węgrzech. Audycja z cyklu "Tu mówią Orlęta". (powt.)
Rozmowa o agresjiRozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu" - Poznań, Budapeszt, Suez. (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Z dziejów Polski PodziemnejPogadanka Andrzeja Pomiana pt."Wiosna roku czterdziestego". (powt.)
Program kulturalnyOmówienie tegorocznych nagród Nobla w dziedzinie medycyny. Wspomnienie poświęcone zmarłemu przed kilku dniami niemieckiemu pianiście Walterowi Giesekingowi. (powt.)
Nasze dziedzictwo"Rok 1905" – audycja historyczna profesora gen. Mariana Kukiela. (powt.)
MuzykaMuzyka fortepianowa.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz politycznyKomentarz Władysława Kani pt."Zmiany w wojsku". (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Muzyka obala graniceUwagi Romana Palestra na temat festiwalu muzycznego w Warszawie. Koncert muzyki amerykańskiego kompozytora Samuela Barbera. (powt.)
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy brytyjskiej w związku z nową sytuacją w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – m.in. komentarz"The New York Times"i"The New York Herald Tribune" na temat interwencji sowieckiej na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny.
Komentarz politycznyKomentarz Zdzisława Maja na temat rozumienia przyjaźni, pomocy i współpracy wzajemnej krajów komunistycznych. (powt.)
Tajemnice wielkości"Człowiek jest kowalem swego losu". Pogadanka o ludziach, którzy swą wielkość, powodzenie lub szczęście zawdzięczali własnemu charakterowi i wytrwałej woli. Bohaterem audycji Jana Tokarskiego jest Tomasz Edison. (powt.)
Dajmy na toProgram rozrywkowy (odc. 38). (powt.)
Co na to komuniści w USA?Stosunek komunistów amerykańskich do wydarzeń na Węgrzech. Komentarz Bolesława Wierzbiańskiego w sprawie komunikatu rządu sowieckiego na temat gotowości współpracy ZSRR z Polską, Węgrami i Rumunią. Omówienie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Wiadomości robotnicze z wolnego świataPrzesłania od działaczy niezależnych związków zawodowych z zagranicy wspierające walkę polskich robotników o wolność, podstawowe prawa obywatelskie i swobodę ruchu związkowego. Program oparty na informacjach dostarczonych przez Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych z siedzibą w Brukseli. (powt.)
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania programu RWE i częstotliwościach, ogłoszenie przerwy w programie.
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w czwartek i piątek rano.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Na marginesie bieżących wydarzeń w Polsce" - komentarz Jadwigi Mieczkowskiej.
Przegląd prasy zachodniejGłosy prasy brytyjskiej w związku z nową sytuacją w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Polonia amerykańska mówi do krajuOpinie na temat przemian w Polsce i możliwości upadku komunizmu - audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego.
Rozmowa o agresjiRozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu" - Poznań, Budapeszt, Suez. (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Pogadanka gospodarczaKomentarz Michała Góreckiego na temat przymusowych dostaw w rolnictwie.
Nasze piosenkiPiosenki z programu rozrywkowego"Podwieczorek przy mikrofonie" i kabaretów satyrycznych - śpiewają m.in. Renata Bogdańska i Jan Krzysztof.
Europejskie salony samochodoweAudycja Edwarda Sokopa na temat nowości prezentowanych na paryskiej wystawy samochodowej.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz polityczny"Sprzymierzeńców należy szukać wśród Rosjan" – komentarz na temat nastrojów opozycji w społeczeństwie rosyjskim.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja kulturalnaAudycja prof. Wiktora Weintrauba o praktykach cenzury warszawskiej wobec polskiego dorobku kulturalnego.
Koncert solistów"Consolation" i"Rapsodia węgierska" Franciszka Liszta w wykonaniu pianistki węgierskiej Edyty Farnadi.
Przegląd prasy sowieckiej"Na bakier ze zdrowym rozsądkiem" – propaganda w prasie sowieckiej na temat wydarzeń na Węgrzech.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej – m.in. komentarz"The New York Times"i"The New York Herald Tribune" na temat interwencji sowieckiej na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
Polska pomoc dla Węgier (cz. 1)Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali transport leków dla węgierskich powstańców. Rozmowa przeprowadzona w Monachium podczas postoju w drodze ze Szwajcarii do Wied
Komentarz politycznyKomentarz Zdzisława Maja na temat rozumienia przyjaźni, pomocy i współpracy wzajemnej krajów komunistycznych. (powt.)
Kościół walczący"Punkty wyjścia" - pogadanka ks. Tadeusza Kirschkego na temat stosunków Kościół-Państwo po uwolnieniu z internowania prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Przegląd prasy polskiej na ZachodzieOmówienie wydarzeń w Polsce i na Węgrzech.
Co na to komuniści w USA?Stosunek komunistów amerykańskich do wydarzeń na Węgrzech. Komentarz Bolesława Wierzbiańskiego w sprawie komunikatu rządu sowieckiego na temat gotowości współpracy ZSRR z Polską, Węgrami i Rumunią. Omówienie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Wiadomości robotnicze z wolnego świataPrzesłania od działaczy niezależnych związków zawodowych z zagranicy wspierające walkę polskich robotników o wolność, podstawowe prawa obywatelskie i swobodę ruchu związkowego. Program oparty na informacjach dostarczonych przez Międzynarodową Konfederację Wolnych Związków Zawodowych z siedzibą w Brukseli. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w czwartek i piątek rano.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Na marginesie bieżących wydarzeń w Polsce" - komentarz Jadwigi Mieczkowskiej. (powt.)
Koncert solistówFragmenty 6. sonaty organowej Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego gra holenderski organista Feike Asma.
Polonia amerykańska mówi do krajuOpinie na temat przemian w Polsce i możliwości upadku komunizmu - audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego. (powt.)
Rozmowa o agresjiRozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu" - Poznań, Budapeszt, Suez. (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Pogadanka gospodarczaKomentarz Michała Góreckiego na temat przymusowych dostaw w rolnictwie. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuOpowiadanie Leszka Pawłowicza pt."O odkryciu Antarktydy".
Europejskie salony samochodoweAudycja Edwarda Sokopa na temat nowości prezentowanych na paryskiej wystawy samochodowej. (powt.)
9. dzień powstaniaStabilizacja na Węgrzech. Przegląd wydarzeń po utworzeniu rządu koalicyjnego w świetle korespondencji zagranicznych, prasy węgierskiej, rozgłośni w Budapeszcie i radiostacji powstańczych oraz relacji naocznych świadków.
Komentarz polityczny"Sprzymierzeńców należy szukać wśród Rosjan" – komentarz na temat nastrojów opozycji w społeczeństwie rosyjskim. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja kulturalnaAudycja prof. Wiktora Weintrauba o praktykach cenzury warszawskiej wobec polskiego dorobku kulturalnego. (powt.)
Koncert solistów"Consolation" i"Rapsodia węgierska" Franciszka Liszta w wykonaniu pianistki węgierskiej Edyty Farnadi. (powt.)
Przegląd prasy sowieckiej"Na bakier ze zdrowym rozsądkiem" – propaganda w prasie sowieckiej na temat wydarzeń na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Opinia"The New York Times" dotycząca ostatnich wydarzeń na Węgrzech.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Nawiedzenie świętej Elżbiety.
Komentarz politycznyKomentarz Michała Góreckiego na temat deklaracji rządu sowieckiego o podstawach dalszego rozwoju w stosunkach między ZSRR a krajami byłego imperium stalinowskiego.
Kościół walczący"Punkty wyjścia" - pogadanka ks. Tadeusza Kirschkego na temat stosunków Kościół-Państwo po uwolnieniu z internowania prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. (powt.)
Przegląd prasy polskiej na ZachodzieOmówienie wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzemówienie prezydenta Eisenhowera nt. kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz sytuacji w Polsce i na Węgrzech komentuje Aleksander Korczyński. Przebieg dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa o sytuacji w Egipcie po wkroczeniu wojsk izraelskich. Uwagi na temat amerykańskiej kampanii wyborczej.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Na marginesie bieżących wydarzeń w Polsce" - komentarz Jadwigi Mieczkowskiej. (powt.)
Koncert solistówFragmenty 6. sonaty organowej Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego gra holenderski organista Feike Asma. (powt.)
Przegląd prasy zachodniej"Kiedy wierni 'Boże, coś Polskę' śpiewają" - reportaż dziennikarza niemieckiego Fritza-Joachima Steinmeyera w związku z powrotem do Warszawy internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Muzyka"Des Abends" ("Wieczorem") z cyklu Fantasiestücke Roberta Schumanna.
Rachunek do uregulowaniaKomentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu" na temat deklaracji rządu sowieckiego o podstawie dalszej współpracy i przyjaźni z krajami socjalistycznymi.
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Pogadanka gospodarczaKomentarz Michała Góreckiego na temat przymusowych dostaw w rolnictwie. (powt.)
9. dzień powstaniaStabilizacja na Węgrzech. Przegląd wydarzeń po utworzeniu rządu koalicyjnego w świetle korespondencji zagranicznych, prasy węgierskiej, rozgłośni w Budapeszcie i radiostacji powstańczych oraz relacji naocznych świadków. (powt.)
Europejskie salony samochodoweAudycja Edwarda Sokopa na temat nowości prezentowanych na paryskiej wystawy samochodowej. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz polityczny"Sprzymierzeńców należy szukać wśród Rosjan" – komentarz na temat nastrojów opozycji w społeczeństwie rosyjskim. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja kulturalnaAudycja prof. Wiktora Weintrauba o praktykach cenzury warszawskiej wobec polskiego dorobku kulturalnego. (powt.)
Konsternacja wśród zachodnich komunistówReakcje partii komunistycznych krajów zachodnich na wypadki na Węgrzech.
Przegląd prasy sowieckiej"Na bakier ze zdrowym rozsądkiem" – propaganda w prasie sowieckiej na temat wydarzeń na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Opinia"The New York Times" dotycząca ostatnich wydarzeń na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyKomentarz Michała Góreckiego na temat deklaracji rządu sowieckiego o podstawach dalszego rozwoju w stosunkach między ZSRR a krajami byłego imperium stalinowskiego. (powt.)
Kościół walczący"Punkty wyjścia" - pogadanka ks. Tadeusza Kirschkego na temat stosunków Kościół-Państwo po uwolnieniu z internowania prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. (powt.)
Przegląd prasy polskiej na ZachodzieOmówienie wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzemówienie prezydenta Eisenhowera nt. kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz sytuacji w Polsce i na Węgrzech komentuje Aleksander Korczyński. Przebieg dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa o sytuacji w Egipcie po wkroczeniu wojsk izraelskich. Uwagi na temat amerykańskiej kampanii wyborczej.
pokażukryj 02-11-1956 - piątek
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzemówienie prezydenta Eisenhowera nt. kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz sytuacji w Polsce i na Węgrzech komentuje Aleksander Korczyński. Przebieg dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa o sytuacji w Egipcie po wkroczeniu wojsk izraelskich. Uwagi na temat amerykańskiej kampanii wyborczej.
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz polityczny"Na marginesie bieżących wydarzeń w Polsce" - komentarz Jadwigi Mieczkowskiej. (powt.)
Koncert solistówFragmenty 6. sonaty organowej Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego gra holenderski organista Feike Asma. (powt.)
Polonia amerykańska mówi do krajuOpinie na temat przemian w Polsce i możliwości upadku komunizmu - audycja Edwarda Kosowicza i Edwarda Witanowskiego. (powt.)
Rachunek do uregulowaniaKomentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu" na temat deklaracji rządu sowieckiego o podstawie dalszej współpracy i przyjaźni z krajami socjalistycznymi. (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Pogadanka gospodarczaKomentarz Michała Góreckiego na temat przymusowych dostaw w rolnictwie. (powt.)
9. dzień powstaniaStabilizacja na Węgrzech. Przegląd wydarzeń po utworzeniu rządu koalicyjnego w świetle korespondencji zagranicznych, prasy węgierskiej, rozgłośni w Budapeszcie i radiostacji powstańczych oraz relacji naocznych świadków. (powt.)
Europejskie salony samochodoweAudycja Edwarda Sokopa na temat nowości prezentowanych na paryskiej wystawy samochodowej. (powt.)
Przegląd prasy zachodniej"Kiedy wierni 'Boże, coś Polskę' śpiewają" - reportaż dziennikarza niemieckiego Fritza-Joachima Steinmeyera w związku z powrotem do Warszawy internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego. (powt.)
Komentarz polityczny"Sprzymierzeńców należy szukać wśród Rosjan" – komentarz na temat nastrojów opozycji w społeczeństwie rosyjskim. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja kulturalnaAudycja prof. Wiktora Weintrauba o praktykach cenzury warszawskiej wobec polskiego dorobku kulturalnego. (powt.)
Konsternacja wśród zachodnich komunistówReakcje partii komunistycznych krajów zachodnich na wypadki na Węgrzech. (powt.)
Przegląd prasy sowieckiej"Na bakier ze zdrowym rozsądkiem" – propaganda w prasie sowieckiej na temat wydarzeń na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Opinia"The New York Times" dotycząca ostatnich wydarzeń na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Ukrzyżowanie Pana Jezusa.
Komentarz politycznyKomentarz Michała Góreckiego na temat deklaracji rządu sowieckiego o podstawach dalszego rozwoju w stosunkach między ZSRR a krajami byłego imperium stalinowskiego. (powt.)
Kościół walczący"Punkty wyjścia" - pogadanka ks. Tadeusza Kirschkego na temat stosunków Kościół-Państwo po uwolnieniu z internowania prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego. (powt.)
Przegląd prasy polskiej na ZachodzieOmówienie wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzemówienie prezydenta Eisenhowera nt. kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz sytuacji w Polsce i na Węgrzech komentuje Aleksander Korczyński. Przebieg dyskusji w Radzie Bezpieczeństwa o sytuacji w Egipcie po wkroczeniu wojsk izraelskich. Uwagi na temat amerykańskiej kampanii wyborczej.
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuOpowiadanie Leszka Pawłowicza pt."O odkryciu Antarktydy". (powt.)
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania programu RWE i częstotliwościach, ogłoszenie przerwy w programie.
Wznowienie programuZapowiedź dalszego ciągu programu po przerwie.
MuzykaFragmenty"Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w piątek i sobotę rano.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd wojskowyStreszczenie przemówienia prezydenta Eisenhowera podsumowujące poglądy rządu USA w sprawie badań i zbrojeń atomowych.
Muzyka polskaPieśni Szopskiego, Nowowiejskiego i Szymanowskiego w wykonaniu sopranistki Wiktorii Calmy, przebywającej na emigracji we Włoszech, gdzie jej koncerty cieszą się dużym powodzeniem.
Przegląd prasy zachodniej"Kiedy wierni 'Boże, coś Polskę' śpiewają" - reportaż dziennikarza niemieckiego Fritza-Joachima Steinmeyera w związku z powrotem do Warszawy internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego. (powt.)
MuzykaDwa preludia Debussy’ego w wykonaniu Artura Rubinsteina.
Rachunek do uregulowaniaKomentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu" na temat deklaracji rządu sowieckiego o podstawie dalszej współpracy i przyjaźni z krajami socjalistycznymi. (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuOmówienie możliwości Ameryki Południowej w zakresie produkcji ropy naftowej.
Muzyka operowaKoncert z ariami z oper Georga Friedricha Händela i Henry'ego Purcella.
Konsternacja wśród zachodnich komunistówReakcje partii komunistycznych krajów zachodnich na wypadki na Węgrzech. (powt.)
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Komentarz polityczny"Sprzymierzeńców należy szukać wśród Rosjan" – komentarz na temat nastrojów opozycji w społeczeństwie rosyjskim. (powt.)
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Wolność, postęp i demokracjaKomentarze na temat zmian w węgierskim systemie partyjnym i żądań wysuwanych przez rady robotnicze pod adresem tymczasowego rządu węgierskiego - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady).
O jedności europejskiejPogadanka Stanisława Klingi o wolnym rynku europejskim.
Muzyka"Des Abends" ("Wieczorem") z cyklu Fantasiestücke Roberta Schumanna.
Komentarz kulturalny"Okno na Zachód" - felieton kulturalny Romana Palestra.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie. Opinia"The New York Times" dotycząca ostatnich wydarzeń na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyKomentarz Michała Góreckiego na temat deklaracji rządu sowieckiego o podstawach dalszego rozwoju w stosunkach między ZSRR a krajami byłego imperium stalinowskiego. (powt.)
Korespondecja z Nowego Jorku"Podróż powietrzna przez Atlantyk" – reportaż Wojciecha Trojanowskiego.
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (3).
Korespondencja z Nowego JorkuPrzemówienie prezydenta Eisenhowera do narodu amerykańskiego na temat kryzysu na Bliskim Wschodzie oraz sytuacji w Polsce i na Węgrzech - komentarz Aleksandra Korczyńskiego. Dyskusja w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na temat zwołania Zgromadzenia Ogólnego dla omówienia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Uwagi o kampanii wyborczej w USA.
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuOpowiadanie Leszka Pawłowicza pt."O odkryciu Antarktydy". (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
MuzykaFragmenty"Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta. (powt.)
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w piątek i sobotę rano.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd wojskowyStreszczenie przemówienia prezydenta Eisenhowera podsumowujące poglądy rządu USA w sprawie badań i zbrojeń atomowych. (powt.)
Muzyka polskaPieśni Szopskiego, Nowowiejskiego i Szymanowskiego w wykonaniu sopranistki Wiktorii Calmy, przebywającej na emigracji we Włoszech, gdzie jej koncerty cieszą się dużym powodzeniem. (powt.)
Komentarze prasy zachodniejKomentarz na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech w dzienniku amerykańskim"The Christian Science Monitor" i dzienniku brytyjskim"The Guardian".
Muzyka"Des Abends" ("Wieczorem") z cyklu Fantasiestücke Roberta Schumanna.
Rachunek do uregulowaniaKomentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu" na temat deklaracji rządu sowieckiego o podstawie dalszej współpracy i przyjaźni z krajami socjalistycznymi. (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuOmówienie możliwości Ameryki Południowej w zakresie produkcji ropy naftowej. (powt.)
Muzyka operowaKoncert z ariami z oper Georga Friedricha Händela i Henry'ego Purcella. (powt.)
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania.
Komentarz politycznyKomentarz na temat sytuacji w Niemczech Wschodnich w okresie wielkich przemian na Węgrzech i po VIII plenum w Polsce.
Z polskiego punktu widzeniaPolskie Zaduszki - komentarz Zdzisława Maja.
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Wolność, postęp i demokracjaKomentarze na temat zmian w węgierskim systemie partyjnym i żądań wysuwanych przez rady robotnicze pod adresem tymczasowego rządu węgierskiego - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
O jedności europejskiejPogadanka Stanisława Klingi o wolnym rynku europejskim. (powt.)
Komentarz politycznyKomentarz Michała Lasoty na temat Kongresu Międzynarodowej Unii Chłopskiej, który odbył się w Paryżu w dniach 28-30 października 1956.
Komentarz kulturalny"Okno na Zachód" - felieton kulturalny Romana Palestra. (powt.)
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
MuzykaChwila muzyki organowej.
Komentarz politycznyPomoc gospodarcza USA dla Polski - komentarz Michała Góreckiego.
Korespondecja z Nowego Jorku"Podróż powietrzna przez Atlantyk" – reportaż Wojciecha Trojanowskiego. (powt.)
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (3). (powt.)
Oczy świata zwrócone na WęgryKomentarze międzynarodowe m.in. na temat interwencji sowieckiej na Węgrzech, rozliczenia sowieckich zbrodni podczas tej interwencji oraz idei neutralności Węgier, przedstawionej przez premiera Nagya. Korespondencja z Nowego Jorku.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
Przegląd wojskowyStreszczenie przemówienia prezydenta Eisenhowera podsumowujące poglądy rządu USA w sprawie badań i zbrojeń atomowych. (powt.)
Demonstracja poparciaReportaż Wojciecha Trojanowskiego z demonstracji węgierskiej przed konsulatem sowieckim na Park Avenue.
MuzykaChwila muzyki klasycznej.
Komentarze prasy zachodniejKomentarz na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech w dzienniku amerykańskim"The Christian Science Monitor" i dzienniku brytyjskim"The Guardian".
Muzyka"Des Abends" ("Wieczorem") z cyklu Fantasiestücke Roberta Schumanna.
Reżimowi katolicyKomentarz Wiktora Trościanki na temat postępowych (reżimowych) katolików oraz Bolesława Piaseckiego - twórcy i przewodniczącego Stowarzyszenia PAX. Audycja z cyklu "Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
10. dzień powstaniaDwie nowe dywizje sowieckie na terenie Węgier. Rosjanie kontrolują rejony przy granicy z Austrią oraz lotniska. Premier Nagy zapowiada wystąpienie z Układu Warszawskiego i ogłoszenie neutralności Węgier. Przegląd aktualnej sytuacji po kapitulacji reżimu komunistycznego - relacje na podstawie doniesień korespondentów prasy zagranicznej, radiostacji w Budapeszcie oraz prowincjonalnych rozgłośni pozostających pod kontrolą rad rewolucyjnych.
Muzyka operowaKoncert z ariami z oper Georga Friedricha Händela i Henry'ego Purcella. (powt.)
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Z polskiego punktu widzeniaPolskie Zaduszki - komentarz Zdzisława Maja. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Wolność, postęp i demokracja Komentarze na temat zmian w węgierskim systemie partyjnym i żądań wysuwanych przez rady robotnicze pod adresem tymczasowego rządu węgierskiego - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
Demonstracja poparciaReportaż Wojciecha Trojanowskiego z demonstracji węgierskiej przed konsulatem sowieckim na Park Avenue. (powt.)
MuzykaChwila muzyki klasycznej.
Komentarz politycznyKomentarz Michała Lasoty na temat Kongresu Międzynarodowej Unii Chłopskiej, który odbył się w Paryżu w dniach 28-30 października 1956. (powt.)
Komentarz kulturalny"Okno na Zachód" - felieton kulturalny Romana Palestra. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Węgrzech.
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz politycznyPomoc gospodarcza USA dla Polski - komentarz Michała Góreckiego. (powt.)
10. dzień powstaniaDwie nowe dywizje sowieckie na terenie Węgier. Rosjanie kontrolują rejony przy granicy z Austrią oraz lotniska. Premier Nagy zapowiada wystąpienie z Układu Warszawskiego i ogłoszenie neutralności Węgier. Przegląd aktualnej sytuacji po kapitulacji reżimu komunistycznego - relacje na podstawie doniesień korespondentów prasy zagranicznej, radiostacji w Budapeszcie oraz prowincjonalnych rozgłośni pozostających pod kontrolą rad rewolucyjnych. (powt.)
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (3). (powt.)
Oczy świata zwrócone na WęgryKomentarze międzynarodowe m.in. na temat interwencji sowieckiej na Węgrzech, rozliczenia sowieckich zbrodni podczas tej interwencji oraz idei neutralności Węgier, przedstawionej przez premiera Nagya. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj 03-11-1956 - sobota
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
Z polskiego punktu widzeniaPolskie Zaduszki - komentarz Zdzisława Maja. (powt.)
Komentarz politycznyPomoc gospodarcza USA dla Polski - komentarz Michała Góreckiego. (powt.)
pokażukryj od godziny: 04:00
Początek programuPoczątek programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 05:00
Wiadomości 5:00Informacje dziennika radiowego.
Demonstracja poparciaReportaż Wojciecha Trojanowskiego z demonstracji węgierskiej przed konsulatem sowieckim na Park Avenue. (powt.)
MuzykaChwila muzyki klasycznej.
Muzyka polskaPieśni Szopskiego, Nowowiejskiego i Szymanowskiego w wykonaniu sopranistki Wiktorii Calmy, przebywającej na emigracji we Włoszech, gdzie jej koncerty cieszą się dużym powodzeniem. (powt.)
Komentarze prasy zachodniejKomentarz na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech w dzienniku amerykańskim"The Christian Science Monitor" i dzienniku brytyjskim"The Guardian".
Muzyka"Des Abends" ("Wieczorem") z cyklu Fantasiestücke Roberta Schumanna.
Reżimowi katolicyKomentarz Wiktora Trościanki na temat postępowych (reżimowych) katolików oraz Bolesława Piaseckiego - twórcy i przewodniczącego Stowarzyszenia PAX. Audycja z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 06:00
Wiadomości 6:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuOmówienie możliwości Ameryki Południowej w zakresie produkcji ropy naftowej. (powt.)
Muzyka operowaKoncert z ariami z oper Georga Friedricha Händela i Henry'ego Purcella. (powt.)
Skrzynka radiowaFragmenty listów od słuchaczy i odpowiedzi na pytania. (powt.)
Lektura radiowaFragment powieści Grahama Greene'a"Moc i chwała".
Z polskiego punktu widzeniaPolskie Zaduszki - komentarz Zdzisława Maja. (powt.)
pokażukryj od godziny: 07:00
Wiadomości 7:00Informacje dziennika radiowego.
Wolność, postęp i demokracjaKomentarze na temat zmian w węgierskim systemie partyjnym i żądań wysuwanych przez rady robotnicze pod adresem tymczasowego rządu węgierskiego - audycja dla robotników "Nie rozdzieli nas żadna kurtyna" Jerzego Szyszko-Bohusza (ps. Jacek Śniady). (powt.)
O jedności europejskiejPogadanka Stanisława Klingi o wolnym rynku europejskim. (powt.)
Komentarz politycznyKomentarz Michała Lasoty na temat Kongresu Międzynarodowej Unii Chłopskiej, który odbył się w Paryżu w dniach 28-30 października 1956. (powt.)
10. dzień powstaniaDwie nowe dywizje sowieckie na terenie Węgier. Rosjanie kontrolują rejony przy granicy z Austrią oraz lotniska. Premier Nagy zapowiada wystąpienie z Układu Warszawskiego i ogłoszenie neutralności Węgier. Przegląd aktualnej sytuacji po kapitulacji reżimu komunistycznego - relacje na podstawie doniesień korespondentów prasy zagranicznej, radiostacji w Budapeszcie oraz prowincjonalnych rozgłośni pozostających pod kontrolą rad rewolucyjnych. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Komentarz politycznyPomoc gospodarcza USA dla Polski - komentarz Michała Góreckiego. (powt.)
Korespondecja z Nowego Jorku"Podróż powietrzna przez Atlantyk" – reportaż Wojciecha Trojanowskiego. (powt.)
Program kabaretowyKabaret Hemara z Londynu (3). (powt.)
Oczy świata zwrócone na WęgryKomentarze międzynarodowe m.in. na temat interwencji sowieckiej na Węgrzech, rozliczenia sowieckich zbrodni podczas tej interwencji oraz idei neutralności Węgier, przedstawionej przez premiera Nagya. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyKomentarz na temat sytuacji w Niemczech Wschodnich w okresie wielkich przemian na Węgrzech i po VIII plenum w Polsce. (powt.)
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania programu RWE i częstotliwościach, ogłoszenie przerwy w programie.
MuzykaFragmenty"Requiem" Wolfganga Amadeusza Mozarta. (powt.)
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w sobotę i poniedziałek rano.
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarz Andrzeja Pomiana na temat wyborów i nowoczesnej prezydentury w Stanach Zjednoczonych.
Europejskie salony samochodoweAudycja Edwarda Sokopa na temat nowości technicznych w przemyśle samochodowym - uwagi na marginesie londyńskiej wystawy samochodowej.
Przywódcy polscy na obczyźnie przemawiają do krajuAmbasador Edward Raczyński, członek Rady Trzech - kierowniczego ośrodka emigracji polskiej, omawia sytuację w Polsce.
Reżimowi katolicyKomentarz Wiktora Trościanki na temat postępowych (reżimowych) katolików oraz Bolesława Piaseckiego - twórcy i przewodniczącego Stowarzyszenia PAX. Audycja z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
HejnałHejnał z Wieży Mariackiej kościoła NMP w Krakowie.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Teatr WyobraźniSłuchowisko Zygmunta Jabłońskiego na podstawie noweli Roberta Louisa Stevensona"Diabeł w butelce".
Z polskiego punktu widzeniaCzy Rosja przeliczyła się w swoich planach? Komentarz Michała Góreckiego.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Europa śledzi przebieg wydarzeńWydarzenia w Polsce i na Węgrzech nadal skupiają uwagę europejskiej opinii publicznej. W Wielkiej Brytanii zbierano lekarstwa i oddawano krew dla rannych Węgrów. Francuscy komuniści potępili nowy węgierski rząd, ale apel o przekazywanie artykułów pierwszej pomocy spotkał się z szerokim oddźwiękiem. W Rzymie rozdźwięk między reakcją komunistów i społeczeństwa popierającego węgierskie powstanie. W Berlinie optymistyczne nastroje i nadzieje na sukces rewolucji na Węgrzech. Audycja "Z mikrofonem dookoła Europy".
Kwadrans poetyckiProgram poświęcony twórczości pisarza i poety Polski niepodległej Eugeniusza Małaczewskiego - m.in. opowiadanie"Koń na wzgórzu", wiersze z tomiku poezji"Pod lazurową strzechą".
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 14:00
Wiadomości 14:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz politycznyPomoc gospodarcza USA dla Polski - komentarz Michała Góreckiego. (powt.)
Książka tygodniaOmówienie książki Elisabeth Wiskemann"Wschodni sąsiedzi Niemiec", pierwszej anglojęzycznej publikacji na temat stosunków między Niemcami a Polską i Czechosłowacją.
Piosenki z całego świataWśród prezentowanych utworów znalazła się m.in. melodia z francuskiej operetki i meksykańska piosenka"Cucurrucucu".
Oczy świata zwrócone na WęgryKomentarze międzynarodowe m.in. na temat interwencji sowieckiej na Węgrzech, rozliczenia sowieckich zbrodni podczas tej interwencji oraz idei neutralności Węgier, przedstawionej przez premiera Nagya. Korespondencja z Nowego Jorku. (powt.)
pokażukryj od godziny: 15:00
Wiadomości 15:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz politycznyKomentarz na temat sytuacji w Niemczech Wschodnich w okresie wielkich przemian na Węgrzech i po VIII plenum w Polsce. (powt.)
MuzykaMuzyka lekka i taneczna z płyt.
Informacje o programieInformacje o godzinach nadawania stałych audycji RWE w sobotę i poniedziałek rano.
pokażukryj od godziny: 16:00
Wiadomości 16:00Informacje dziennika radiowego.
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarz Andrzeja Pomiana na temat wyborów i nowoczesnej prezydentury w Stanach Zjednoczonych. (powt.)
Europejskie salony samochodoweAudycja Edwarda Sokopa na temat nowości technicznych w przemyśle samochodowym - uwagi na marginesie londyńskiej wystawy samochodowej. (powt.)
Przywódcy polscy na obczyźnie przemawiają do krajuAmbasador Edward Raczyński, członek Rady Trzech - kierowniczego ośrodka emigracji polskiej, omawia sytuację w Polsce. (powt.)
Reżimowi katolicyKomentarz Wiktora Trościanki na temat postępowych (reżimowych) katolików oraz Bolesława Piaseckiego - twórcy i przewodniczącego Stowarzyszenia PAX. Audycja z cyklu "Odwrotna strona medalu". (powt.)
pokażukryj od godziny: 17:00
Wiadomości 17:00Informacje dziennika radiowego.
Teatr WyobraźniSłuchowisko Zygmunta Jabłońskiego na podstawie noweli Roberta Louisa Stevensona"Diabeł w butelce". (powt.)
MuzykaChwila muzyki klasycznej.
Polska pomoc dla Węgier (cz. 2)Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali transport leków dla węgierskich powstańców. Rozmowa przeprowadzona w Monachium podczas drogi powrotnej do Szwajcarii.
Z polskiego punktu widzeniaCzy Rosja przeliczyła się w swoich planach? Komentarz Michała Góreckiego. (powt.)
pokażukryj od godziny: 18:00
Wiadomości 18:00Informacje dziennika radiowego.
Europa śledzi przebieg wydarzeńWydarzenia w Polsce i na Węgrzech nadal skupiają uwagę europejskiej opinii publicznej. W Wielkiej Brytanii zbierano lekarstwa i oddawano krew dla rannych Węgrów. Francuscy komuniści potępili nowy węgierski rząd, ale apel o przekazywanie artykułów pierwszej pomocy spotkał się z szerokim oddźwiękiem. W Rzymie rozdźwięk między reakcją komunistów i społeczeństwa popierającego węgierskie powstanie. W Berlinie optymistyczne nastroje i nadzieje na sukces rewolucji na Węgrzech. Audycja "Z mikrofonem dookoła Europy". (powt.)
Kwadrans poetyckiProgram poświęcony twórczości pisarza i poety Polski niepodległej Eugeniusza Małaczewskiego - m.in. opowiadanie"Koń na wzgórzu", wiersze z tomiku poezji"Pod lazurową strzechą". (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Polsce i na Węgrzech.
pokażukryj od godziny: 19:00
Wiadomości 19:00Informacje dziennika radiowego.
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Komentarz politycznyKomentarz na temat interwencji angielsko-francuskiej na Bliskim Wschodzie.
Głosy prasy indyjskiejKomentarze prasowe na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech.
Piosenki z całego świataWśród prezentowanych utworów znalazła się m.in. melodia z francuskiej operetki i meksykańska piosenka"Cucurrucucu". (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarze na temat posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Węgier i przemówienia prezydenta Eisenhowera wygłoszonego w Filadelfii na zakończenie jego kampanii wyborczej.
pokażukryj od godziny: 20:00
Wiadomości 20:00Informacje dziennika radiowego.
11. dzień powstaniaPrzegląd wydarzeń ostatnich 24 godzin po wkroczeniu na Węgry kolejnych oddziałów armii sowieckiej. Doniesienia korespondentów prasy zagranicznej, radia w Budapeszcie oraz prowincjonalnych rozgłośni pozostających pod kontrolą rad rewolucyjnych.
Europejskie salony samochodoweAudycja Edwarda Sokopa na temat nowości technicznych w przemyśle samochodowym - uwagi na marginesie londyńskiej wystawy samochodowej. (powt.)
Przywódcy polscy na obczyźnie przemawiają do krajuAmbasador Edward Raczyński, członek Rady Trzech - kierowniczego ośrodka emigracji polskiej, omawia sytuację w Polsce. (powt.)
Rozmowa o reakcjiCzy "siły reakcji pchają Węgry do katastrofy"? Czy "elementy reakcyjne wysuwają prowokacyjne hasła"? Czy "reakcja" to wszystko, co nie jest komunizmem, a wolność rozumie szerzej? Rozważania Czesława Straszewicza z cyklu "Odwrotna strona medalu".
pokażukryj od godziny: 21:00
Wiadomości 21:00Informacje dziennika radiowego.
Teatr WyobraźniSłuchowisko Zygmunta Jabłońskiego na podstawie noweli Roberta Louisa Stevensona"Diabeł w butelce". (powt.)
MuzykaChwila muzyki klasycznej.
Polska pomoc dla Węgier (cz. 2)Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali transport leków dla węgierskich powstańców. Rozmowa przeprowadzona w Monachium podczas drogi powrotnej do Szwajcarii. (powt.)
Z polskiego punktu widzeniaCzy Rosja przeliczyła się w swoich planach? Komentarz Michała Góreckiego. (powt.)
pokażukryj od godziny: 22:00
Wiadomości 22:00Informacje dziennika radiowego.
Europa śledzi przebieg wydarzeńWydarzenia w Polsce i na Węgrzech nadal skupiają uwagę europejskiej opinii publicznej. W Wielkiej Brytanii zbierano lekarstwa i oddawano krew dla rannych Węgrów. Francuscy komuniści potępili nowy węgierski rząd, ale apel o przekazywanie artykułów pierwszej pomocy spotkał się z szerokim oddźwiękiem. W Rzymie rozdźwięk między reakcją komunistów i społeczeństwa popierającego węgierskie powstanie. W Berlinie optymistyczne nastroje i nadzieje na sukces rewolucji na Węgrzech. Audycja "Z mikrofonem dookoła Europy". (powt.)
Głosy prasy indyjskiejKomentarze prasowe na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
11. dzień powstaniaPrzegląd wydarzeń ostatnich 24 godzin po wkroczeniu na Węgry kolejnych oddziałów armii sowieckiej. Doniesienia korespondentów prasy zagranicznej, radia w Budapeszcie oraz prowincjonalnych rozgłośni pozostających pod kontrolą rad rewolucyjnych. (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
pokażukryj od godziny: 23:00
Wiadomości 23:00Informacje dziennika radiowego.
SportCodzienny przegląd sportowy.
Komentarz politycznyKomentarz na temat interwencji angielsko-francuskiej na Bliskim Wschodzie. (powt.)
Książka tygodniaOmówienie książki Elisabeth Wiskemann"Wschodni sąsiedzi Niemiec", pierwszej anglojęzycznej publikacji na temat stosunków między Niemcami a Polską i Czechosłowacją. (powt.)
Piosenki z całego świataWśród prezentowanych utworów znalazła się m.in. melodia z francuskiej operetki i meksykańska piosenka"Cucurrucucu". (powt.)
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarze na temat posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Węgier i przemówienia prezydenta Eisenhowera wygłoszonego w Filadelfii na zakończenie jego kampanii wyborczej. (powt.)
pokażukryj 04-11-1956 - niedziela
pokażukryj od godziny: 00:00
Program nocnyPrzegląd Informacje dziennika radiowego.
pokażukryj od godziny: 07:00
Początek programuPoczątek niedzielnego programu porannego. Pieśń"Kiedy ranne wstają zorze", zapowiedzi, informacja o częstotliwościach.
pokażukryj od godziny: 08:00
Wiadomości 8:00Informacje dziennika radiowego.
Polska pomoc dla Węgier (cz. 2)Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali transport leków dla węgierskich powstańców. Rozmowa przeprowadzona w Monachium podczas drogi powrotnej do Szwajcarii. (powt.)
ModlitwaŻywy różaniec na antenie RWE. Temat rozważania: Zesłanie Ducha Świętego.
Droga przez wieśReportaż Michała Lasoty z V Kongresu Międzynarodowej Unii Chłopskiej ("Zielonej Międzynarodówki"), który odbył się w Paryżu w dniach 28-30 października 1956.
Głosy prasy indyjskiejKomentarze prasowe na temat wydarzeń w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Serce świata bije dla WęgierAudycja Jadwigi Mieczkowskiej poświęcona międzynarodowej akcji pomocy dla walczącego o wolność narodu węgierskiego.
pokażukryj od godziny: 09:00
Wiadomości 9:00Informacje dziennika radiowego.
Komentarz kulturalny"Czego oni się boją?" – felieton poświęcony sowieckim reakcjom na przebieg odwilży w krajowym życiu literackim.
Wiadomości (powt.)Informacje dziennika radiowego.
MuzykaChwila muzyki rozrywkowej.
Korespondencja z Nowego JorkuPrzegląd codziennej prasy amerykańskiej. Komentarze na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie, w Polsce i na Węgrzech. (powt.)
Święto reformacjiPrzemówienie biskupa kościoła ewangelicko-augsburskiego Władysława Fierli wygłoszone z okazji święta reformacji i odzyskania przez ewangelików kościoła św. Trójcy (tzw. okrąglaka) na pl. Małachowskiego przy ul. Królewskiej w Warszawie.
pokażukryj od godziny: 10:00
Wiadomości 10:00Informacje dziennika radiowego.
Podwieczorek przy mikrofonieNiedzielna audycja rozrywkowa.
Korespondencja z Nowego JorkuKomentarze na temat posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Węgier i przemówienia prezydenta Eisenhowera wygłoszonego w Filadelfii na zakończenie jego kampanii wyborczej. (powt.)
pokażukryj od godziny: 11:00
Wiadomości 11:00Informacje dziennika radiowego.
Audycja historyczno-literackaGawęda Zygmunta Nowakowskiego o poezji Jana Kochanowskiego.
Komentarz politycznyKomentarz na temat interwencji angielsko-francuskiej na Bliskim Wschodzie. (powt.)
Dwa tygodnie wolnościPrzegląd wydarzeń ostatnich dwóch tygodni, które poprzedziły atak wojsk sowieckich na Budapeszt w niedzielę 4. listopada o godzinie 4 rano i aresztowanie członków rządu Imre Nagya.
Święto reformacjiKazanie księdza Zenona Dietricha, duszpasterza kościoła ewangelicko-augsburskiego w Niemczech.
pokażukryj od godziny: 12:00
Wiadomości 12:00Informacje dziennika radiowego.
Myślę więc jestemAudycja Mikołaja Dąbrowy - polemika z twierdzeniami, że"człowiek jest tym, co je" oraz"człowiek jest tym, co produkuje".
Zagadki muzyczne (cz. 4)Program z Londynu. Radiowy quiz muzyczny.
MuzykaKoncert dla miłośników muzyki jazzowej.
Komentarz Jana Nowaka-JeziorańskiegoJan Nowak-Jeziorański analizuje ostatnie wydarzenia na Węgrzech.
pokażukryj od godziny: 13:00
Wiadomości 13:00Informacje dziennika radiowego.
Droga przez wieśReportaż Michała Lasoty z V Kongresu Międzynarodowej Unii Chłopskiej ("Zielonej Międzynarodówki"), który odbył się w Paryżu w dniach 28-30 października 1956. (powt.)
12. dzień powstaniaKomentarz na temat składu i charakteru drugiego rządu węgie