Logo Polskiego Radia
polskieradio.pl
Krzysztof Żukowski 21.10.2011

Konferencja w 55. rocznicę rewolucji węgierskiej

"Dziś we wczesnych godzinach rannych wojska sowieckie rozpoczęły atak na naszą stolicę, chcąc obalić legalny i demokratyczny rząd Węgier. Nasze wojska podjęły walkę. Na pomoc, na pomoc, na pomoc!..." 4 listopada 1956 premier Imre Nagy w dramatycznym wystąpieniu zawiadamiał świat o agresji. Pomoc nie nadeszła. Zaczynał się czas terroru.

3 listopada 2011, w 55. rocznicę tych wydarzeń, portal PolskieRadio.pl zorganizował konferencję pod honorowym patronatem marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza. Wśród uczestników - grono wybitnych historyków z Węgier i Polski, świadkowie węgierskiego powstania, przedstawiciele polskiego i amerykańskiego kierownictwa RWE.

Dodatkową okazją do zorganizowania spotkania ekspertów było niezwykłe odnalezienie, a następnie odcyfrowanie przez RWE i portal Polskiego Radia nagrań z nadajników Wolnej Europy z krytycznych trzech tygodni węgierskiej rewolucji. Jest to unikat w skali światowej.

– Najlepszym sposobem na oddanie hołdu bojownikom o wolność Węgier wydaje się przywrócenie zbiorowej pamięci ich bohaterstwa, ich dramatu, ich niezłomnej postawy – mówił, otwierając konferencję, prezes Polskiego Radia Andrzej Siezieniewski.

Jan Lityński, doradca prezydenta RP podkreślił, że stworzenie serwisu i zorganizowanie konferencji pokazują najlepiej, jak Polskie Radio powinno pełnić misję publiczną.
Ambasador Węgier Robert Kiss dziękował za uruchomienie serwisu wegry56.polskieradio.pl, podkreślił, że daje pojęcie o współpracy i wspólnocie przeżyć w polskiej i węgierskiej drodze do wolności.

Historycy i świadkowie rewolucji analizowali wydarzenia z 1956 roku, eksperci z RWE wyjaśniali tajemnice taśm z Koblencji, polscy i węgierscy historycy analizowali wspólną dla obu narodów drogę do wolności.

Zapis wideo konferencji:


OTWARCIE KONFERENCJI

Andrzej Siezieniewski, prezes zarządu Polskiego Radia SA
JE Robert Kiss, ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce
Jan Lityński, doradca prezydenta RP

Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu RP- list »

BUDAPESZT 1956

prof. Alfréd Reisch, b. analityk RWE, autor "Revolt in Hungary"
Ákos Engelmayer, uczestnik rewolucji 1956, b. ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce 1990-1995
Zofia Romaszewska, organizatorka pomocy dla walczącego Budapesztu
dr János Tischler, historyk, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury


GŁOS Z PRZESZŁOŚCI: TAJEMNICE TAŚM Z KOBLENCJI

Andrzej Mietkowski, dyrektor portalu PolskieRadio.pl
A. Ross Johnson, b. dyrektor Radia Wolna Europa, Hoover Institution
Manfred Hanspeter, dyrektor Telekomunikacji i Informatyki, RWE, Praga
Bea Lukács, Kolekcja Wywiadów Historycznych, Biblioteka Narodowa im. Széchényiego, Budapeszt
Cristina Golomoz, współpracuje z Instytutem Badania Zbrodni Komunistycznych i Pamięci Rumuńskiego Wychodźstwa w Bukareszcie
dr Nikodem Bończa-Tomaszewski, dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego


RADIO WOLNA EUROPA: KOMENTATOR CZY UCZESTNIK?

A. Ross Johnson, b. dyrektor Radia Wolna Europa, obecnie Hoover Institution
prof. Zdzisław Najder, b. dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE
prof. Alfréd Reisch, b. analityk RWE, autor "Revolt in Hungary"
Prof. Paweł Machcewicz, historyk
prof. Antoni Dudek, historyk, politolog, Uniwersytet Jagielloński
Charles Gati, autor "Stracone złudzenia. Moskwa, Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 roku."

POLSKA-WĘGRY 1956: DWIE DROGI WYJŚCIA

prof. Andrzej Paczkowski, historyk, Collegium Civitas
prof. Jerzy Eisler, szef warszawskiego oddziału IPN
dr Krzysztof Persak, IPN, Instytut Studiów Politycznych PAN
dr András Mink, Open Society Archives, Budapeszt
prof. Andrzej Friszke, Instytut Studiów Politycznych PAN


PODSUMOWANIE

dr Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej
dr János Tischler, historyk, dyrektor Węgierskiego Instytutu Kultury