Dążenie do świętości powinno być pełne pogody i spokoju. A zarazem: wytrwałości i stanowczości. „Oto moja praca, oto mój trud”.

"Sobór otworzył Kościół na Ewangelię"

Polskie Radio
Jacek Puciato 09.04.2014
Ceremonia otwarcia Soboru Watykańskiego II, listopad 1962
Ceremonia otwarcia Soboru Watykańskiego II, listopad 1962, foto: PAP/Newscom

- Sobór Watykański II miał w zamyśle papieża stanowić nowy typ soboru: duszpasterski. Oznaczało to sposób przedstawiania prawdy, który by odpowiadał na jedyną prawdę, jaką jest Jezus Chrystus - podkreślał prof. Alberto Melloni w rozmowie z o. Krzysztofem Ołdakowskim z Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia.

Sobór otworzył Kościół na świat i świat na Kościół. Pytanie tylko, czy ten duch wystarczająco się już wcielił?

Myślę, że sobór przede wszystkim otworzył Kościół na Ewangelię. Przedstawił pewne rozumienie Ewangelii, która się realizuje w historii, żeby użyć stwierdzenia o. Scenu.  Na pewno nie chodzi o otwarcie na świat rozumiane jako pewien makijaż, taki rodzaj marketingu, ażeby Ewangelia była czymś bardziej namacalnym dla zsekularyzowanego świata. Dokładnie odwrotnie. Chodzi o zobaczenie, że przez to, co dzieje się niejako na zewnątrz, w historii i czasie, jest instrumentem, przez który Bóg uczy Kościół Ewangelii. To była właśnie siła Soboru Watykańskiego II – połączyć to, co było długą drogą studiów teologicznych początków dwudziestego wieku, czyli ruch biblijny, ruch liturgiczny, ruch ekumeniczny, z tym spojrzeniem, że czas i historia to nie nieustanna negacja tego, co jest w Kościele, ale sposób, w jaki Bóg komunikuje się z Kościołem, oraz to, jak Kościół pozostaje wierny Ewangelii.

Wywiad z Alberto MellonimPrzeczytaj wywiad z Alberto Mellonim

  • Zobacz więcej na temat: