Logo Polskiego Radia
Posłuchaj
  • Przebaczamy i prosimy o przebaczenie - 25 rocznica powstania listu biskupów Audycja z okazji 25. rocznicy wystosowania listów biskupów polskich do biskupów niemieckich. Witold Pronobis omawia propagandową... więcejAudycja z okazji 25. rocznicy wystosowania listów biskupów polskich do biskupów niemieckich. Witold Pronobis omawia propagandową nagonkę władz PRL i cały katalog szykan wymierzonych w Episkopat Polski i prymasa Stefana Wyszyńskiego (m.in. odmowa wydania prymasowi paszportu na wyjazd na rzymskie obchody inauguracji Millenium polskiego chrześcijaństwa, odmowa zezwolenia na przyjazd do Polski papieża Pawła VI i zaproszonych biskupów z innych krajów). W audycji wykorzystano nagranie wystąpienia Władysława Gomułki w Poznaniu (kwiecień 1966), fragment homilii papieża Pawła VI w jęz. włoskim i polskim wygłoszonej 8 maja 1966 podczas mszy pontyfikalnej (wyraża w niej ogromny żal z powodu odmowy pozwolenia na przyjazd do Polsku) oraz fragment przemówienia kanclerza Niemiec Helmuta Kohla (czyta lektor). zwiń
  • Prymas o "znudzonym pokoleniu, które nie widzi perspektyw" (1964) Kazanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłoszone w kaplicy Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie 13 maja 1964.... więcejKazanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłoszone w kaplicy Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie 13 maja 1964. Prymas wspomina w nim m.in. o Monte Cassino, jedności narodu, "znudzonym pokoleniu, które nie widzi już perspektyw", przygotowaniach do obchodów milenium 1000-lecia chrztu Polski oraz obowiązku dochowania wierności Chrystusowi i Ewangelii. zwiń
  • Sacrum Polonie Millenium (1966) W audycji m.in.: uroczystości inauguracyjne w Rzymie z 14 stycznia 1966 r., prośba o błogosławieństwo dla narodu polskiego... więcejW audycji m.in.: uroczystości inauguracyjne w Rzymie z 14 stycznia 1966 r., prośba o błogosławieństwo dla narodu polskiego skierowana przez bpa Władysława Rubina delegata prymasa Polski do spraw emigracji do papieża Pawła VI (j. włoski z tłumaczeniem na j. polski), pielgrzymi przybywają na uroczystości na Jasnej Górze w Częstochowie, przemówienie Władysława Gomułki obarczającego Episkopat Polski (i jego "godzącą w polską rację stanu" działalność) winą za brak zgody rządu na przyjazd na uroczystości milenijne do Polski papieża i pielgrzymów z całego świata, powitanie na Jasnej Górze prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego z 2 maja 1966 r., millenijna inwokacja do Matki Bożej i kazanie prymasa. zwiń
  • Oddajemy ojczyznę w niewolę Maryi, 1966 Kazanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłoszone z okazji święta patronalnego w kościele św. Stanisława Biskupa... więcejKazanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłoszone z okazji święta patronalnego w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Rzymie. Zapowiedź aktu uroczystego oddania przez Episkopat Polski całej ojczyzny w macierzyńską niewolę Maryi za wolność Kościoła w ojczyźnie i na świecie na zakończenie dziewiątego roku nowenny - 3 maja 1966 r. zwiń
  • Prymas krytykuje komunistyczny reżim Korespondencja z Rzymu na temat artykułu pt. "Zdecydowane słowa kardynała Wyszyńskiego przeciwko reżimowi komunistycznemu w... więcejKorespondencja z Rzymu na temat artykułu pt. "Zdecydowane słowa kardynała Wyszyńskiego przeciwko reżimowi komunistycznemu w Polsce", opublikowanego przez włoską gazetę "Momento Sera". W artykule czytamy, że w kazaniu wygłoszonym w Częstochowie do 300 tys. wiernych przybyłych z pielgrzymką na Jasną Górę, kardynał Wyszyński powiedział m.in.: "cierpliwość Kościoła wobec reżimu komunistycznego w Polsce jest na wyczerpaniu". Prymas Polski bronił też nauczania religii, które przywrócono po dojściu do władzy Władysława Gomułki. Autor: Kazimierz Komla - korespondent Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Rzymie. zwiń
  • Godzina Różańcowa w RWE dla amerykańskiej Polonii (1966) Retransmisja Godziny Różańcowej z Rozgłośni Polskiej RWE w Nowym Jorku. Przemówienie prymasa Polski kardynała Stefana... więcejRetransmisja Godziny Różańcowej z Rozgłośni Polskiej RWE w Nowym Jorku. Przemówienie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, w którym pozdrawia Polonię i omawia program Wielkiej Nowenny, poprzedzającej milenium chrztu Polski. zwiń