Section1
Millenium
Wszystkie Abp. Karol Wojtyła przemawia z jasnogórskiego szczytu podczas uroczystości milenijnych. Foto: Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego