Logo Polskiego Radia
w 55. rocznicę rewolucji węgierskiej
W rocznicę krwawego stłumienia węgierskiej rewolucji 1956 roku, portal PolskieRadio.pl wspólnie z Węgierskim Instytutem Kultury i Radiem Wolna Europa zorganizował konferencję "Nasze wojska podjęły walkę...". Uczestnikami byli świadkowie powstania oraz wybitni historycy.
Większość nagrań prezentowanych w tym serwisie nie spełnia elementarnych technicznych kryteriów dopuszczenia do emisji. Ale właśnie one są jego najcenniejszą treścią. Zbieg przypadków i zaawansowana technologia sprawiły, że możemy odsłuchać dźwięki, które nigdy nie były przeznaczone do publicznego wykorzystania. "Taśmy z Koblencji". Nazwa odnosi się do miejsca odnalezienia nagrań w latach 90. Powstały w 1956 roku jako tzw. „szpieg” programów z nadajnika krótkofalowego Wolnej Europy w Biblis (RFN) - w sześciu językach, w tym po polsku i węgiersku. Stanowią kompletny zbiór audycji RWE od 19. października do 13. listopada 1956. Wyjątkowy dźwiękowy dokument z węgierskiego powstania.

Relacje z Węgier

Dramat węgierski

Wołanie o pomoc - kompilacja audycji RWE pod redakcją Jadwigi Mieczkowskiej (Aleksandry Stypułkowskiej) na temat wydarzeń na... więcej

Wołanie o pomoc - kompilacja audycji RWE pod redakcją Jadwigi Mieczkowskiej (Aleksandry Stypułkowskiej) na temat wydarzeń na Węgrzech w 1956 roku. zwiń

Internowanie korespondentów

Relacja Jerzego Ponikiewskiego (RWE) z Győr, gdzie internowano kilkunastu zachodnich korespondentów. Opis sowieckich wojsk,... więcej

Relacja Jerzego Ponikiewskiego (RWE) z Győr, gdzie internowano kilkunastu zachodnich korespondentów. Opis sowieckich wojsk, biorących udział w pacyfikacji powstania, strzępy informacji z brutalnej akcji Armii Czerwonej w Budapeszcie. zwiń

Węgry czasu rewolucji

Relacja Jerzego Ponikiewskiego dla RWE z granicy austriacko-węgierskiej. Pierwsze wrażenia z ogarniętych powstaniem Węgier.... więcej

Relacja Jerzego Ponikiewskiego dla RWE z granicy austriacko-węgierskiej. Pierwsze wrażenia z ogarniętych powstaniem Węgier. Sytuacja w Győr - mieście, w którym nie doszło do starć. zwiń

1. dzień powstania

Studenckie demonstracje, pierwsze żądania, zamieszki, pierwsze ofiary. Najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin na Węgrzech ... więcej

Studenckie demonstracje, pierwsze żądania, zamieszki, pierwsze ofiary. Najważniejsze wydarzenia ostatnich 24 godzin na Węgrzech na podstawie informacji budapeszteńskiego radia i zagranicznych agencji prasowych. zwiń

Reakcje światowe

Demonstracja w Nowym Jorku

Reportaż Wojciecha Trojanowskiego (RWE) z demonstracji Węgrów (z licznym udziałem Polaków), protestujących przed ambasadą ZSRR w... więcej

Reportaż Wojciecha Trojanowskiego (RWE) z demonstracji Węgrów (z licznym udziałem Polaków), protestujących przed ambasadą ZSRR w Nowym Jorku przeciwko interwencji radzieckiej na Węgrzech. zwiń

Polska pomoc dla Węgier (cz. 1)

Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr Bielińskim i inż. Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali pomoc (transport... więcej

Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr Bielińskim i inż. Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali pomoc (transport leków) dla węgierskich powstańców. Wywiad dla RWE przeprowadzony w Monachium podczas postoju w drodze ze Szwajcarii do Wiednia. zwiń

Apele i oświadczenia

Oświadczenie prezydenta Eisenhowera w sprawie Węgier. Apel Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych o pomoc dla Węgier i... więcej

Oświadczenie prezydenta Eisenhowera w sprawie Węgier. Apel Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych o pomoc dla Węgier i Polski. Moskiewska "Prawda" oczyszcza Bułganina z zarzutu wtrącania się do wyborów w USA. Korespondencja z Nowego Jorku. zwiń

Komentarze polityczne

Znaczenie węgierskiego zrywu

Jerzy Ponikiewski (RWE) omawia zepsucie elit komunistycznych, stosunek armii węgierskiej do powstania i zachowanie Armii Czerwonej... więcej

Jerzy Ponikiewski (RWE) omawia zepsucie elit komunistycznych, stosunek armii węgierskiej do powstania i zachowanie Armii Czerwonej w czasie sowieckiej interwencji. Relacja z dwunastodniowego pobytu Jerzego Ponikiewskiego na Węgrzech w czasie powstania. zwiń

Ci, którzy stracili twarz

Omówienie wniosków, jakie wypływają z charakteru działań sowieckiej armii na Węgrzech - z cyklu "Odwrotna strona medalu".

Co na to komuniści w USA?

Stosunek komunistów amerykańskich do wydarzeń na Węgrzech. Komentarz Bolesława Wierzbiańskiego w sprawie komunikatu rządu... więcej

Stosunek komunistów amerykańskich do wydarzeń na Węgrzech. Komentarz Bolesława Wierzbiańskiego w sprawie komunikatu rządu sowieckiego na temat gotowości współpracy ZSRR z Polską, Węgrami i Rumunią. Omówienie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego wydarzeniom na Bliskim Wschodzie. zwiń

Dwie twarze Rosji sowieckiej

Porównanie stosunku sowietów do wydarzeń na Węgrzech i w rejonie Kanału Sueskiego - komentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu... więcej

Porównanie stosunku sowietów do wydarzeń na Węgrzech i w rejonie Kanału Sueskiego - komentarz Antoniego Zarzeckiego z cyklu "Odwrotna strona medalu" zwiń

Reakcje prasowe

Węgry chcą iść za przykładem Polski

Przegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia w związku z ostatnimi przeobrażeniami... więcej

Przegląd ostatnich wypowiedzi w prasie węgierskiej i na falach węgierskiego radia w związku z ostatnimi przeobrażeniami politycznymi w Polsce. Wizyta radzieckiego politbiura, próby nacisku na kierownictwo polskiej partii i przemówienie Władysława Gomułki są na Węgrzech szeroko komentowane. zwiń

Przegląd prasy amerykańskiej

Artykuł "Rewolucja o wolność" (New York Times) oraz "Płomień wolności ogarnął Węgry" (Philadelphia Enquirer) - korespondencja z... więcej

Artykuł "Rewolucja o wolność" (New York Times) oraz "Płomień wolności ogarnął Węgry" (Philadelphia Enquirer) - korespondencja z Nowego Jorku. zwiń

Przegląd prasy zachodniej

Wiadomości i komentarze o wypadkach w Polsce i Węgrzech z prasy francuskiej, zachodnioniemieckiej i szwajcarskiej.

Reakcje prasy zachodniej

Głosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce i na Węgrzech – omówienie artykułów z Il Giornale Italia, Arbeiter Zeitung,... więcej

Głosy prasy zachodniej w związku z sytuacją w Polsce i na Węgrzech – omówienie artykułów z Il Giornale Italia, Arbeiter Zeitung, Neues Deutschland, Il Messagero oraz Unita. zwiń

Spojrzenie po latach (RWE)

Trzynaście dni, które wstrząsnęły imperium

Audycja Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat powstania węgierskiego 1956 roku, nadana w związku z 30. rocznicą... więcej

Audycja Tadeusza Mieleszki (Jerzego Kaniewicza) na temat powstania węgierskiego 1956 roku, nadana w związku z 30. rocznicą wydarzeń na Węgrzech. zwiń

Budapeszt w ogniu

Słuchowisko Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10. rocznicy węgierskiego powstania narodowego 1956 roku. Udział... więcej

Słuchowisko Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10. rocznicy węgierskiego powstania narodowego 1956 roku. Udział biorą m.in.: Jerzy Bożekowski, Adolf Bożyński, Jerzy Kawka, Jerzy Kopczewski, Wacław Krajewski, Danuta Karell, Alfred Znamierowski, Jan Władysław Kuchejda, Marian Tyszkiewicz, Władysław Bojarski. zwiń

Gdzie pochowano Imre Nagya?

Społeczność międzynarodowa wystosowała apel do komunistycznego rządu Węgier o ujawnienie rodzinom miejsca pochówku Imre Nagya i... więcej

Społeczność międzynarodowa wystosowała apel do komunistycznego rządu Węgier o ujawnienie rodzinom miejsca pochówku Imre Nagya i jego współpracowników, skazanych na śmierć za przewodzenie powstaniu węgierskiemu w 1956 roku. Apel opublikowano w 25. rocznicę wykonania wyroków. Fragment audycji "Panorama Dnia" pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego z korespondencją Teresy Michałowicz z Nowego Jorku.  zwiń

Podręcznik historii najnowszej

"Świat po śmierci Stalina. Powstanie węgierskie 1956" - audycja historyczna z cyklu pod redakcją Michała Kołodzieja.

Z archiwum Polskiego Radia

Krew dla Węgier (1)

Węgierski Czerwony Krzyż apeluje o dostawy krwi dla rannych. Rozmowa Zofii Jażewskiej z krwiodawcami, pielęgniarkami i... więcej

Węgierski Czerwony Krzyż apeluje o dostawy krwi dla rannych. Rozmowa Zofii Jażewskiej z krwiodawcami, pielęgniarkami i kierownikiem Działu Krwiodawstwa Instytutu Hematologii w Warszawie - Aleksandrem Majdą. Audycja "Z kraju i ze świata" z 27.10.1956. zwiń

Krew dla Węgier (2)

Na apel Polskiego Czerwonego Krzyża wiele osób oddaje krew dla rannych Węgrów - reportaż ze stacji krwiodawstwa przy ul.... więcej

Na apel Polskiego Czerwonego Krzyża wiele osób oddaje krew dla rannych Węgrów - reportaż ze stacji krwiodawstwa przy ul. Katowickiej w Warszawie; rozmowa z pilotem Wiktorem Pełką, który transportował leki i krew na Węgry. Krótka informacja o aktualnej sytuacji w Budapeszcie. Audycja "Z kraju i ze świata" z 28.10.1956. zwiń

Walki w Budapeszcie

Radzieckie czołgi na ulicach, walki, barykady, wraki pojazdów, główne żądania powstańców - relacja redaktora "Trybuny Ludu"... więcej

Radzieckie czołgi na ulicach, walki, barykady, wraki pojazdów, główne żądania powstańców - relacja redaktora "Trybuny Ludu" Władysława Bluzera, świadka interwencji armii radzieckiej w Budapeszcie. Audycja "Z kraju i ze świata" z 29.10.1956. zwiń

Hotel "Astoria" w ogniu

Komentarz Karola Koranyiego - profesora Uniwersytetu Warszawskiego - który był obecny w Budapeszcie podczas powstania, a jego... więcej

Komentarz Karola Koranyiego - profesora Uniwersytetu Warszawskiego - który był obecny w Budapeszcie podczas powstania, a jego wybuch przeżył w położonym w centrum miasta hotelu "Astoria". Audycja "Z kraju i ze świata" z 29.10.1956. zwiń