Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Powstanie węgierskie
 • fot. PAP

  Rewolta zapoczątkowana wiecem poparcia dla Polski 23 października 1956 pod pomnikiem Bema w Budapeszcie.

  Zakończona zbrojną interwencją wojsk sowieckich po ogłoszeniu przez rząd Imre Nagya neutralności Węgier.

  Polskie społeczeństwo przez cały okres rewolucji i walk z wojskami sowieckimi, popierało dążenia wolnościowe Węgrów, organizując pomoc materialną i oddając krew rannym powstańcom.

Nagrania na temat: powstanie węgierskie
 • RWE14 dni na Węgrzech (nr 1), data emisji: 14-11-1956 Relacja Jerzego Ponikiewskiego - korespondenta RWE, świadka powstania węgierskiego.
 • RWEBudapeszt w ogniu (cz. 1), data emisji: 30-10-1966 Słuchowisko radiowe opracowane przez Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10 rocznicy powstania węgierskiego 1956... więcejSłuchowisko radiowe opracowane przez Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku. Udział biorą m.in.: Jerzy Bożekowski; Adolf Bożyński; Jerzy Kawka; Jerzy Kopczewski; Wacław Krajewski; Danuta Karell; Alfred Znamierowski; Jan Władysław Kuchejda; Marian Tyszkiewicz; Władysław Bojarski. zwiń
 • RWEBudapeszt w ogniu (cz. 2), data emisji: 30-10-1966 Słuchowisko radiowe (dokończenie) opracowane przez Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10 rocznicy powstania... więcejSłuchowisko radiowe (dokończenie) opracowane przez Tadeusza Nowakowskiego i Jana Jasiewicza z okazji 10 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku. Udział biorą m.in.: Jerzy Bożekowski; Adolf Bożyński; Jerzy Kawka; Jerzy Kopczewski; Wacław Krajewski; Danuta Karell; Alfred Znamierowski; Jan Władysław Kuchejda; Marian Tyszkiewicz; Władysław Bojarski. zwiń
 • RWECzarno na białym (nr 145), data emisji: 06-11-1971 Program Henryka Rozpędowskiego: "Znaczenie Zjazdu Partii". "Kalendarz: powstanie węgierskie 1956 roku". "Węgierska rapsodia" -... więcejProgram Henryka Rozpędowskiego: "Znaczenie Zjazdu Partii". "Kalendarz: powstanie węgierskie 1956 roku". "Węgierska rapsodia" - wiersz. "Rozstrzelano moje serce w Poznaniu" - wiersz. "Co Lenin powiedział naprawdę III" (autor - Włodzimierz Sznarbachowski) . "Czerwona nić" (autor - N. Gurfinkel). Redakcja: Halina Markowska: Renata Rozpędowska; Jerzy Bożekowski; Andrzej Chomiński; Wacław Krajewski; Janusz Marchwiński; Henryk Rozpędowski. zwiń
 • RWEDodatek literacki, data emisji: 26-10-1974 "Rewolucja węgierska w poezji październikowej" - wybór poezji przygotowany z okazji 18 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku.... więcej"Rewolucja węgierska w poezji październikowej" - wybór poezji przygotowany z okazji 18 rocznicy powstania węgierskiego 1956 roku. W programie wykorzystano utwory: "Kolejarzowi z Budapesztu" - Andrzeja Strumiłło * "Rapsodia węgierska" - Jerzego Hordyńskiego * "Na Dunaju" - Sandora Petofiego w tłum. Erazma Krzysztowskiego * "Miłość i wolność" - S. Petofiego w tłum. Władysława Sabowskiego * pamiętnik S. Petofiego * "Dwudziesty Trzeci Październik tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt sześć" - Mariana Piec zwiń
 • RWEDramat węgierski, data emisji: 08-11-1956 Audycja Jadwigi Mieczkowskiej (Stypułkowskiej Aleksandry) na temat wydarzeń na Węgrzech w 1956 roku.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0561), data emisji: 30-01-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Węgry, rok 1956 - nowa oficjalna ocena tych wydarzeń" - komentarz Andrzeja Borowicza;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: "Węgry, rok 1956 - nowa oficjalna ocena tych wydarzeń" - komentarz Andrzeja Borowicza; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu o nowym spojrzeniu na kryzys kubański w 1962 r.; korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu o nowym dokumencie papieskim (wyniki prac Synodu Biskupów); przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony wydarzeniom w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0724), data emisji: 16-06-1989 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: relacja telefoniczna Macieja Morawskiego o przebiegu wizyty którą zakończył w Polsce Francois... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: relacja telefoniczna Macieja Morawskiego o przebiegu wizyty którą zakończył w Polsce Francois Mitterrand - prezydent Francji; rozmowa telefoniczna Andrzeja Borowicza z Piotrem Sawickim - specjalnym wysłannikiem RWE w Budapeszcie - na temat symbolicznego uroczystego pogrzebu Imre Nagya i innych przywódców węgierskiego powstania z 1956 r., skazanych na śmierć i straconych w 1958 r.; "Dzień żałoby dzień wolności" - artykuł Adama Michnika w "Gazecie Wyborczej" -  zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0726), data emisji: 17-06-1989 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa P. Załuskiego z Piotrem Sawickim na temat symbolicznej uroczystości pogrzebowej... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: rozmowa P. Załuskiego z Piotrem Sawickim na temat symbolicznej uroczystości pogrzebowej Imre Nagy'a w Budapeszcie; komentarz Andrzeja Świdlickiego związany z wydarzeniami w Budapeszcie (symboliczny pogrzeb Imre Nagy'a); felieton Stefana Kisielewskiego na temat sytuacji w Polsce pomiędzy dwiema turami głosowania. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.10) Fragment dokumentalnej audycji dotyczącej wydarzeń w kraju i na świecie: 1955 r. - fragment wypowiedzi Jana Nowaka - na temat... więcejFragment dokumentalnej audycji dotyczącej wydarzeń w kraju i na świecie: 1955 r. - fragment wypowiedzi Jana Nowaka - na temat losów Polaków przebywających w głębi Rosji; odczytanie przez redaktorów RWE nazwisk osób więzionych w łagrach: m.in. Walenty Kucharski, Stefan Szymański * XI.1955 r. - Fragment przemówienia Zygmunta Nowakowskiego - podczas manifestacji uchodźstwa polskiego w Manczesterze przeciwko więzieniu rodaków w Rosji. Fragment poematu Adama Ważyka pt. "Dla dprosłych". Fragment pieśni w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Mazowsze - pt. Piosenka furmana" * 1956 r. - XX Zjazd Partii w Moskwie: odczytanie fragmentu przemówienia N. Chruszczowa - o wymuszaniu zeznań przez NKWD. Manifestacje na ulicach Poznania - fragment wypowiedzi Jana Kaczmarka - świadka zajść robotniczych. Fragment wypowiedzi Józefa Cyrankiewicza. VIII manifestacja na Jasnej Górze - fragment z uroczystości; pieśń - "Po górach dolinach...". Fragment wypowiedzi Jana Nowaka cytującego słowa prymasa, nawołującego do spokoju, wiary, wytrwałości i rozwagi * X.1956 r. - fragment wypowiedzi Stefana… zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.28), data emisji: 18-06-1994 "Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość... więcej"Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość o paraliżu J. Stalina oraz o jego śmierci; wyp. prof. W. Sukiennickiego o początku nowych konfliktów wewnątrz partii; wyp. F. Jareckiego o ucieczce na Bornholm; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na ulice Berlina; wyp. Ł. Berii - działacza partyjnego, szefa NKWD oraz N. Chruszczowa - o tym, jak zlikwidowano Berię; wyp.: ks. kapelana T. Kirschkego i poety J. Lechonia o aresztowaniu Prymasa Polski S. Wyszyńskiego; wyp. górnika po katastrofie górniczej w Kopalni Barbara-Wyzwolenie nt. warunków pracy w kopalniach wyp. J. Światły - m.in.: o aresztowaniu W. Gomułki; wyp. S. Bialera - o skutkach dla kraju spowodowanych ucieczką J. Światły na Zachód; wyp. N. Chruszczowa podczas XX Zjazdu Partii w Moskwie; wyp. J. Kaczmarka, który uciekł na Zachód nt. "wydarzeń poznańskich"; wyp. J. Cyrankiewicza o interesach klasy robotniczej; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na Węgry; wyp. W. Gomułki wzywająca do głosowania na partyjną listę. zwiń
 • RWEKorespondencja z Nowego Jorku, data emisji: 02-11-1956 Reportaż Wojciecha Trojanowskiego z demonstracji Węgrów (z licznym udziałem Polaków) protestujących przed ambasadą ZSRR w Nowym... więcejReportaż Wojciecha Trojanowskiego z demonstracji Węgrów (z licznym udziałem Polaków) protestujących przed ambasadą ZSRR w Nowym Jorku przeciwko interwencji radzieckiej na Węgrzech. zwiń
 • RWEKronika Węgierskiego Października, data emisji: 24-10-1986 Sygnał dźwiękowy powtórzony - 2x.
 • RWEPanorama dnia - cz.155, data emisji: 15-06-1983 Audycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego. Korespondencja Waldemara Włodarczyka z Chicago - na temat pomocy Polonii amerykańskiej... więcejAudycja pod redakcją Zygmunta Jabłońskiego. Korespondencja Waldemara Włodarczyka z Chicago - na temat pomocy Polonii amerykańskiej dla Polski; tekst apelu zachodnio-niemieckich naukowców - domagających się uwolnienia Karola Modzelewskiego - doktora historii prawa i pracownika Polskiej Akademii Nauk; "12 trudnych miesięcy" - komentarz pióra Wiktora Grotowicza; informacja na temat Marszu-Pielgrzymki z Travemuende w Republice Federalnej Niemiec (Niemcy) do Monachium; korespondencja Macieja Morawski zwiń
 • RWEPodręcznik historii, data emisji: 01-01-1986 "Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XXI podręcznika pt: "Świat po śmierci Stalina". Podrozdziały:... więcej"Podręcznik historii najnowszej" - audycja Michała Kołodzieja. Cz. XXI podręcznika pt: "Świat po śmierci Stalina". Podrozdziały: "Zmiany w ZSRR", "Powstanie robotnicze w NRD - 17 VI 1953 roku", " Jugosławia", "Powstanie węgierskie 1956", "Kryzys Kubański", "Korea Pólnocna i Południowa, po 1953 roku", "Wojna Wietnamska", "Praska wiosna". zwiń
 • RWEPolska pomoc dla Węgier, data emisji: 31-10-1956 Rozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali... więcejRozmowa Tadeusza Nowakowskiego z dr. Czesławem Bielińskim i inż. Zdzisławem Pręgowskim, którzy z własnej inicjatywy zorganizowali pomoc (transport leków) dla węgierskich powstańców. Rozmowa przeprowadzona w Monachium podczas postoju w drodze ze Szwajcarii do Wiednia. zwiń
 • RWEPrawdziwe znaczenie powstania węgierskiego, data emisji: 13-11-1956 Refleksje Jerzego Ponikiewskiego - korespondenta RWE - na temat jego pobytu na Węgrzech w październiku 1956 roku.
 • RWERapsodia węgierska i Mazurek Dąbrowskiego, data emisji: 26-10-1986 Audycja Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) w 30. rocznicę budapesztańskiego zrywu.
 • RWERapsodia węgierska i Mazurek Dąbrowskiego (cz. 1), data emisji: 26-10-1986 Audycja w opracowaniu Tadeusza Nowakowskiego nadana w 30. rocznicę powstania węgierskiego. W audycji m.in. recytacje wierszy -... więcejAudycja w opracowaniu Tadeusza Nowakowskiego nadana w 30. rocznicę powstania węgierskiego. W audycji m.in. recytacje wierszy - "Marsz Bema" (j. węgierski) * "Nie mogę spać od widzeń i wspomnień..." * "Miejsca urodzin wielkich ludzi..." (Tadeusz Fangrat) * "Czaszkę z gliny wyjęli..." * "Byłem z wami w ten dzień, gdy pod pomnikiem Bema..." (Adam Ważyk) * "Siostro, ja proszę więcej..." (Tadeusz Kubiak) * "Czerwony krzyż" (Mieczysław Jastrun) * "Przetaczamy krew dla rannych Węgier..." (Julian Przyboś) * "Gloria victis" - fragm. wyjęty z węgierskiej antologii (j. węgierski) * "Gdy serca zastygły i w ludziach i w dzwonach..." * "Rapsodia węgierska" (Jerzy Hordyński). zwiń
 • RWERapsodia węgierska i Mazurek Dąbrowskiego (cz. 2), data emisji: 26-10-1986 Dalszy ciąg audycji w opracowaniu Tadeusza Nowakowskiego nadanej w 30. rocznicę powstania węgierskiego. W audycji m.in. recytacja... więcejDalszy ciąg audycji w opracowaniu Tadeusza Nowakowskiego nadanej w 30. rocznicę powstania węgierskiego. W audycji m.in. recytacja wierszy - "Gyorgy Lukacs, stary filozofir..." * "Stoimy na granicy..."(Zbigniew Herbert) * "Miasto" (Wiktor Woroszylski) * "Wyrok" (W. Woroszylski) * "Antygona" (Czesław Miłosz) * "W tym rozstrzelanym mieście..." (Franciszek Fenikowski). zwiń