Historia Czerwiec 1956
Section05Section06
Ostatnio dodane
63'02 "Jesteśmy biedni, ciężko nam żyć" 09.06.2011 - Towarzyszu premierze, my wiemy, że wypadki poznańskie wydarzyły się tylko z goryczy - spotkanie poznańskich robotników z premierem Józefem Cyrankiewiczem. (PR, 16.07.1957)
09'31 Demonstracje krwawo stłumione przez reżim 09.06.2011 Strajk, czołgi i wojsko na ulicach, przebieg walk- relacja o wydarzeń poznańskich naocznych świadków - cudzoziemców, którzy zdołali dotrzeć z Poznania do Berlina Zachodniego. (RWE, 29.06.1956)
09'34 Po ulicach Poznania jeżdżą czołgi 09.06.2011 - Stan wrzenia w Poznaniu wciąż się utrzymuje. Władze komunistyczne ogłosiły stan oblężenia miasta i godzinę milicyjną - relacja świadków - cudzoziemców. (RWE, 29.06.1956)
04'56 Hołd poległym braciom 09.06.2011 - Cała Polska pochyla dziś nad Poznaniem. Płyną tam wszystkie myśli i uczucia z kraju i z emigracji. - mówił Tadeusz Nowakowski. (RWE, 29.06.1956)
09'30 Uciekłem od biedy (cz.1) 09.06.2011 Wywiad z Janem Pawłowskim, pracownikiem magazynu w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych w Poznaniu, który uciekł z Polski w sierpniu 1956 roku. (RWE, 7.09.1956)
21'08 Robotnicy opuścili miejsca pracy (cz. 2) 09.06.2011 Jan Pawłowski, uczestnik zamieszek, mówi o wydarzeniach w Poznaniu 28 czerwca 1956. (RWE, 10.09.1956)
14'10 Bez ostrzeżenia strzelali z ostrej broni (cz.3) 09.06.2011 Jan Pawłowski, świadek wydarzeń poznańskich, mówi o uwolnieniu więźniów przy ul. Młyńskiej oraz o walkach ulicznych demonstrantów z milicją. (RWE, 8.09.1956)
12'49 Poznań obstawili czołgami i wojskiem (cz. 4) 09.06.2011 Jan Pawłowski, świadek i uczestnik wydarzeń poznańskich, mówi o masowych aresztowaniach, zwolnieniach z pracy. (RWE, 10.09.1956)
02'45 Śpiewaliśmy hymn i "Boże coś Polskę" 09.06.2011 - Do robotniczego pochodu dołączali zwykli ludzie. Krzyczeli: "Chcemy chleba!". Potem pojawił się transparent napisany kredą: "Chcemy chleba i wolności!" - relacja Jana Kaczmarka, świadka wydarzeń.
70'50 "Nasza budowa socjalizmu idzie do przodu" 07.06.2011 Premier Józef Cyrankiewicz analizuje wypadki z czerwca w czasie spotkania z pracownikami zakładów im. Hipolita Cegielskiego, innych poznańskich zakładów pracy, uczelni i wojska. (PR, 16.07.1957)
84'53 "Partia nasza apeluje o jawność życia politycznego" 07.06.2011 Wiesław Gomułka, I sekretarz KC PZPR, przemawia podczas spotkania z załogą zakładów im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, niemal rok po tragicznych zajściach. (PR, 5.06.1957)
18'54 Wiec protestacyjny w Brukseli przeciwko masakrze polskich robotników w Poznaniu 06.06.2011 Reportaż Wojciecha Trojanowskiego z demonstracji z udziałem Polonii i przedstawicieli belgijskich związków zawodowych i organizacji społecznych. (RWE, 14.09.1956)
09'17 Włodzimierz Kaczmarek - relacja z przebiegu wydarzeń w Poznaniu 15.08.1956 06.06.2011 Włodzimierz Kaczmarka, 27 lat, mieszkaniec poznańskiej dzielnicy Grunwald. 28 czerwca 1956 roku zdzierał czerwone flagi z budynku partii przy ulicy Św. Marcina, brał udział w niszczeniu stacji zagłuszającej przy ul. Dąbrowskiego. Opowiada co robił wieczorem 28 czerwca 1956 roku, kiedy i jak odbyły się pogrzeby ofiar zajść ulicznych, ilu robotników aresztowano i gdzie ich przetrzymywano, czy żądania robotników zostały spełnione i w jaki sposób przedostał się na Zachód. Archiwum RWE.
29'11 Reportaż ze zgromadzenia protestacyjnego Polonii w Chicago w związku z zajściami w Poznaniu 18.07.1956 06.06.2011 Uczestnicy: Karol Rozmarek - adwokat, Albert Krzywonos - prezes Okręgowego Związku Robotników Metalowych, Tadeusz Bór-Komorowski - dowódca Armii Krajowej, Adam Ciołkosz - polityk PPS, prezes Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego. Archiwum Radia Wolnej Europy.
23'44 Wiec solidarności z robotnikami Poznania w Londynie 08.07.1956 06.06.2011 Uczestnicy: Edward Raczyński - ambasador RP w Londynie, Tadeusz Bielecki - przewodniczący Tymczasowej Rady Jedności Narodowej, Robert Mellish - członek brytyjskiego Parlamentu z ramienia Partii Pracy, prof. Zimantas - reprezentant londyńskiego Komitetu Wolnych Narodów Europy Środkowej i Wschodniej, Artur Szewczyk - członek Rady Jedności Narodowej z ramienia PPS, przedwojenny prezydent Łodzi, Stanisław Krauze - prezes Polskiego Związku Zachodniego.
05'38 Przemówienie premiera Józefa Cyrankiewicza podczas IX sesji Sejmu PRL 05.09.1956 06.06.2011 Wypadki w Poznaniu i ich interpretacja.
08'10 Stosunek społeczeństwa do sprawców wydarzeń 01.07.1956 06.06.2011 Korespondencja redaktora Jerzego Janickiego z Poznania. Stosunek społeczeństwa do sprawców wydarzeń z 27 i 28 czerwca. Rozmowa z Kazimierzem Kosmowskim, uczestnikiem delegacji z Zakładów im. Stalina Poznań, która pojechała z interwencją do Warszawy. Wnioski z przebiegu wypadków poznańskich.
08'25 Okoliczności śmierci jednego z obrońców gmachu komitetu 06.06.2011 Korespondencja red. Jerzego Janickiego z Poznania. Sytuacja w mieście po zajściach z 27 i 28 czerwca. Stosunek społeczeństwa do zaistniałych wydarzeń. Okoliczności śmierci jednego z obrońców gmachu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa. Początki śledztwa przeciwko sprawcom tragicznych wypadków. (PR, 30.06.1956)
11'44 Przemówienie Józefa Cyrankiewicza do mieszkańców Poznania 06.06.2011 - Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie - mówił premier. (PR, 29.06.1956)