Section50
Centrum Edukacji MedialnejAkademia
Section05

Akademia Radiowa
Ucz się od najlepszych!

Polskie Radio uruchamia Akademię Radiową: cykl kursów, na których nauczysz się zawodu.

Kierunki: dziennikarz/reporter, wydawca, realizator dźwięku.

Czego uczymy?

  • Kurs dziennikarza radiowego/reportera
  • Kurs wydawcy programów radiowych
  • Kurs realizatora dźwięku

Planowane bloki tematyczne:

"Mikrofonowy start" - czyli zajęcia z poprawności językowej, warsztaty z logopedą doskonalące umiejętność posługiwania się głosem w komunikacji medialnej

ABC pracy reportera radiowego i redagowania serwisów informacyjnych

"Warsztaty obróbki dźwięku" - czyli nauka obsługi systemów do realizacji programu, montażu radiowego i nagrywania oraz praktyczne jej wykorzystanie w pracy w studiu radiowym

Zagadnienia prawne w pracy dziennikarza

Sztuka zadawania pytań w pracy dziennikarza/reportera

Kogo szukamy?

  • Studentów minimum 3 roku studiów licencjackich oraz absolwentów uczelni wyższych. Warunek: przesłanie zgłoszenia i gotowość podjęcia współpracy z Polskim Radiem po ukończeniu kursu.
  • Studentów, którzy będą realizować kurs w ramach Akademii Radiowej na podstawie porozumienia zawartego przez Polskie Radio z ich uczelnią.

Ile trwa nauka?

  • Zajęcia realizowane w systemie dziennym: 5 tygodni (około 100 godzin).
  • Terminy i harmonogram zajęć będą określane indywidualnie dla każdej edycji kursu.

Kto nas uczy?

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dziennikarzy radiowych, wydawców, realizatorów, wybitnych specjalistów ze świata nauki, mediów i polityki.

Rekrutacja

  • Zgłoszenia należy przesyłać w terminie 14 dni od ogłoszenia rekrutacji (szczegółowe informacje podane zostaną w ogłoszeniu o rekrutacji na dany kurs na stronie akademia.polskieradio.pl).
  • O przyjęciu zgłoszenia decyduje Organizator. W przypadku zbyt dużej liczby interesujących zgłoszeń kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
  • Potwierdzenie przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
Section21
Section52