Section50
Section00

Rozwijamy Talenty!

Polskie Radio uruchamia Akademię Radiową: cykl kursów, w czasie których zdobędziesz umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania wymarzonego zawodu.

Centrum Edukacji MedialnejAkademia
Section05

Czego Cię nauczymy?

 • Kurs reportażysty radiowego
 • Kurs reportera/dziennikarza radiowego
 • Kurs realizatora dźwięku
 • Kurs wydawcy

Bloki tematyczne naszych kursów

Mikrofonowy start

Zajęcia z poprawności językowej, warsztaty z logopedą doskonalące umiejętność posługiwania się głosem w komunikacji medialnej. Interpretacja tekstu czytanego i mówionego.

Podstawy reportażu

Wybór tematu i jego realizacja. Rodzaje reportaży: śledczy, pisany, radiowy. Promocja w mediach społecznościowych. Podcast przyszłością reportażu.

Warsztaty obróbki dźwięku

Nauka obsługi systemów do realizacji programu. Techniczne i artystyczne aspekty montażu. Praktyczne ćwiczenia w studiu radiowym.

Zagadnienia prawne

Ochrona danych osobowych i wizerunku. Prawa autorskie. Etyka zawodowa w pracy.

ABC pracy reportera radiowego

Podstawy pracy reportera radiowego. Redagowanie serwisów informacyjnych.

Sztuka zadawania pytań w pracy dziennikarza

Media współczesne bez złudzeń. Dziennikarz i wydawca w kontaktach z VIP – ami. Antropologia reportażu – studium „głębszej” formy radiowej.

* Proponowane bloki tematyczne mogą się różnić w zależności od programu danego kursu

Idealny kandydat

 • Student minimum 3 roku studiów licencjackich, absolwent uczelni wyższych.
 • Student realizujący kurs na podstawie porozumienia zawartego przez Polskie Radio z Uczelnią, w której się kształci.
 • Osoby wrażliwe muzycznie, ciekawe świata i ludzi, chcące pracować w zawodzie.

Ile trwa nauka?

 • Zajęcia realizowane są w systemie dziennym. W zależności od kursu przewidujemy od 100 do 130 godzin intensywnej nauki.
 • Terminy i harmonogram zajęć będą określane indywidualnie dla każdej edycji kursu.

Nasi Mentorzy

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych dziennikarzy radiowych, wydawców, realizatorów, wybitnych specjalistów ze świata nauki, mediów i polityki.

Jak wygląda rekrutacja?

 • Szczegółowe informacje o rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej - akademia.polskieradio.pl oraz na Fanpage Akademii Radiowej.
 • Zazwyczaj prosimy Was o przesłanie formularza wraz z CV i próbką głosu.
 • W przypadku otrzymania zbyt dużej liczby aplikacji, zapraszamy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. O przyjęciu zgłoszenia decyduje Organizator.
 • Potwierdzenie przyjęcia na kurs kandydaci otrzymają nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
regulamin
Section21
Section52