Historia
Section06

Początek polskiego parlamentaryzmu

Przed bitwą pod Płowcami Władysław Łokietek zwołał ogólnopolski wiec w Chęcinach. Wydarzenie to uważane za początek przyszłych sejmów Rzeczpospolitej.
Section13
Section41