Historia
Section06

Karta Atlantycka – cynizm polityków

Karta Atlantycka głosiła pokój, demokrację i sprawiedliwość. Wszystkie najszczytniejsze hasła, którymi ludzkość upaja się od czasów rewolucji francuskiej. ...
Section13
Section41