Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

  • 3 maja 1952 Rozgłośnia Polska RWE rozpoczęła nadawanie z Monachium. W Europie trwał zimnowojenny podział na dwa bloki. W 1953 umarł Stalin, w Polsce uwięziono Prymasa Wyszyńskiego, na Zachód zbiegł Józef Światło - podpułkownik bezpieki. Jego rewelacje na falach RWE wstrząsnęły aparatem władzy. Wolna Europa zaangażowała się w obronę Polaków w ZSRR. Tajny referat Chruszczowa na XX zjeździe sowieckiej kompartii w 1956 wywołał polityczną "odwilż", a wypadki w Poznaniu i Październik ‘56 spowodowały polityczne przesilenie i objęcie rządów przez Gomułkę.
  • RWE komentuje walki frakcyjne w PZPR i wzrost wpływów Moczara. Przed obchodami Milenium chrztu Polski, biskupi polscy kierują do biskupów niemieckich wezwanie do pojednania. List 34. intelektualistów i "List otwarty do Partii" Kuronia i Modzelewskiego, oraz działalność "komandosów" - początkiem buntu inteligencji i studentów. Po Marcu ‘68 i inspirowanej kampanii antysemickiej, z kraju wyjeżdżają Polacy pochodzenia żydowskiego. Kryzys polityczny i wydarzenia Grudnia ‘70 na Wybrzeżu doprowadzają do ustąpienia Gomułki.
  • Rządy Edwarda Gierka to dekada "propagandy sukcesu". Rozwój gospodarczy realizowano przez zaciąganie pożyczek na Zachodzie. W 1971 wraca do Polski Andrzej Czechowicz - "wtyka" bezpieki w polskim zespole RWE. W 1975 z funkcji dyrektora rezygnuje Jan Nowak-Jeziorański. Wydarzenia czerwca ‘76 prowadzą do powstania opozycji demokratycznej. RWE nagłaśnia działalność tych ugrupowań, relacjonuje procesy, informuje o prasie bez cenzury. W 1978 kardynał Wojtyła zostaje papieżem, rok później Jego pielgrzymka do Polski daje impuls do powstania "Solidarności".
  • W sierpniu 1980, po fali strajków, powstaje pierwszy w świecie komunistycznym wolny związek zawodowy - Solidarność. Czas niespotykanej w PRL wolności kończy się wprowadzeniem stanu wojennego. Solidarność schodzi do podziemia. RWE szeroko informuje o wojnie władzy z narodem. Pieriestrojka w ZSRR doprowadza w 1989 do "jesieni ludów". W Polsce, po "Okrągłym Stole", w wyniku częściowo wolnych wyborów powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego. Upada mur berliński - i komunizm w Europie Środkowej.
  • W 1990 rusza Biuro Wolnej Europy w Warszawie, które m.in. koordynuje sieć korespondentów w Polsce i krajach Europy Środkowej. W 1991 rozpada się ZSRR, kończy się Układ Warszawski. Trwa wieloletnia wojna w krajach b. Jugosławii. W 1993 na mocy traktatu z Maastricht powstaje Unia Europejska. Rok później nadano ostatnią audycję Rozgłośni Polskiej z Monachium. W 1996 poszła w eter ostatnia audycja RWE z Warszawy. Wolna Europa i Radio Swoboda kontynuują nadawanie z Pragi w 28 językach do 21 krajów.