Section33
Section36
Kalendarium
27Lutego
Międzynarodowy Dzień Niedźwiedzia Polarnego
Dominikana: Dzień Niepodległości
1786 – Silne trzęsienie ziemi na Śląsku z epicentrum w okolicach Cieszyna - 230 lat temu
1846 – Powstanie Krakowskie - Wojsko austriackie dokonało masakry 29 uczestników tzw. procesji Dembowskiego - 170 lat temu
1861 – Śmierć 5 osób podczas ataku żołnierzy rosyjskich na uczestników manifestacji patriotycznej w Warszawie (w następstwie powołanie Delegacji Miejskiej dla zapobiegania konfrontacji) - 155 lat temu
1886 – Niemiec Julius Dinder (pierwszy od czasów średniowiecza obcokrajowiec) prymasem Polski - 130 lat temu
1916 – Józef Piłsudski powrócił do wyznania rzymskokatolickiego - 100 lat temu
2006 – Gen. Franciszek Gągor szefem Sztabu Generalnego WP - 10 lat temu
1531 – Powołanie w Niemczech przez książąt protestanckich Związku Szmalkaldzkiego, wymierzonego przeciw katolickiemu cesarzowi Karolowi V - 485 lat temu
1881 – Klęska wojsk brytyjskich w bitwie na wzgórzu Majuba podczas I wojny burskiej - 135 lat temu
1921 – Na zjeździe w Wiedniu utworzono Międzynarodową Wspólnotę Pracy Partii Socjalistycznych - 95 lat temu
1951 – Ratyfikacja 22. poprawki do Konstytucji USA, ograniczającej okres sprawowania urzędu prezydenta do dwóch kadencji - 65 lat temu
1971 – Pierwsze wydanie polonijnego Nowego Dziennika w Nowym Jorku - 45 lat temu
1976 – Ogłoszenie niepodległości przez Saharę Zachodnią - 40 lat temu
1846 – Franz Mehring, austriacki filozof i historyk marksistowski, jako pierwszy zastosował teorię materializmu historycznego do badania zjawisk kultury i sztuki, autor 1897-1904 Historii socjaldemokracji niemieckiej, 1919 współzałożyciel Komunistycznej Partii Niemiec (zm.1919) - 170 lat temu
1926 – David Hubel, kanadyjski neurofizjolog, profesor Harvard Medical School w Bostonie, 1981 (wraz z Torstenem Wieselem) laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za badania dotyczące przetwarzania informacji w układzie wzrokowym (zm.2013) - 90 lat temu
1831 – Józef Kozłowski, polski kompozytor i pianista działający na dworze carskim w Rosji, autor poloneza (1791-1816 nieoficjalnego hymnu Rosji) Niech rozgrzmiewa pieśń zwycięstwa, twórca rosyjskiego romansu jako gatunku muzycznego, także Requiem Es-moll op. 14 na śmierć Stanisława Augusta (ur.1757) - 185 lat temu
1846 – Edward Dembowski, filozof i krytyk literacki, działacz Związku Narodu Polskiego, socjalista utopijny, 1842-43 wydawca warszawskiego Przeglądu Naukowego, 1846 przywódca Powstania Krakowskiego,1846 zginął po ostrzelaniu przez Austriaków procesji patriotycznej, której przewodził (ur.1822) - 170 lat temu
1891 – Ksawery Liske, historyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, dyrektor Archiwum Aktów Grodzkich i Ziemskich, założyciel Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Kwartalnika Historycznego, autor m.in. pracy 1870 Austria wobec trzeciego rozbioru Polski, członek Akademii Umiejętności (ur.1838) - 125 lat temu
1936 – Iwan Pawłow, rosyjski fizjolog, 1896-1924 profesor Akademii Medyczno -Chirurgicznej w Petersburgu, 1904 laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za badania nad fizjologią trawienia, badacz układu nerwowego i odkrywca praw nabywania odruchów warunkowych (ur.1849) - 80 lat temu
Section37