Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Katarzyna Ingram 29.03.2011

Jan Paweł II - obrońca godności człowieka

Pod hasłem "Jan Paweł II - obrońca godności człowieka" odbywa się w tym roku Dzień Papieski.
Jan Paweł II - obrońca godności człowiekaJan Paweł IIwikipedia/Leja

Obchodzony on jest od 2001 roku, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na następcę świętego Piotra. To dzień wdzięczności i łączności duchowej z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a także promocji jego nauczania.

Z tej okazji w całej Polsce będą odbywać się dziś koncerty, konferencje naukowe, panele dyskusyjne oraz msze święte podczas, których wierni będą modlić się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

Dzień Papieski w Warszawie

Dzień Papieski rozpoczął się uroczystą mszą świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, transmitowaną przez Program Pierwszy Polskiego Radia. W obchody włącza się także msza święta sprawowana przez kardynała Stanisława Dziwisza w sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach.

Arcybiskup Józef Kowalczyk powiedział, że Jan Paweł II przywracał poczucie godności człowieka jako dziecka bożego i ukazywał bezcenną wartość naszej narodowej, głęboko chrześcijańskiej kultury, otwartej na ubogacający wszystkich dialog z innymi narodami Europy i świata.

W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej radiowej w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie, Nuncjusz Apostolski, odniósł się także do dokumentów papieskich, w których Jan Paweł II wołał o przywracanie człowiekowi jego godności. Jak podkreślał, szczególnie potrzebnym nam dziś znakiem miłosierdzia Bożego jest miłość, która otwiera nam oczy na potrzeby ludzi żyjących w nędzy, zepchniętych na margines społeczny.

"Zjawiska te ogarniają znaczną część społeczeństwa" - mówił arcybiskup, przypominając słowa papieża, że ludzkość zmaga się z nowymi formami niewolnictwa, bardziej podstępnymi, niż znane z przeszłości. "Dla zbyt wielu ludzi wolność pozostaje pustym słowem" - podkreślił arcybiskup Kowalczyk.

Nuncjusz Apostolski w Polsce przypomniał także list biskupów na siódmy Dzień Papieski, w którym napisali oni, że moc miłości i trzeźwe myślenie pomaga nam w przywracaniu godności współczesnemu człowiekowi. "Żyjemy bowiem w czasach opanowanych przez ducha konkurencji" - mówił arcybiskup Kowalczyk, zwracając uwagę, że skomplikowane relacje międzyludzkie nie mogą jednak naruszać godności człowieka.

Arcybiskup nawiązał także do - towarzyszącej Dniom Papieskim - zbiórki datków na fundusz stypendialny dla gimnazjalistów pochodzących z ubogich regionów i rodzin, pozostających pod opieką fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Jak podkreślił, pomoc tym młodym, zdolnym ludziom i opieka nad nimi jest najpiękniejszym "żywym" pomnikiem upamiętniającym Jana Pawła II. "Wykształcenie i formacja moralna przyczyniają się bowiem do rozwoju osobowości i kształtowania godności ludzkiej. Każdy dobrze wykształcony i moralnie uformowany człowiek jest skarbem dla społeczeństwa" - mówił arcybiskup Kowalczyk.

Nuncjusz Apostolski zachęcił wiernych do stawania się coraz lepszą wspólnotą ludzi, którzy na co dzień, w wymiarze globalnym będą związani solidarnością duchową. "Niech ta globalna solidarność ducha będzie antidotum dla globalizacji materialnej, pozbawionej ducha" - mówił arcybiskup Józef Kowalczyk.

Podczas mszy w bazylice świętego Krzyża w Warszawie wierni modlili się także o rychłe wyniesienie Jana Pawła II na ołtarze. Oprócz licznie zgromadzonych wiernych, w nabożeństwie uczestniczyły także inaugurujące rok akademicki senaty i studenci Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W niedzielne popołudnie o godzinie 16:00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie rozpocznie się wyjątkowy koncert "Godność, prawda, miłość - modlitwy wątpiących". Wezmą w nim udział polscy artyści, między innymi Grzegorz Markowski, Patrycja Markowska, Justyna Steczkowska, Eleni, Mieczysław Szcześniak i Paweł Kukiz. Wykonają oni poetyckie modlitwy wielkich bardów współczesności, m.in. Nicka Cave'a, Paula Simona, Jacquesa Brela, Bono, Bułata Okudżawy, Jacka Kaczmarskiego, Włodzimierza Wysockiego, Leonarda Cohena, Stinga, Erica Claptona i Boba Dylana.

Istotnym elementem Dnia Papieskiego jest uliczna zbiórka pieniężna na stypendia dla najzdolniejszej młodzieży gimnazjalnej, pochodzącej z uboższych terenów i rodzin. W tym roku na ulice wyjdzie około 100 tysięcy wolontariuszy.

Obchody Dnia Papieskiego zakończą się w kościele akademickim św. Anny w Warszawie apelem z Ojcem Świętym. O godzinie 18 odbędzie się tam uroczysta msza święta w intencji kanonizacji Jana Pawła II. Będzie jej przewodniczył metropolita warszawski ksiądz arcybiskup Kazimierz Nycz.

Dzień Papieski w Wielkopolsce

W Poznaniu Dzień Papieski zainaugurowała uroczysta msza w katedrze, pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Po południu - w ramach cyklu "Verba sacra" - Stanisława Celińska przeczyta jedną z lektur Ojca Świętego: "Księgę życia" świętej Teresy od Jezusa. W kościele Wszystkich Świętych odbędzie się zaś wieczorem koncert "Młodzież młodzieży - w hołdzie Janowi Pawłowi II", przygotowany przez uczniów szkoły muzycznej imienia Mieczysława Karłowicza.

W Licheniu została odprawiona msza święta w intencji rychłego wyniesienia na ołtarze Jana Pawła II. We wtorek, dokładnie w 29. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża, w Sanktuarium zostaną otwarte dla odwiedzających apartamenty papieskie.

Między innymi poprzez modlitewne czuwanie przy pomniku Jana Pawła II w obchody Dnia Papieskiego włączą się kaliszanie. Przed kościołami będą zbierane pieniądze na pomoc dla zdolnej, niezamożnej młodzieży.

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego nawiązuje do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Kalisza. To właśnie w bazylice świętego Józefa mówił on o godności człowieka i obronie życia poczętego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Benedykt XVI duchowo łączy się z uczestnikami Dnia Papieskiego w Polsce.

Papież mówił o tym w południe, podczas spotkania na Anioł Pański z tysiącami pielgrzymów, których zachęcił do modlitwy o pokój w Iraku

Przemawiając po polsku Benedykt XVI powiedział, że dzień papieski to szczególny czas modlitwy o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II, refleksji nad jego nauczaniem i podejmowania dzieł miłosierdzia zgodnych z jego zachętą.

Na zakończenie spotkania papież zaapelował o uwolnienie dwóch księży syro-katolickich, porwanych w Iraku i wezwał do modlitwy o pokój w tym kraju. Benedykt XVI powtórzył, że przemocą nie rozwiąże się panujących tam napięć.

Pozdrowił także uczestników uroczystości z okazji 90-lecia objawień fatimskich, prosząc Maryję o "dar prawdziwego nawrócenia", ażeby chrześcijanie byli świadkami ewangelicznego orędzia, "wskazującego ludzkości drogę autentycznego pokoju".

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 roku z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

(14 października 2007)

Z archiwum Radia