Klub Ludzi Ciekawych Wszystkiego Następny odcinek audycji dnia 30.05.2015 o godzinie 16:00

Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce – prowadzi Hanna Maria Giza

O audycji

Cykl autorskich audycji Hanny Marii Gizy podejmujących różnorodne tematy z nauki i kultury.

Audycja adresowana jest głównie do publiczności znudzonej i zniechęconej tradycyjnymi metodami kształcenia.

Gośćmi są wybitni naukowcy oraz popularyzatorzy nauki – pasjonaci posługujący się językiem jasnym, przystępnym i zrozumiałym.

Zakres tematyczny "Klubu..." , jak sama nazwa wskazuje, właściwie nie ma ograniczeń. Audycje nadawane są na żywo, zwykle z telefonicznym udziałem słuchaczy.

Adres mailowy: klcw@polskieradio.pl

Poprzednie audycje

Czas by dzieła sztuki wróciły do domów

Czas by dzieła sztuki wróciły do domów

- Mieszkańcom Ziem Zachodnich należy dostraczyć artefaktów z przeszłości tego regionu. To niezbędne do budowy lokalnej tożsamości - mówił prof. Jan Piskorski w dyskusji o rewindykacji dzieł sztuki.

Henryk Walezy, czyli jak wybrać króla

Henryk Walezy, czyli jak wybrać króla

Po bezpotomnej śmierci ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta II Augusta, polska szlachta stanęła przed wyzwaniem: wybrać spośród kilku kandydatów nowego władcę.

Tak gorąco nie było na Ziemi od 300 lat

"Tak gorąco nie było na Ziemi od 300 lat"

- Nie można obrażać ludzi, którzy robią pomiary i mówić, że nic się nie dzieje. Obecny wzrost temperatury nie ma precedensu w dziejach świata - alarmował w Dwójce klimatolog dr Witold Lenart.