Section00
Radio Chopin
Section01

Aktualności

Section02

Dziś na antenie

12 czerwca

arrow_back_ios
arrow_forward_ios
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Biografia dźwiękowa
Rękopisy
Kompozytor miesiąca
Ut musica poesis
Dyskografia
Rozmowy w Polskim Radiu

Oddana Jane

12 czerwca  1850 r. Jane Stirling, szkocka uczennica Chopina, utrzymująca kontakt z Ludwiką, siostrą zmarłego przed rokiem kompozytora, napisała: „Zgodnie z Pani życzeniem fortepian zostanie wysłany drogą morską”. Przygotowaniami do transportu zajął się Camille Pleyel, właściciel firmy, bliski przyjaciel Chopina. Odświeżony instrument został umieszczony w specjalnie sporządzonej blaszanej skrzyni, mającej go chronić przed wilgocią. Stirling przekazywała Ludwice wiadomości o budowie pomnika na grobowcu Fryderyka na paryskim cmentarzu Père-Lachaise. Pytała, czy rodzina zmarłego pragnęłaby umieścić tam jakiś werset z Pisma Świętego. Prosiła o przysłanie „garstki polskiej ziemi”, którą chciałaby umieścić pod pomnikiem. Przekazywała też cztery paczki listów kompozytora i szkic akwarelowy jego dawnego salonu. (md)
Section44
Section07

W oczach innych

Section12

Ut musica poesis

Poczucie harmonii

Gdy słucham muzyki / kremowy gołąb siada / na latarni koło okna (…) – wraz z ...

Maszyna akustyczna

Muzyka tradycyjnie kojarzy się z życiem, a cisza ze śmiercią. Rytm serca, ...

Może nokturn

Noc to czas zatrzymany, wyłączony z nudnego programu dnia, kiedy monotonny rytm ...

Lira, dzwon, pantofle kata

Który z języków najcelniej opisuje to, co nieuchwytne i ulotne? Wszak język dany ...

Radio gada

Audycje radiowe. Mają swe jasne i ciemne strony, dłuższe i krótsze momenty, ...

Dysonans na partyturze

Muzyka zakazana – dwa słowa, które brzmią niczym sucha informacja, hasło na ...

Kantaty nad altaną

Samotność wpisana bywa w muzykę. Szuka dobrego czasu, bałamuci spokojem. A ...

Zaczarowany mazurek

Czasem zdarza się, że muzyka opowiada o czymś zupełnie innym, niż chcielibyśmy ...

Światło i stare nuty

Kompozytor niczym demiurg, posiadł wiedzę, jak konstruować światy, rozwijać ...

Celebrans i wierni

Muzyka i religia są ze sobą powiązane na wiele różnych sposobów.

Zła muzyka, dobra muzyka

Śpiewaczki w ścianie

„Muzyka grzeszy ponadto pewnym brakiem ogłady...”

Cisza nie istnieje

Pieśni moribundów, zawieszone pomiędzy niebem a ziemią, ku niebu i ziemi ...

Słuchaj muzyki osobno

Poeci naszego wieku, buszując w świecie muzyki, chętnie sytuują się w pozycji ...

Dalej nie

Kołysanka powstaje najczęściej z potrzeby chwili. Pomaga porządkować strukturę ...

Niektórzy lubią

„Niektórzy lubią poezję” – pisała Szymborska. To samo można powiedzieć o muzyce. ...
Section13

Dźwiękowa biografia

Dyskografia

Rozmowy w Polskim Radiu

Polska
Chopina

Europa
Chopina