Radio Chopin

Międzynarodowy Kongres Moniuszkowski

Ostatnia aktualizacja: 27.09.2019 00:00
Dzisiaj rano, w Akademii Muzycznej w Gdańsku, startuje Międzynarodowy Kongres Moniuszkowski „Stanisław Moniuszko w kulturze polskiej i światowej. Nowe perspektywy i interpretacje”. Jest to największe w dotychczasowej historii humanistyki spotkanie naukowców (nie tylko muzykologów!), poświęcone życiu i twórczości autora „Halki”.
Plakat wydarzenia
Plakat wydarzenia Foto: mat. pras.

Ponad 60 uczonych ze Starego Kontynentu przez dwa kolejne dni będzie się starało odczarować wizerunek kompozytora jako twórcy zaściankowego i niewartego uwagi współczesnego Europejczyka. Kongres zorganizowały wspólnie 3 podmioty: prócz udostępniającej swoje gościnne progi Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, także Teatr Wielki – Opera Narodowa (dysponent środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu MONIUSZKO 200.) oraz Instytut Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odpowiedzialny za koncepcję naukową całego wydarzenia. Polskie Radio Chopin jest patronem medialnym Kongresu. 

W programie wydarzenia znajdują się dwa wykłady plenarne oraz kilkadziesiąt referatów. Obrady zaplanowano w czterech blokach złożonych z czterech równoległych sekcji, podczas których międzynarodowe grono prelegentów podejmie zagadnienia z następujących zakresów tematycznych:

  1. Stanisław Moniuszko – twórca i jego dzieło w perspektywie różnych dziedzin humanistyki (muzykologii, historii, teatrologii, filmoznawstwa, filologii, socjologii, kulturoznawstwa itp.).
  2. Nurty, interpretacje i perspektywy badawcze moniuszkologii. 
  3. Muzyka polska w XIX wieku jako kontekst i tło działań artystycznych Moniuszki.
  4. Koncepcja polskiej opery narodowej Moniuszki wobec europejskich nurtów scenicznej sztuki narodowej.
  5. Rola muzyki w kształtowaniu XIX-wiecznej świadomości politycznej i kulturalnej.
  6. Dialektyka sfery społeczno-politycznej i artystycznej w twórczości muzycznej XIX wieku.

Kongresowi będą towarzyszyły dwa koncerty organizowane przez jego gdańskich partnerów.


Szczegółowy program oraz informacje dodatkowe o wydarzeniu:


http://www.amuz.gda.pl/events/miedzynarodowy-kongres-moniuszkowski-stanislaw-moniuszko-w-kulturze-polskiej-i-swiatowej-nowe-perspektywy-i-interpretacje/

https://www.facebook.com/events/2510557635846749

https://www.moniuszko200.pl