Radio Chopin

ALTERNATYWA KONKURSOWA - pierwszy werdykt: Preludium

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021 05:00
Już dziś - od g. 19 - czekają nas nowe konkursowe emocje: rezultaty kategorii Etiuda. W poniedziałek natomiast poznaliśmy pierwsze wyniki Alternatywy Konkursowej. W kategorii Preludium jury zdecydowało... 
Alternatywa Konkursowa - terminy
Alternatywa Konkursowa - terminyFoto: Lech Majewski/PRChopin

...nie przyznawać nagrody. Konkurs ma swoje prawa: nie tylko rywalizację, ale i dążenie do ideału. Przypominamy jednak, że w ostatnim dniu ogłaszania wyników – wraz z Grand Prix – przedstawione zostaną wyróżnienia, które młodzi pianiści zdobyli podczas naszej Alternatywy Konkursowej. 

Po każdej kolejnej audycji z omówieniem kategorii i wyników, przez 48 godzin dostępne będą linki do nagrań uczestników w danej kategorii. Natomiast od 1 do 5 czerwca wszystkie nagrania będą dostępne na naszym kanale YouTube – i wówczas także słuchacze mogą wybrać swojego ulubionego młodego pianistę, wysyłając do nas, do północy 5 czerwca, jego nazwisko (adres: fchopin@polskieradio.pl).

W Alternatywie Konkursowej, pierwszym konkursie Chopinowskim on-line dla dzieci i młodzieży Polskiego Radia Chopin, wzięło udział 110 pianistów w wieku od ośmiu do piętnastu lat. Otrzymaliśmy 140 nagrań.

Młodzi pianiści (do ukończenia 16. roku życia i zamieszkali w Polsce) mieli za zadanie zarejestrowanie i przysłanie interpretacji jednego utworu Fryderyka Chopina: któregoś z preludiów, etiud, walców, nokturnów, polonezów, mazurków, impromptus, ballad, scherz lub barkaroli. Każda forma stanowi odrębną kategorię, a każdy pianista mógł wziąć udział w dwóch kategoriach. Najwięcej osób – 15 – zdecydowało się na nokturn, w nim zaś na Lento con gran espressione, zwane Nokturnem cis-moll op. posth. Dalsze miejsca na podium popularności zajęły: Fantaisie-Impromptu cis-moll – 10 interpretacji – oraz Polonez g-moll op. posth. i Walc a-moll op. posth. – ex aequo po 7 nagrań.
Nad nagraniami pochyla się teraz jury, w składzie: prof. Andrzej Ratusiński – przewodniczący, Małgorzata Pęcińska, Marek Bracha i Jakub Puchalski. Kolejne werdykty – w poszczególnych kategoriach – ogłaszane będą podczas konkursowych audycji, na które zapraszamy Państwa przed głośniki Radia Chopin od 17 maja. Jednocześnie członkowie jury będą też omawiali konkursowe nagrania, prezentując nie tylko zwycięzców, ale i inne wyróżniające się interpretacje. Na końcu ogłoszony zostanie zwycięzca Grand Prix.
Audycje odbywać się będą następująco:

17 maja, g. 19 - Preludium
19 maja, g. 19 - Etiuda
21 maja, g. 19 - Walc
23 maja, g. 19 - Nokturn
24 maja - Mazurek
26 maja - Polonez
28 maja - Impromptu
30 maja - Ballada
31 maja - Scherzo
2 czerwca - Barkarola
6 czerwca - laureat Grand Prix