Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
  • Lata:
  • '50
  • '60
  • '70
  • '80
  • '90

3 maja 1952 Rozgłośnia Polska RWE rozpoczęła nadawanie z Monachium. W Europie trwał zimnowojenny podział na dwa bloki. W 1953 umarł Stalin, w Polsce uwięziono Prymasa Wyszyńskiego, na Zachód zbiegł Józef Światło - podpułkownik bezpieki. Jego rewelacje na falach RWE wstrząsnęły aparatem władzy. Wolna Europa zaangażowała się w obronę Polaków w ZSRR. Tajny referat Chruszczowa na XX zjeździe sowieckiej kompartii w 1956 wywołał polityczną "odwilż", a wypadki w Poznaniu i Październik '56 spowodowały polityczne przesilenie i objęcie rządów przez Gomułkę.

RWE komentuje walki frakcyjne w PZPR i wzrost wpływów Moczara. Przed obchodami Milenium chrztu Polski, biskupi polscy kierują do biskupów niemieckich wezwanie do pojednania. List 34. intelektualistów i "List otwarty do Partii" Kuronia i Modzelewskiego, oraz działalność "komandosów" - początkiem buntu inteligencji i studentów. Po Marcu '68 i inspirowanej kampanii antysemickiej, z kraju wyjeżdżają Polacy pochodzenia żydowskiego. Kryzys polityczny i wydarzenia Grudnia '70 na Wybrzeżu doprowadzają do ustąpienia Gomułki.

Rządy Edwarda Gierka to dekada "propagandy sukcesu". Rozwój gospodarczy realizowano przez zaciąganie pożyczek na Zachodzie. W 1971 wraca do Polski Andrzej Czechowicz - "wtyka" bezpieki w polskim zespole RWE. W 1975 z funkcji dyrektora rezygnuje Jan Nowak-Jeziorański. Wydarzenia czerwca '76 prowadzą do powstania opozycji demokratycznej. RWE nagłaśnia działalność tych ugrupowań, relacjonuje procesy, informuje o prasie bez cenzury. W 1978 kardynał Wojtyła zostaje papieżem, rok później Jego pielgrzymka do Polski daje impuls do powstania "Solidarności".

W sierpniu 1980, po fali strajków, powstaje pierwszy w świecie komunistycznym wolny związek zawodowy - Solidarność. Czas niespotykanej w PRL wolności kończy się wprowadzeniem stanu wojennego. Solidarność schodzi do podziemia. RWE szeroko informuje o wojnie władzy z narodem. Pieriestrojka w ZSRR doprowadza w 1989 do "jesieni ludów". W Polsce, po "Okrągłym Stole", w wyniku częściowo wolnych wyborów powstaje rząd Tadeusza Mazowieckiego. Upada mur berliński - i komunizm w Europie Środkowej.

W 1990 rusza Biuro Wolnej Europy w Warszawie, które m.in. koordynuje sieć korespondentów w Polsce i krajach Europy Środkowej. W 1991 rozpada się ZSRR, kończy się Układ Warszawski. Trwa wieloletnia wojna w krajach b. Jugosławii. W 1993 na mocy traktatu z Maastricht powstaje Unia Europejska. Rok później nadano ostatnią audycję Rozgłośni Polskiej z Monachium. W 1996 poszła w eter ostatnia audycja RWE z Warszawy. Wolna Europa i Radio Swoboda kontynuują nadawanie z Pragi w 28 językach do 21 krajów.

play_circle_outline
Sygnał Rozgłośni Polskiej RWE
03.05.1952
play_circle_outline
Zbigniew Błażyński wita słuchaczy - inauguracja Rozgłośni Polskiej RWE
03.05.1952
play_circle_outline
Jan Nowak-Jeziorański - przemówienie inauguracyjne
03.05.1952
play_circle_outline
Śmierć Stalina komentuje prof. Wiktor Sukiennicki
05.03.1953
play_circle_outline
Rozmowa telefon. Tadeusza Nowakowskiego z redakcją "Życia Warszawy"
05.1953
play_circle_outline
Aresztowanie prymasa Wyszyńskiego - ks. Tadeusz Kirschke
28.09.1953
play_circle_outline
Ucieczka Józefa Światły na Zachód - Zbigniew Błażyński
28.06.1953
play_circle_outline
Ppor. Zdzisław Jaźwiński o swojej ucieczce MIG-15 na Bornholm
07.1953
play_circle_outline
Za kulisami bezpieki - rewelacje Józefa Światły na antenie RWE
09. 1954
play_circle_outline
Antykomunistyczne broszury nad Polską: akcja balonowa RWE
1955
play_circle_outline
Uwolnić Polaków zesłanych do ZSRR! - Zygmunt Nowakowski
20.11.1955
play_circle_outline
Życzenia wielkanocne RWE dla pracowników stacji zagłuszających
04.1955
play_circle_outline
Ks. abp. Józef Gawlina, opiekun duchowy Polaków na uchodźstwie
10.1955
play_circle_outline
Nikita Chruszczow w Londynie - antykomunistyczna manifestacja Polaków
04.1956
play_circle_outline
Poznań 56 - relacja uczestnika wydarzeń Jana Kaczmarka
06.1956
play_circle_outline
Jan Nowak-Jeziorański o krwawych wydarzeniach poznańskich
30.06.1956
play_circle_outline
Reakcje Zachodu na wydarzenia w Poznaniu 1956 - Jerzy Szyszko-Bohusz
01.07.1956
play_circle_outline
Adam Ciołkosz o wypadkach poznańskich
07.1956
play_circle_outline
Polski Październik 1956. Jan Nowak-Jeziorański i Filip Ben z "Le Monde"
10.1956
play_circle_outline
Życzenia z RWE dla prymasa Wyszyńskiego po zwolnieniu z aresztu
24.12.1956
play_circle_outline
Gen. Władysław Anders w 17. rocznicę zbrodni katyńskiej
04.1957
play_circle_outline
Rozkład pracy nadajników RWE
Rozkład pracy nadajników RWE
play_circle_outline
Stanisław Mikołajczyk: apel wolnościowy z okazji święta ludowego
05.06.1960
play_circle_outline
"List 34", intelektualiści polscy domagają się od rządu rozluźnienia cenzury
03.1964
play_circle_outline
Gen. Władysław Anders w 20. rocznicę bitwy pod Monte Cassino
18.05.1964
play_circle_outline
List biskupów polskich do biskupów niemieckich
31.12.1965
play_circle_outline
Prymas Wyszyński - fragm. uroczystości millenijnych na Jasnej Górze
05.1966
play_circle_outline
Aleksander Wat o kulturze polskiej w PRL
10.1966
play_circle_outline
Marzec 1968 roku na Uniwersytecie Warszawskim - oświadczenie studentów
03.1968
play_circle_outline
Relacja studentki uczestniczącej w wydarzeniach marcowych 1968 roku
03.1968
play_circle_outline
Kazimierz Wierzyński o wydarzeniach marca 1968 w Polsce
Kazimierz Wierzyński o wydarzeniach marca 1968 w Polsce
play_circle_outline
Inwazja wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację
21.08.1968
play_circle_outline
Karol Wagner o pracy w radiu przed utworzeniem Rozgłośni Polskiej RWE
29.04.1969
play_circle_outline
Jak powstają "Fakty, Wydarzenia, Opinie” - rozmowa z Leszkiem Meyerem
13.05.1969
play_circle_outline
Komunikat o śmierci gen. Władysława Andersa
12.05.1970
play_circle_outline
Adam Ciołkosz o układzie normalizacyjnym Polski z RFN
28.11.1970
play_circle_outline
Jan Nowak-Jeziorański o rewolcie robotniczej na Wybrzeżu 1970
19.12.1970
play_circle_outline
Odezwa mieszkańców Gdyni do wszystkich krajów świata
12.1970
play_circle_outline
Jak zwalczać RWE. Audycja satyryczna Lucjana Perzanowskiego
03.04.1972
play_circle_outline
"Odwrotna strona medalu” - Wiktor Trościanko o Panoramie Racławickiej
18.01.1974
play_circle_outline
Jan Nowak-Jeziorański o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie
20.07.1974
play_circle_outline
Jan Nowak-Jeziorański po rezygnacji ze stanowiska dyrektora RWE
1976
play_circle_outline
Zygmunt Michałowski o protestach robotniczych z czerwca 1976 roku
31.12.1976
play_circle_outline
"Cenzura zdemaskowana”. Rozmowa Aliny Grabowskiej z byłym cenzorem
18.04.1978
play_circle_outline
Wystąpienie Jana Pawła II w czasie inauguracji pontyfikatu
10.1978
play_circle_outline
Zygmunt Michałowski po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża
16.10.1979
play_circle_outline
Jan Paweł II w Polsce - powitanie na lotnisku Okęcie, homilia na placu Zwycięstwa
02.06.1979
play_circle_outline
Jan Paweł II - homilia na placu Zwycięstwa
02.06.1979
play_circle_outline
Lech Wałęsa po podpisaniu Porozumienia Gdańskiego 1980
31.08.1980
play_circle_outline
Wydarzenia w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 - relacja naocznego świadka
Wydarzenia w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 - relacja naocznego świadka
play_circle_outline
Tadeusz Nowakowski po zamachu na papieża Jana Pawła II
13.05.1981
play_circle_outline
Komentarz po śmierci prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego
28.05.1981
play_circle_outline
Ks. Jerzy Popiełuszko - homilia podczas mszy za Ojczyznę
1984
play_circle_outline
Czy komunizm jest reformowalny? - refleksje Leszka Kołakowskiego
22.11.1981
play_circle_outline
Marek Łatyński o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce
13.12.1981
play_circle_outline
Akcja "Pomoc - telefon do kraju"
16.12.1981
play_circle_outline
Tadeusz Podgórski o wyrokach sądów PRL na protestujących robotników
05.01.1982
play_circle_outline
Demonstracje w 2. rocznicę Porozumień Sierpniowych - Andrzej Krzeczunowicz
01.09.1982
play_circle_outline
Nobel dla Wałęsy – komentarz Wacława Pomorskiego
06.10.1983
play_circle_outline
Ks. Andrzej Przekaziński o odnalezieniu ciała zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki
30.10.1984
play_circle_outline
Zbigniew Brzeziński na wieść o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki
30.10.1984
play_circle_outline
Prawda o procesie toruńskim. Komentarz Aliny Grabowskiej na temat relacji polskich mediów z procesu zabójców ks. Jerzego Popiełuszki
10.02.1985
play_circle_outline
Stefan Kisielewski na temat zaprzestania zagłuszania audycji polskojęzycznych
12.01.1988
play_circle_outline
Waldemar Kuczyński o sytuacji w Polsce po zaprzestaniu strajku w Stoczni Gdańskiej
11.05.1988
play_circle_outline
Rozpoczęcie obrad okrągłego stołu - komentarz Marka Łatyńskiego
06.02.1989
play_circle_outline
Ponowna legalizacja NSZZ "Solidarność” i spotkanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego z Lechem Wałęsą - Andrzej Świdlicki
18.04.1989
play_circle_outline
Przed wyborami parlamentarnymi - uwagi Marka Łatyńskiego
03.06.1989
play_circle_outline
Władysław Poncet o pracy w redakcji "Dziennika Radiowego"
05.03.1983
play_circle_outline
Wiesław Wawrzyniak i Zygmunt Michałowski o misji Rozgłośni Polskiej RWE
02.05.1987
play_circle_outline
Jak zrobić antenę przeciwzagłuszeniową - Stefan Wysocki
10.1983
play_circle_outline
Droga przez wieś - Aleksander Świeykowski o aktualnej sytuacji na wsi polskiej
1990
play_circle_outline
O uznaniu przez Niemcy polskiej granicy na Odrze i Nysie
22.06.1990
play_circle_outline
Refleksje noworoczne na temat wydarzeń w Polsce i na świecie
01.01.1991
play_circle_outline
Leopold Unger o dokumentach potwierdzających mord NKWD na Polakach w Katyniu, Miednoje i Charkowie
20.10.1992
play_circle_outline
Maciej Wierzyński na marginesie spotkania Jelcyn - Clinton
05.04.1993
play_circle_outline
Uwagi na koniec Radia Lechosława Gawlikowskiego w ostatnim dniu nadawania Rozgłośni Polskiej RWE z Monachium
19.06.1994