Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Dokumenty CIA
Prezentujemy niepublikowane nigdy w Polsce dokumenty amerykańskie, do niedawna tajne, ukazujące nieznane zakulisowe rozgrywki – notatka ze spotkania, na którym Wiesław Gomułka awanturuje się o Wolną Europę z wiceprezydentem Nixonem, szef CIA debatuje z Departamentem Stanu, jak najskuteczniej wykorzystać nadawanie do Europy Wschodniej czy pretensje ambasady USA w Warszawie o nazbyt radykalne audycje RWE i in.

Dokumenty napisane są w języku angielskim.