Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 27.12.2010

Polska Sekcja Radia BBC

Działała w latach 1939-2005. Rozpoczęła nadawanie 7 września 1939 przemówieniem ambasadora RP w Londynie Edwarda Raczyńskiego. Była jedną z pierwszych zagranicznych sekcji.
Polska Sekcja Radia BBC

W 1944 jako pierwsza rozgłośnia poinformowała o wybuchu Powstania Warszawskiego i emitowała komunikaty powstańczej radiostacji „Błyskawica”. Po wojnie starała się przełamać blokadę informacyjną i cenzurę krajów komunistycznych. Tak jak w przypadku innych rozgłośni była zagłuszana z terytorium Polski i ZSRR.

Wśród autorów i dziennikarzy znaleźli się m.in. Józef Zarański, Zbigniew Błażyński, Eugeniusz Smolar - a w pierwszym okresie działalności także Jan Nowak-Jeziorański.