Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 27.12.2010

Polska Sekcja Radia France Internationale

Polska sekcja RFI działała w latach 1981-2010. Rozpoczęła nadawanie 17 grudnia 1981 w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce.
Polska Sekcja Radia France Internationale

Przekazywała wiadomości z Kraju, informując o represjach władz - i działała przez cały okres stanu wojennego, mimo wielokrotnych protestów władz komunistycznych.

Po 1989 zmieniła nieco profil, skupiając się przede wszystkim na problematyce europejskiej i kulturalnej. Ostatnią audycję nadano 18 grudnia 2009.