Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Richard Davies
  • RWERóżne wypowiedzi Wypowiedzi m.in.: prezydenta RFN K.Carstensa wzywającego do przestrzegania praw człowieka w Polsce; ministra spraw zagr. RFN... więcejWypowiedzi m.in.: prezydenta RFN K.Carstensa wzywającego do przestrzegania praw człowieka w Polsce; ministra spraw zagr. RFN H.D.Genschera oczekującego zdecydowanej postawy wobec Polski na spotkaniu NATO; premier Wlk. Brytanii M.Thatcher wyrażającej nadzieję, że akcja NATO przyniesie korzyść Polsce; Jana Pawła II stwierdzającego, że stan wojenny narusza podstawowe prawa człowieka; przewodniczącego niemieckiej SPD W.Brandta komentującego list napisany do niego przez gen.W.Jaruzelskiego zwiń