Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jarosław Dąbkowski
  • RWERadiowy Tygodnik Młodych, data emisji: 08-02-1986 Audycja Arkadiusza Olszowego. "Pokolenie posolidarnościowe" - artykuł Krzysztofa Jeżewskiego; "Pokolenie posolidarnościowe" -... więcejAudycja Arkadiusza Olszowego. "Pokolenie posolidarnościowe" - artykuł Krzysztofa Jeżewskiego; "Pokolenie posolidarnościowe" - zaproszenie słuchaczy do wyrażenia swoich opinii na łamach prasy podziemnej (wypowiedź Stanisław Jałowieckiego - dziennikarza, socjologa). Uwagi Piotra Załuskiego na temat plenum KC, poświęconego sprawom nauki i młodzieży. "PRL-owskie ankiety" - felieton Radiowego Tygodnika Młodych. Migawki z młodzieżowej prasy podziemnej. Informacje Jarosława Dąbkowskiego - informatyka mieszkającego w Monachium - na temat komputerów. Korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Nowego Jorku o ciekawostkach z uczelni amerykańskiej. "Podręcznik historii najnowszej" - podrozdziały 14 części podręcznika pt. "Wojna niemiecko-radziecka" (polityka hitlerowska wobec ludności okupowanych obszarów ZSRR; radziecka partyzantka na obszarach okupowanych). Audycja Michała Kołodzieja. zwiń