Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Aristide Bascerano
  • RWEPiosenki różne "Bardzo lubię" (muzyka A. Krauzowicz, tekst J. Korczakowski, spiewa Andrzej Boron) * "Cominciano ad amarci" (muzyka Pallavacini,... więcej"Bardzo lubię" (muzyka A. Krauzowicz, tekst J. Korczakowski, spiewa Andrzej Boron) * "Cominciano ad amarci" (muzyka Pallavacini, tekst Tadeusz Kryska-Karski, śpiewa J. Czerwiński) * "Nie wiem jak" (muzyka Pallavacini i Kramer, słowa Tadeusz Kryska-Karski, spiewa Jadwiga Czerwińska) * "Piesń O amore" (muzyka Robert Stolz, słowa Tadeusz Kryska-Karski, śpiewa Jadwiga Czerwińska) * "Znów uciekł nam dzień" (muzyka Wolfgang Roedelberger, tekst W. Krajewski, śpiewa Karol Marek) * "Zwykły przypadek" (muzyka Jan Krzysztof Markowski, słowa W. Krajewski, śpiewa Karol Marek) * "Szkolny bal" (słowa Włodzimierz Patuszyński, muzyka Krzeszuk, śpiewa Andrzej Boron) * "Pewnego dnia" (muzyka Bascerano, słowa T. Kryska -Karski, śpiewa K. Kaliszewska). zwiń