Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Henryk Bachocz
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1975 "Barbórka" - uroczystości w Hali Widowiskowo-Sportowej w Katowicach (cz.2): komentarz T.Wojciechowskiego nt. wręczania przez... więcej"Barbórka" - uroczystości w Hali Widowiskowo-Sportowej w Katowicach (cz.2): komentarz T.Wojciechowskiego nt. wręczania przez E.Gierka orderów dla przodujących kopalni i nadania tytułów "zasłużony budowniczy Polski Ludowej"(03.12.1975). Komentarz nt. I rocznicy IV spotkania radziecko-amerykańskiego we Władywostoku, poświęconego utrwalaniu pokoju na świecie - 22-24 XI 1974. (L.Breżniew, I sekretarz KC KPZR spotkał się z G.Fordem, prezydentem USA). Wiadomości godz. 16:00: o dodatkowych zobowiązaniach produkcyjnych w fabrykach i zakładach, w związku z tzw. czynem zjazdowym. Kalendarz radiowy: 25. rocznica obrad II Światowego Kongresu Obrońców Pokoju w Warszawie, uczestniczyli delegaci z 81 krajów (16-22 XI 1950). "Kraj przed zjazdem" - relacje: J.Kucika nt. zobowiązań załóg pracowniczych woj.katowickiego i H.Bachocza nt. zobowiązań pracowniczych załóg woj.leszczyńskiego; W.Szczyki nt. rozbudowy zakładu produkującego maszyny żniwne w Płocku; J.Goca nt. "Ogólnopolskich dni Stefana Żeromskiego w Kielcach", związanych z obchodami 50. rocznicy śmierci pisarza. zwiń