Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Andrzej Binke
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1976 "Z kraju i ze świata" prowadzi W.Stankowski: komentarz E.Fedke nt. 25 zjazdu KPZR w Moskwie; relacja W.Kornackiego z Londynu,... więcej"Z kraju i ze świata" prowadzi W.Stankowski: komentarz E.Fedke nt. 25 zjazdu KPZR w Moskwie; relacja W.Kornackiego z Londynu, przedstawienie komentarzy z prasy brytyjskiej nt. zjazdu KPZR; relacja J.Zakrzewskiego z Nowego Jorku nt. podróży R.Nixona, amerykańskiego byłego prezydenta, do Chin; relacja B.Kołodziejskiego z Kopenhagi nt. obecnego zaostrzenia stosunków między USA a EWG; relacja A.Binke o sytuacji gospodarczej w EWG; relacja B.Mokrzyszewskiego z Pragi nt. 28. rocznicy powstania rządu ludowego w Czechosłowacji; komentarz Z.Pieciucha nt. zastosowania termometru kwarcowego do pomiaru temperatur. Obrady 25 Zjazdu Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego w Moskwie: wystąpienie E.Gierka, I sekretarza KC PZPR, m.in.: program VII Zjazdu PZPR, który wytyczył kierunki budowy socjalizmu w Polsce. Podkreślenie wzajemnej współpracy i sojuszu ze Związkiem Radzieckim (25.02.1976). "Najpopularniejsze osoby w środowisku studenckim Krakowa" - rozmowa T.Kwaśniaka z W.Żywiołem, J.Kwadrasem, J.Sosieniem, A.Stolarczykiem, pracownikami studenckiego Radia "Nowinki". zwiń