Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Wojciech Czuchra
  • BBCFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1985 Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks.J.Popiełuszki; wyjaśnienia G.Piotrkowskiego, jednego z oskarżonych, czy... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks.J.Popiełuszki; wyjaśnienia G.Piotrkowskiego, jednego z oskarżonych, czy można było pozostawić rannego księdza w lesie i o przywództwie w grupie; komentarz Z.Krajewskiego nt. wcześniejszego wystąpienia A.Pietruszki, który dokonał charakterystyki współoskarżonych (10.01.1985). "W samo południe"- fragm. audycji specjalnej "Ze starego w nowy rok". Audycja M.Kwiecińskiego i A.Turskiego. Udział biorą: T.Miszczyk, Z.Szteliga, K.Wojna. Rozmowa dotyczy: sposobów funkcjonowania reformy gospodarczej w Polsce (wystąpienie posła A.Malickiego nt. oceny reformy gospodarczej kraju); kwestii rozbrojenia na świecie (fragm. audycji Radia Moskwa o spotkaniu przedstawicieli USA, ZSRR w Genewie w sprawie porozumienia o ograniczeniu zbrojeń); międzynarodowego terroryzmu (fragm. korespondencji BBC o śmierci I.Gandhi). Komentarz nt. działalności Społecznej Rady Do Spraw Cen. "Program dla Polonii": komentarz nt. wystawy prac L.Piaseckiego w Austrii, poświęconej "Wiktorii Wiedeńskiej" Jana III Sobieskiego; wypowiedź W.Czuchry. zwiń