Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Lech Erdman
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1985 Relacja z Sądu Wojewódzkiego w Toruniu, gdzie toczy się proces o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki (11 dzień procesu):... więcejRelacja z Sądu Wojewódzkiego w Toruniu, gdzie toczy się proces o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki (11 dzień procesu): wystąpienie A.Pietruszki, jednego z oskarżonych nt. wcześniejszych akcji dokuczenia księdzu Popiełuszce, odczytanie przez oskarżonego tzw. Promemoria z t.XV, które zostały złożone sekretariatowi Episkopatu Polski przez Urząd Do Spraw Wyznań nt. zgubnych skutków działalności niektórych duchownych, których cele ujawnił w VIII 1984 ks. J.Popiełuszko, nawołując do oporu wobec władzy. Wystąpienie G.Piotrowskiego, współoskarżonego. Sprawozdanie przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski (14. 01.1985). Wiadomości: Prezydium rządu wysoko oceniło wizytę radzieckich naukowców i specjalistów, którzy niedawno gościli w Polsce. "Sygnały poranne" - fragment audycji: "Napisz, proszę chociaż krótki list...", "Facet stał przy barze..." - piosenki, geneza imienia Julian i Lucjan - piosenki. Fragment rozmowy M.Kolińskiej z inż. A.Kamińskim, głównym inspektorem bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Wypowiedzi nt. produkcji magnetowidów w Polsce. zwiń