Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Andrzej Bilik
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1984 Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks.J.Popiełuszki: wystąpienie L.Pietraszewskiego, prokuratora,... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks.J.Popiełuszki: wystąpienie L.Pietraszewskiego, prokuratora, przedstawienie aktu oskarżenia. Z.Krajewski charakteryzuje dalszą część wystąpienia prokuratora i wspomina o pierwszym planowanym zamachu na księdza, w dniu 13 października. Fragmenty wystąpienia L.Pękali, współoskarżonego nt. m.in.: przygotowywania worków wypełnionych kamieniami oraz pałek (07.12.1984). Sprawozdanie przygotowali Z.Krajewski i M.Kassa. Wiadomości: ostatnie w tym roku posiedzenie Sejmu PRL poświęcone sprawom budżetu państwa w nadchodzącym roku; w związku z 75. rocznicą urodzin H.Jabłońskiego w Belwederze gościły delegacje organizacji społecznych i przedstawiciele zakładów pracy; w przyszłym roku w Sofii odbędzie się narada doradczego komitetu politycznego państw Układu Warszawskiego; obchody 66. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. "Panorama świata", prowadzenie J.Gadomski i Z.Stankiewicz: relacje: L.Nowaka nt. stanu gospodarki rosyjskiej; M.Berezowskiego nt. oceny amerykańskiej gospodarki; A.Bilika nt. wizji Francji. zwiń
  • RWEFragmenty różnych programów Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki, audycję przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski,... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki, audycję przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski, 28.01.1985."Wektory - gospodarka i polityka" - przed mikrofonem Z.Stankiewicz. Wiadomości: na posiedzeniu Prezydium rządu rozpatrywało główne problemy społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju w latach 1986-1995; na spotkaniu Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON z kierownictwem OPZZ, przewodniczący A.Miodowicz przekazał deklarację przystąpienia do Ruchu; kanclerz H.Kohl w wywiadzie dla zachodnioniemieckiej telewizji osobiście potwierdził udział w wyznaczonym na połowę czerwca zlocie rewizjonistycznego ziomkostwa Ślązaków w Hanowerze; Jan Paweł II zawitał do Wenezueli; Irak ogłosił rozpoczęcie nowej ofensywy lądowej przeciwko wojskom irańskim; przed Sądem Wojewódzkim we Wrocławiu wznowiony został proces o rewindykację 80 milionów złotych pobranych w 1981 z wrocławskiego oddziału NBP przez J.Piniora, ówczesnego skarbnika w zarządzie regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". zwiń