Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Hanna Ereńska-Radzewska
  • RWEFragmenty różnych programów Relacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki, audycję przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski,... więcejRelacja z procesu w sprawie o uprowadzenie i zabójstwo ks. J.Popiełuszki, audycję przygotowali M.Kassa i Z.Krajewski, 28.01.1985."Wektory - gospodarka i polityka" - przed mikrofonem Z.Stankiewicz. Wiadomości: na posiedzeniu Prezydium rządu rozpatrywało główne problemy społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju w latach 1986-1995; na spotkaniu Prezydium Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej PRON z kierownictwem OPZZ, przewodniczący A.Miodowicz przekazał deklarację przystąpienia do Ruchu; kanclerz H.Kohl w wywiadzie dla zachodnioniemieckiej telewizji osobiście potwierdził udział w wyznaczonym na połowę czerwca zlocie rewizjonistycznego ziomkostwa Ślązaków w Hanowerze; Jan Paweł II zawitał do Wenezueli; Irak ogłosił rozpoczęcie nowej ofensywy lądowej przeciwko wojskom irańskim; przed Sądem Wojewódzkim we Wrocławiu wznowiony został proces o rewindykację 80 milionów złotych pobranych w 1981 z wrocławskiego oddziału NBP przez J.Piniora, ówczesnego skarbnika w zarządzie regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność". zwiń