Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Leszek Balcerowicz
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0815), data emisji: 14-10-1989 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: cotygodniowy felieton polityczny Zdzisława Najdera o sprzyjającej polskim reformom... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: cotygodniowy felieton polityczny Zdzisława Najdera o sprzyjającej polskim reformom sytuacji międzynarodowej; felieton Stefana Bratkowskiego o palnie reform gospodarki rządu; rozmowa Sławomira Sussa z ekonomistami: prof. Stanisławem Welliszem z Columbia University w Nowym Jorku i prof. Zbigniewem Fallenbuchlem z Uniwersytetu Windsor w Kanadzie - o gospodarczym planie wicepremiera Balcerowicza. Muzyka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0822), data emisji: 18-10-1989 Audycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa Jacka Kalabińskiego z Leszkiem Balcerowiczem - wicepremierem, ministrem finansów... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Borowicza: rozmowa Jacka Kalabińskiego z Leszkiem Balcerowiczem - wicepremierem, ministrem finansów - na temat: inflacji, deficytu budżetowego, zadłużenia zagranicznego. Rozmowa redakcyjna z udziałem Leopolda Ungera, Piotra Sawickiego i A. Borowicza (zagajenie dyskusji) - poświęcona zmianom w kierownictwie partii wschodnio-niemieckiej; omówienie artykułu Adama Michnika który ukazał się w hamburskim tygodniku "Der Spiegel" - pt. "Czy istnienie NRD jest w intersie Polski?". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0878), data emisji: 01-01-1990 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna A. Świdlickiego z Jackiem Rostowskim - doradcą w ministerstwie... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa telefoniczna A. Świdlickiego z Jackiem Rostowskim - doradcą w ministerstwie finansów - o niektórych aspektach wprowadzonego w Polsce od 1-go stycznia planu Balcerowicza; dyskusja okrągłego stołu z udziałem Jana Nowaka - byłego dyrektora RWE (Waszyngton), Aleksandra Smolara - politologa (Paryż), Stanisława Gomułki - ekonomisty (Londyn), Macieja Szumowskiego (Kraków) i Aliny Grabowskiej (Monachium - zagajenie dyskusji). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0892), data emisji: 27-01-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: relacja Macieja Wierzyńskiego z ostatniego XI zjazdu PZPR; rozmowa Andrzeja Świdlickiego z... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: relacja Macieja Wierzyńskiego z ostatniego XI zjazdu PZPR; rozmowa Andrzeja Świdlickiego z prof. Janem Marczewskim - ekonomistą z Paryża - na temat planu Balcerowicza; wypowiedź wiceministra Marka Dąbrowskiego o planie Balcerowicza; rozmowa Aleksandra Świejkowskiego z Michałem Wojtczakiem - wiceministrem rolnictwa - o niektórych problemach polskiego rolnictwa (rozmowa nagrana w Berlinie Zachodnim w związku ze Światowymi Targami Żywnościowymi). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0894), data emisji: 29-01-1990 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz w związku z ostatnim zjazdem PZPR; korespondencja Macieja Wierzyńskiego na... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz w związku z ostatnim zjazdem PZPR; korespondencja Macieja Wierzyńskiego na temat zgonu PZPR; wypowiedź telefoniczna posła Włodzimierza Cimoszewicza - uczestniczącego w ostatnim zjeździe PZPR; komentarz Wojciecha Lamentowicza na temat PZPR; komentarz Marka Olsienkiewicza na temat wywiadu wicepremiera Leszka Balcerowicza dla zachodnio-niemieckiego tygodnika "Der Spiegel"; "Czy wielki business jest zainteresowany inwestowaniem w Europie Wschodniej na dużą skalę?" - korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0905), data emisji: 14-02-1990 Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego: uwagi Lechosława Gawlikowskiego o stanie polskiej gospodarki i szansach realizacji tzw.... więcejAudycja pod redakcją Piotra Sawickiego: uwagi Lechosława Gawlikowskiego o stanie polskiej gospodarki i szansach realizacji tzw. planu Balcerowicza; uwagi pióra Wiesława Wawrzyniaka na temat sytuacji w Tadżykistanie; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku na temat sprawy redukcji wojsk stacjonowanych w Europie; przegląd prasy zachodniej poświęcony sprawom niemieckim. Sygnał RWE. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0935), data emisji: 30-03-1990 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Marka Łatyńskiego z Paryża o wypowiedziach Helmuta Kohla - kanclerza... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: korespondencja Marka Łatyńskiego z Paryża o wypowiedziach Helmuta Kohla - kanclerza RFN podczas wizyt w Paryżu; uwagi o wizycie kanclerza RFN w Wielkiej Brytanii; relacja Aleksandra Wieczorkowskiego z Warszawy z obrad Senatu; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Michałem Boni - przewodniczącym "Solidarności" regionu Mazowsze - który uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli komisji zakładowych "Solidarności" z wicepremierem Leszkiem Balcerowiczem; przegląd prasy zachodniej o konflikcie litewsko-radzieckim oraz reformach gospodarczych Michaiła Gorbaczowa. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0958), data emisji: 09-05-1990 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Aleksandra Świejkowskiego o zmianach jakie na polskiej scenie politycznej nastąpiły lub... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: uwagi Aleksandra Świejkowskiego o zmianach jakie na polskiej scenie politycznej nastąpiły lub też mogą nastąpić po kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego; korespondencja Macieja Wierzyńskiego z Warszawy na temat apelu polskich intelektualistów w sprawie przejawów nietolerancji zauważalnych w życiu publicznym i społecznym; uwagi mecenasa Jana Olszewskiego o ocenie tzw. ustaw policyjnych (czyta lektor); korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu: rozmowa z Leszkiem Balcerowiczem - wicepremierem - który przebywał w Waszyngtonie w związku z sesją Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0960), data emisji: 09-04-1990 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: informacje o wschodnio-europejskim spotkaniu na szczycie w Bratysławie; uwagi... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: informacje o wschodnio-europejskim spotkaniu na szczycie w Bratysławie; uwagi Lechosława Gawlikowskiego o stanie polskiej gospodarki na marginesie oświadczenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego; uwagi Jacka Bukowskiego - doradcy ministra finansów Leszka Balcerowicza - o tzw. "małej prywatyzacji"; uwagi pióra Andrzeja Świdlickiego o wynikach wyborów na Węgrzech; korespondencja Jerzego Bekkera z Nowego Jorku o rozwoju sytuacji w rejonie nadbałtyckim Związku Radzieckiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1044), data emisji: 19-12-1990 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Sławomira Sussa na temat pozycji Leszka Balcerowicza w formowanym... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz Sławomira Sussa na temat pozycji Leszka Balcerowicza w formowanym rządzie; fragment rozmowy Macieja Wierzyńskiego ze Zdzisławem Najderem - przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie na temat m.in.: przyszłych wyborów parlamentarnych; rozmowa Jacka Fedora z Andrzejem Drzycimskim - rzecznikiem prezydenta-elekta - na temat trudności w utworzeniu nowego rządu; komentarz Jerzego Bekkerta na temat Obrad Delegatów Ludowych w Moskwie; korespondencja Tadeusza Zachurskiego z Waszyngtonu o wynikach ostatnich obrad Konferencji Sojuszu Atlantyckiego w Brukseli. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1056), data emisji: 05-02-1991 Audycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w... więcejAudycja pod redakcją Józefa Rozwadowskiego: korespondencja Marka Lehnerta z Rzymu na temat wizyty prezydenta Lecha Wałęsy w Watykanie (fragmenty przemówień: Jana Pawła II i Lecha Wałęsy na temat historyczności tego wydarzenia); korespondencja Barbary Hrybacz z Warszawy na temat kadencji obecnego parlamentu (fragment wypowiedzi Mikołaja Kozakiewicza - marszałka sejmu - o konieczności przyspieszonych wyborów parlamentarnych); korespondencja Andrzeja Mietkowskiego na temat wizyty w Polsce przedstawicieli Rady Europy: Fransisco Fernandeza Ordonez - ministra spraw zagranicznych Hiszpanii i Catherine Lalumiere - sekretarza generalnego Rady Europy (fragment przemówienia F. Fernandeza na temat członkostwa Polski w Radzie Europy); komentarz Jacka Kaczmarskiego na temat aktualnych wydarzeń w kraju m.in. o raporcie vicepremiera Leszka Balcerowicza na temat stanu polskiego zadłużenia. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1261) Audycja Romana Żelaznego: relacja Władysława Wilkiela na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie zgodności ustawy o... więcejAudycja Romana Żelaznego: relacja Władysława Wilkiela na temat orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w sprawie zgodności ustawy o ochronie życia poczętego z konstytucją, wypowiedź Tomasza Nałęcza - polityka - na temat ustawy antyaborcyjnej; relacja Barbary Hrybacz na temat aborcji, wypowiedź Leszka Millera na temat rozpisania ogólnonarodowego referendum w sprawie aborcji, połączonego z wyborami do Sejmu, wypowiedzi polityków: Izabeli Sierakowskiej, Leszka Balcerowicza i Bronisława Geremka; relacja Jacka Fedora na temat wyników referendum konstytucyjnego; korespondencja Czesława Karkowskiego z Nowego Jorku na temat oskarżeń wobec obecnego prezydenta USA - Billa Clintona - o molestowanie seksualne z czasów, gdy był jeszcze gubernatorem; korespondencja Marka Pieczyńskiego z Londynu na temat krytyki rządu brytyjskiego pod adresem Jerozolimy; uwagi Stanisława Jałowieckiego na temat konfliktu pomiędzy Rosją a Japonią o Wyspy Kurylskie; korespondencja Jacka Hinza na temat protestu nauczycieli w Meksyku, domagajacych się podwyżek płac. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1267), data emisji: 01-01-1997 Audycja R. Żelaznego: relacja B. Hrybacz na temat stanowiska polskiego rządu wobec podpisania porozumienia NATO-Rosja, wypowiedź... więcejAudycja R. Żelaznego: relacja B. Hrybacz na temat stanowiska polskiego rządu wobec podpisania porozumienia NATO-Rosja, wypowiedź L. Millera na temat przyjęcia przez Sejm projektu ustawy o imprezach masowych, wypowiedź M. Pola - pełnomocnika rządu do spraw reformy; relacja A. Kuźmy na temat programu wyborczego Akcji Wyborczej Solidarność, wypowiedź M. Krzaklewskiego - przewodniczącego partii; relacja J. Fedora na temat krytyki programu wyborczego AWS, jaką wyrażają działacze Unii Wolności, wypowiedź L. Balcerowicza na temat programu AWS; wypowiedź L. Wałęsy na temat przyszłego układu sił w parlamencie; korespondencja G. Adamczewskiego na temat konfliktu pomiędzy lekarzami a pracownikami administracji we Włocławku; korespondencja R. Widtmann na temat wizyty J. Zycha na Litwie; komentarz Z. Najdera na temat porozumienia pomiędzy NATO a Rosją; korespondencja C. Karkowskiego z Nowego Jorku na temat porozumienia NATO-Rosja; uwagi S. Jałowieckiego na temat zapowiadanego orędzia do narodu J. Chiraca wobec zbliżającej się II tury wyborów do Zgromadzenia Narodowego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1274), data emisji: 01-01-1997 Audycja Romana Żelaznego (brak początku audycji) zawierająca: relacje Barbary Hrybacz na temat wypowiedzi Leszka Balcerowicza w... więcejAudycja Romana Żelaznego (brak początku audycji) zawierająca: relacje Barbary Hrybacz na temat wypowiedzi Leszka Balcerowicza w sprawie nowej ordynacji podatkowej, relacje Mariusza Kowala z rozmowy Lecha Wałęsy z Marianem Krzaklewskim na temat Akcji Wyborczej Solidarność, korespondencja Radosława Rybińskiego z wizyty ministra spraw zagranicznych Słowenii Zorana Kellera do Polski, relacja Jacka Fedora z wystapienia Lecha Wałęsy na Uniwersytecie Warszawskim na temat integracji europejskiej, relacj zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1278), data emisji: 01-01-1997 Audycja Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat wyroków w spawie zabójstwa Grzegorza Przemyka; korespondencja... więcejAudycja Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat wyroków w spawie zabójstwa Grzegorza Przemyka; korespondencja Jacka Fedora na temat złej oceny konstytucji przez Stronnictwo Konserwatywno - Ludowe; korespondencja Mariusza Kowalika na temat sytuacji w Stoczni Gdańskiej; relacja Anny Kuźmy z rozmów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z mniejszością ukraińską o odszkodowaniach za akcje "Wisła"; relacja Marka Suchowiejko z wizyty Leszka Balcerowicza w Bułgarii; relacja Ryszarda Kaczyńskiego na temat zbliżających się wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii; korespondencja Radosława Rybińskiego na temat sytuacji w Albanii. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1286), data emisji: 01-01-1997 Audycja Romana Żelaznego (brak początku): korespondencja Piotra Załuskiego na temat obchodów święta Bożego Ciała we Wrocławiu,... więcejAudycja Romana Żelaznego (brak początku): korespondencja Piotra Załuskiego na temat obchodów święta Bożego Ciała we Wrocławiu, gdzie odbywa się Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny; relacja Mariusza Kowalika na temat obchodów święta Bożego Ciała w Gdańsku, z udziałem Lecha Wałęsy - byłego prezydenta Polski; korespondencja Krzysztofa Rogalskiego na temat obchodów święta Bożego Ciała w Katowicach; relacja Barbary Hrybacz na temat projektu Unii Wolności dotyczącego decentralizacji państwa, wypowiedzi polityków: Leszka Balcerowicza, Józefa Oleksego, Bronisława Geremka, w sprawie reformy samorządowej; komentarz autora na temat wizyty w Polsce Michaela Jacksona - gwiazdy muzyki pop; korespondencja Czesława Karkowskiego z Nowego Jorku na temat konfliktów handlowych pomiędzy Chinami a USA; korespondencja Agnieszki Pianki na temat bośniackiego problemu, widzianego od strony USA; relacja Marka Pieczyńskiego na temat uroczystej ceremonii przekazania miasta Hongkong - Chinom. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1301) Audycja Stanisława Jałowieckiego. Relacja Barbary Hrybacz na temat uchylenia przez Sejm immunitetu poselskiego Ireneuszowi Sekule... więcejAudycja Stanisława Jałowieckiego. Relacja Barbary Hrybacz na temat uchylenia przez Sejm immunitetu poselskiego Ireneuszowi Sekule - prezesowi Głównego Urzędu Ceł - za działania na szkodę skarbu państwa, wypowiedzi: Jacka Marciniaka - asystenta posła Sekuły oraz posła Tadeusza Syryjczyka; komentarz Radosława Rybińskiego na temat projektu programu przedstawionego przez "Ruch Stu", wypowiedzi Macieja Jankowskiego i Czesława Bieleckiego na temat "bezpiecznego państwa" działającego na rzecz obywateli; korespondencja Wacława Białego na temat pobytu w Lublinie szefów SDRP, m.in.: Józefa Oleksego, Jerzego Szmajdzińskiego i Izabeli Sierakowskiej; korespondencja Agnieszki Pianki na temat spotkania premiera Włodzimierza Cimoszewicza z kanclerzem Austrii Franzem Vranitzkym w Wiedniu; komentarz Ryszarda Kaczyńskiego na temat zamieszek w Zairze; korespondencja Romana Żelaznego z Monachium przedstawiająca opinie niemieckiej prasy codziennej na temat wydarzeń w Polsce; wspomnienie Leszka Balcerowicza, w związku z nagłą śmiercią Andrzeja Bączkowskiego - ministra pracy. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1396) Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat obrad Sejmu w sprawie skali podatkowej... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: relacja Barbary Hrybacz na temat obrad Sejmu w sprawie skali podatkowej (wypowiedzi: Stanisława Peca z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Leszka Balcerowicza, Ryszarda Bugaja i Waldemara Pawlaka); relacja Radosława Rybińskiego na temat wizyty Gyuala Horna - premiera Węgier - w Polsce (wypowiedź premiera W. Cimoszewicza); relacja Szymona Kaczmarka ze Szczecina na temat zatrzymania przez szczenińskich policjantów 24-letniego Krzysztofa K. (pseud. "Puca") i 45-letniego Jowana D. (pseud. "Jugol") - podejrzanych o hurtowy handel narkotykami; relacja Ryszarda Kaczyńskiego na temat konfliktu białoruskiego; relacja Renaty Widtman z Wilna na temat nowego "zgrzytu" w stosunkach litewsko-łotewskich; korespondencja Agnieszki Pianki z Wiednia na temat sporu między cywilnymi i wojskowymi władzami Serbii; informacje na temat kontrowersji wokół Beutros Beutros-Ghali - Sekretarza Generalnego ONZ; korespondencja Andrzeja Niewiadowskiego z Bratysławy na temat rządu słowackiego, który pozbawił akredytacji czterech dziennikarzy. zwiń
 • RWEHistoria Sieci Wiodących Zakładów Pracy, data emisji: 08-04-1982 Audycja pod red. W. Pomorskiego. Uwagi Janusza Marchwińskiego - o sytuacji w Polsce; korespondencja S. Bronowskiego - o wizycie w... więcejAudycja pod red. W. Pomorskiego. Uwagi Janusza Marchwińskiego - o sytuacji w Polsce; korespondencja S. Bronowskiego - o wizycie w Watykanie ks. biskupa B. Dąbrowskiego - sekretarza Episkopatu Polski; korespondencja Teresy Michałowicz z USA - o wizycie delegacji Polonii amerykańskiej w Białym Domu; korespondencja T. Kryski-Karskiego z Londynu - o reakcjach brytyjskich na sprawy polskie; relacja M. Morawskiego z Paryża - o protestach francuskich; relacja T. Michałowicz - o reakcjach amerykańskich; zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.376), data emisji: 11-07-1981 Program dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: serwis informacyjny; felieton Jacka Fedorowicza - o kolejkach; I... więcejProgram dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: serwis informacyjny; felieton Jacka Fedorowicza - o kolejkach; I ogólnopolskie spotkanie samorządów (8.VII) w Gdańsku - otwiera: Jerzy Milewski, przemawiają: Edward Nowak, dr Leszek Balcerowicz, doc. Rafał Krawczyk, Lech Wałęsa, Szymon Jakubowicz; tezy oświadczenia przyjętego przez spotkanie; 1-godzinny strajk portowców /o Kartę Portowca/ : wypowiedź Leszka Świtka z zarządu portu Gdańsk; 9.VII - strajk ostrzegawczy PLL LOT: relacja z Okęcia - wypowiedzi Zbigniewa Welsza, Jarosława Roszkowskiego i Adama Raka - o przyczynach strajku; sygnał; kabareton Opole 1981 r. - cz.II. zwiń