Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Mirosław Chojecki
 • RWEAudycja Jacka Kaczmarskiego, data emisji: 22-04-1984 Audycja Jacka Kaczmarskiego - na temat polskich wydawców i odbiorców w kraju i na świecie. W audycji m.in.: "Z grypsów do kraju"... więcejAudycja Jacka Kaczmarskiego - na temat polskich wydawców i odbiorców w kraju i na świecie. W audycji m.in.: "Z grypsów do kraju" (recytacja wiersza Anki Kowalskiej); wypowiedzi: Mirosława Chojeckiego - twórcy Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa"; Jana Chodakowskiego - wydawcy londyńskiego kwartalnika literackiego "Puls" oraz biblioteki "Pulsu"; Jerzego Giedroycia - twórcy paryskiej "Kultury"; Bronisława Wildsteina - redaktora paryskiego miesięcznika "Kontakt"; Bolesława Wierzbiańskiego - wydawcy nowojorskiego "Nowego Dziennika". zwiń
 • RWEAudycja z okazji pierwszej rocznicy zjazdu delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku, data emisji: 28-09-1982 Audycja w pierwszą rocznicę historycznego zjazdu delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku - poświęcona wydarzeniom z dnia 28.IX.1981... więcejAudycja w pierwszą rocznicę historycznego zjazdu delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku - poświęcona wydarzeniom z dnia 28.IX.1981 r. W audycji m.in.: sesja poranna - wystąpienie prof Edwarda Lipińskiego - nestora polskich ekonomistów, jednego z członków założycieli Komitetu Obrony Robotników (KOR); odczytanie uchwały przez delegata Zjazdu w imieniu robotników Radomia i Ursusa (w związku z przemówieniem prof Lipińskiego); przemówienie Zbigniewa Żmudziaka - w imieniu komitetu założycielskiego ZZ funkcjonariuszy MO * Zapowiedź dyskusji z udziałem Anki Kowalskiej, Mirosława Chojeckiego i Seweryna Blumsztajna - byłymi działaczami KOR-u - o powstaniu i celach Komitetu Obrony Robotników (KOR). zwiń
 • RWEAudycja z okazji pierwszej rocznicy zjazdu delegatów NSZZ Solidarność w Gdańsku, data emisji: 28-09-1982 Dyskusja z udziałem Anki Kowalskiej, Mirosława Chojeckiego i Seweryna Blumsztajna - byłymi działaczami KORu - o powstaniu i celach... więcejDyskusja z udziałem Anki Kowalskiej, Mirosława Chojeckiego i Seweryna Blumsztajna - byłymi działaczami KORu - o powstaniu i celach Komitetu Obrony Robotników (KOR). zwiń
 • RWEDroga przez wieś, data emisji: 25-08-1988 Audycja Aleksandra Świejkowskiego: tekst oświadczenia wydanego przez Tymczasową Krajową Radę Rolników Solidarność (czyta Tadeusz... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego: tekst oświadczenia wydanego przez Tymczasową Krajową Radę Rolników Solidarność (czyta Tadeusz Nawrocki z Warszawy); informacje Mirosława Chojeckiego z Paryża - o stanowisku mieszkańców wsi w sprawie trwających robotniczych protestów; rozmowa telefoniczna ze Stanisławem Listosiem - właścicielem gospodarstwa rolnego we wsi Bełżyce w województwie lubelskim - o sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEDyskusja literacka, data emisji: 01-01-1984 Dyskusja z udziałem Mirosława Chojeckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Konstantego Jeleńskiego, Wojciecha Karpińskiego,... więcejDyskusja z udziałem Mirosława Chojeckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Konstantego Jeleńskiego, Wojciecha Karpińskiego, Bolesława Wierzbiańskiego i Tadeusza Nowakowskiego (zagajenie dyskusji) - na temat Georga Orwella i jego powieści pt. "Rok 1984" (fragment powieści). zwiń
 • RWEDyskusja literacka, data emisji: 01-01-1984 Dyskusja z udziałem Mirosława Chojeckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Konstantego Jeleńskiego, Wojciecha Karpińskiego,... więcejDyskusja z udziałem Mirosława Chojeckiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Konstantego Jeleńskiego, Wojciecha Karpińskiego, Bolesława Wierzbiańskiego i Tadeusza Nowakowskiego (zagajenie dyskusji) - na temat Georga Orwella i jego powieści pt. "Rok 1984" (dokończenie). zwiń
 • RWEDyskusja redakcyjna, data emisji: 03-08-1986 Dyskusja z udziałem Andrzeja Pomiana, Mirosława Chojeckiego i Piotra Załuskiego (zagajenie dyskusji) - o rocznicy Powstania... więcejDyskusja z udziałem Andrzeja Pomiana, Mirosława Chojeckiego i Piotra Załuskiego (zagajenie dyskusji) - o rocznicy Powstania Warszawskiego i pokoleniu "Solidarności". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0190), data emisji: 29-04-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz autora na temat sytuacji strajkowej w Polsce; rozmowa telefoniczna z... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: komentarz autora na temat sytuacji strajkowej w Polsce; rozmowa telefoniczna z Mirosławem Chojeckim o sytuacji w Nowej Hucie; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jacekim Kuroniem (bezpośrednio przed jego zatrzymaniem); rozmowa Aliny Grabowskiej, Lechosława Gawlikowskiego i Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego), dyrektora RWE o sytuacji w Polsce; omówienie memoriału Mieczysława Rakowskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0196), data emisji: 01-05-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje: Jana Minkiewicza z Amsterdamu oraz Mirosława Chojeckiego - dyrektora... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: informacje: Jana Minkiewicza z Amsterdamu oraz Mirosława Chojeckiego - dyrektora wydawnictwa "Kontakt" w Paryżu - o sytuacji w Polsce; treść listu otwartego komitetu strajkowego w Nowej Hucie - skierowanego do wicepremiera Zdzisława Sadowskiego; informacje M. Chojeckiego z Paryża; treść trzech oświadczeń wystosowanych przez Lecha Wałęsę - przewodniczącego NSZZ "Solidarność" - czyta: Mirosław Chojecki; rozmowa K. Tatarowskiego z Piotrem Sawickim - o doniesieniach agencyjnych związnymi z niezależnymi obchodami święta 1-go Maja; komentarz Aliny Grabowskiej - o obchodach święta pierwszomajowego w Polsce; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Aleksandrem Hallem - historykiem, publicystą, członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej (ze względy na złą jakość techniczną nagrania rozmowę czytają lektorzy). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0310), data emisji: 21-08-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego. Informacje na temat sytuacji strajkowej w Polsce: relacja Barbary Malak z Amsterdamu;... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego. Informacje na temat sytuacji strajkowej w Polsce: relacja Barbary Malak z Amsterdamu; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Władysławem Frasyniukiem; relacja Mirosława Chojeckiego z paryskiego "Kontaktu"; apel górników do Międzynarodowej Organizacji Pracy; komunikat Janusza Winiarskiego z Lublina ze spotkania Tymczasowego Zarządu Regionu Solidarności z przedstawicielami zakładów pracy regionu środkowo-wschodniego; relacja B. Malak o sytuacji na Wybrzeżu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0312), data emisji: 21-08-1988 Audycja pod redakcją Adama Barskiego - poświęcona sytuacji w Polsce: przegląd depesz agencyjnych - Lechosław Gawlikowski; uwagi... więcejAudycja pod redakcją Adama Barskiego - poświęcona sytuacji w Polsce: przegląd depesz agencyjnych - Lechosław Gawlikowski; uwagi Mirosława Chojeckiego z paryskiego Kontaktu; komentarz Barbary Malak; rozmowa telefoniczna Jacka Kaczmarskiego z Wandą Falkowską - publicystką; rozmowa telefoniczna Aleksandra Świejkowskiego z Januszem Stępniakiem - członkiem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników "Solidarność" i przewodniczącym gminnej rady w Fajsławicach. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0338), data emisji: 15-09-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komunikat na temat rozmów Wałęsa-Kiszczak (relacja Mirosława Chojeckiego); informacja na... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komunikat na temat rozmów Wałęsa-Kiszczak (relacja Mirosława Chojeckiego); informacja na temat wydanej rezolucji Parlamentu Europejskiego; komentarz Aliny Grabowskiej - na temat spotkania Lecha Wałęsy z Czesławem Kiszczakiem; wiadomości Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego Solidarności w Warszawie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0340), data emisji: 16-09-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - prezesem... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - prezesem warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej na temat rozmów: Wałęsa-Kiszczak; rozmowa tel. M. Morawskiego z dr. Andrzejem Malanowskim - działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) - na temat wydania przez PPS oświadczenia dotyczącego stronnictwa ekologicznego w Polsce; oświadczenie o spotkaniu Wałęsa-Kiszczak (relacja Mirosława Chojeckiego); informacja o wydaniu rezolucji Parlamentu Europejskiego; komentarz Aliny Grabowskiej - o spotkaniu Wałęsa-Kiszczak; wiadomości Wojciecha Maziarskiego z Serwisu Informacyjnego Solidarności w Warszawie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0440), data emisji: 12-11-1988 Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: tekst oświadczenia wydanego przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ "Solidarność" po... więcejAudycja pod redakcją Józefa Ptaczka: tekst oświadczenia wydanego przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ "Solidarność" po zakończeniu jej obrad (czyta: Mirosław Chojecki z Paryża); tekst apelu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70-lecia odzyskania Niepodległości (czyta: Krzysztof Król - działacz Konfederacji Polski Niepodległej); rozmowa Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE z prof. Jerzym Holzerem - historykiem - na temat 70. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (czyta lektor); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Aleksandrem Hallem - działaczem opozycji demokratycznej i członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej - na temat sytuacji politycznej w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1156), data emisji: 11-04-1983 Komentarz na temat wywiadów z Lechem Wałęsą i Mirosławem Chojeckim - które ukazały się w szwedzkich środkach masowego przekazu.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1324), data emisji: 12-05-1988 I część audycji pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: odczytanie przez Jana Minkiewicza oświadczenia Komitetu Strajkowego... więcejI część audycji pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: odczytanie przez Jana Minkiewicza oświadczenia Komitetu Strajkowego Zakładów Mechanicznych Ursus, dotyczącego m.in. postulatów strajkujących. Odczytanie przez Mirosława Chojeckiego oświadczenia strajkowego z Huty im. Lenina w Krakowie. Komentarz Waldemara Kuczyńskiego, ekonomisty, na temat strajku w Stoczni Gdańskiej. Rozmowa telefoniczna Piotra Załuskiego z Lotarem Herbstem na temat specjalnych uprawnień dla rządu. Zapowiedź uwag Aleksandra Smolara. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1358), data emisji: 26-08-1988 I część audycji pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego - dotycząca sytuacji strajkowej w kraju. W programie: rozmowa telefoniczna... więcejI część audycji pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego - dotycząca sytuacji strajkowej w kraju. W programie: rozmowa telefoniczna A. Świejkowskiego z Piotrem Baumgartem - ze Szczecina - na temat aktualnej sytuacji w porcie; ulotek wydawanych wśród strajkujących; atmosfery panującej w porcie * Relacja Mirosława Chojeckiego i Jerzego Nowackiego z Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Nowej Hucie - o zapowiedzi pomocy materialnej dla Polski; potępieniu łamania praw człowieka w Polsce przez  zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1387), data emisji: 10-05-1988 I część audycji pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora RWE - dotyczący... więcejI część audycji pod redakcją Piotra Załuskiego: komentarz Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - dyrektora RWE - dotyczący zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i Nowej Hucie im. Lenina. * Wypowiedź autora o sytuacji strajkowej w Stoczni Gdańskiej i Nowej Hucie * Relacja Mirosława Chojeckiego z Paryża - na temat oświadczenia Komitetu Strajkowego Stoczni Gdańskiej * Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Adamem Michnikiem - m. in. o sytuacji w Gdańsku * Zapowiedź relacji Jack zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.364), data emisji: 18-04-1981 Program dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: sygnał; "Wielkanoc Jana Lechonia" - recytuje Mieczysław Voit; piosenka:... więcejProgram dla radiowęzłów NSZZ Solidarność regionu Mazowsze: sygnał; "Wielkanoc Jana Lechonia" - recytuje Mieczysław Voit; piosenka: "Był raz dobry świat..." (J. Kelus); serwis informacyjny - m.in.: KKP nie zaleca organizowania pochodów 1 maja, uczczenie pamięci ofiar Katynia w Piotrkowie Trybunalskim oraz na warszawskich Powązkach, sprawa Zbigniewa Simoniuka w Białymstoku; piosenka; "Znowu liście spadły, miła, na nasz dach..." (J. Kelus); wywiad z Mirosławem Chojeckim, Konradem Bielińskim i Wojciechem Bogutą - twórcami i pracownikami NOWEJ; piosenka: "Taka jest opowieść moja..."; wywiad z Wojciechem Ziembińskim z KPN 13.III - aresztowanym 11.XI.1980 r.; piosenka: "Pytania, których nie zadam..." (J. Kelus); sygnał; kabaret Jana Pietrzaka "Pod Egidą" - cz.V. zwiń
 • RWEJak powstawała Solidarność (cz.36), data emisji: 27-05-1984 Audycja Janusza Marchwińskiego na temat historii, powstania, rozwoju i dokonań pisma "Robotnik": fragmenty wypowiedzi Mirosława... więcejAudycja Janusza Marchwińskiego na temat historii, powstania, rozwoju i dokonań pisma "Robotnik": fragmenty wypowiedzi Mirosława Chojeckiego - kierownika Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa" oraz Konrada Bielińskiego - współpracownika Niezależnej Oficyny Wydawniczej "Nowa" (wypowiedź z 1981 r.). zwiń