Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Zygmunt Chajzer
  • RWEFragmenty różnych programów, data emisji: 01-01-1981 Komunikat gen. W.Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Komentarz nt. pobytu we Wrocławiu prof. Z.Kamińskiego,... więcejKomunikat gen. W.Jaruzelskiego o wprowadzeniu stanu wojennego. Komentarz nt. pobytu we Wrocławiu prof. Z.Kamińskiego, przewodniczącego Państwowej Komisji Cen. Wiadomości: prezydium rządu przyjęło projekt centralnego planu społeczno-gospodarczego na przyszły rok; w Gdańsku obraduje Komisja Krajowa "Solidarności"; w Warszawie trwa Kongres Kultury Polskiej. Przegląd prasy: odczytanie listu (z "Życia Warszawy") Prymasa Polski Józefa Glempa skierowanego do L.Wałęsy. Fragment rozmowy z B.Grzymałą, laureatem konkursu krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu o pracy przewodnika turystycznego. Komentarz A.Wysockiego o dniu codziennym zwykłego Polaka w 1981. Rozmowa z T.Polakiem, dyrektorem Pracowni Konserwacji Zabytków w związku z 30-leciem jej istnienia. Relacja B.Sobczuka i T.Fredro nt. Kongresu Kultury Polskiej: wypowiedź J.J.Szczepańskiego, prezesa związku nt. obrad i wypowiedzi uczestników kongresu: A.Kijowskiego, M.Porębskiego, W.Lutosławskiego. Przegląd prasy: komentarze zagraniczne o zaniepokojeniu opinii publicznej konfliktem między władzami i "Solidarnością". zwiń