Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Kazimierz Pużak
 • RWEAudycje «Radia Solidarność» Taśma I * AUDYCJA nr 1: informacje - na temat m.in.: nagrywania audycji w celu próby technicznej urządzeń nadawczych; «wojny»,... więcejTaśma I * AUDYCJA nr 1: informacje - na temat m.in.: nagrywania audycji w celu próby technicznej urządzeń nadawczych; «wojny», która pochłonęła górników z kopalni "Wujek"; * AUDYCJA nr 2 (30.IV): informacje - na temat m.in.: nadawania audycji; wypowiedzi: Zbigniewa Romaszewskiego; Zbigniewa Bujaka; komunikaty związane z obchodami świąt 1 i 3 maja * AUDYCJA nr 3 (3.V.): powtórzenie wypowiedzi Z. Bujaka z AUDYCJI nr. 2; przedstawienie wypowiedzi Z. Romaszewskiego - o pluraliźmie światopoglądowym; informacje na temat: spotkania 22.IV. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" regionu Gdańska, Dolnego Śląska, Małopolski, Mazowsza ; * AUDYCJA nr 4 (9.V.): informacje - na temat: Regionalnego Komitetu Wykonawczego Solidarności,* AUDYCJA nr 5 (16.V.): informacje - na temat: Jana Krzysztofa Kelusa ; powołania regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "Solidarność; 184 konferencji Episkopatu; śmierci Joanny Lenartowicz; powołania Krajowej Komisji Koordynacyjnej pracowników oświaty: przedstawienie oświadczenia na temat wydarzeń 3.V; głodówki rozpoczętej 13 maja w Białołęce; ; depeszy… zwiń
 • RWEDni Walczącej Stolicy (cz.28), data emisji: 26-08-1984 Kronika Powstania Warszawskiego - 26.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia Tadeusza... więcejKronika Powstania Warszawskiego - 26.VIII.1944 - program dokumentalny Władysława Bartoszewskiego - m.in. wspomnienia Tadeusza Bora-Komorowskiego (czyta lektor); wspomnienia Kazimierza Pużaka - przywódcy Polskiego Ruchu Socjalistycznego, przewodniczącego Konspiracyjnego Parlamentu Rady Jedności Narodowej (czyta lektor). zwiń
 • RWEFragment audycji powstańczej radiostacji "Błyskawica" Fragmenty informacji m.in. o zniszczeniu czołgów niemieckich i zdobytej amunicji; uwolnieniu zakładników; zniszczeniu przez... więcejFragmenty informacji m.in. o zniszczeniu czołgów niemieckich i zdobytej amunicji; uwolnieniu zakładników; zniszczeniu przez Niemców Kościoła św. Krzyża * Fragment komunikatu: pozdrowienia walczącej Warszawy dla Paryża - w j. francuskim * Relacja gen. Stanisława Sosabowskiego - o bitwie Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod Arnhem * Relacja gen. Stanisława Maczka - o zdobyciu Bredy * Wspomnienia gen. Klemensa Rudnickiego - dowódcy zgrupowania oddziałów II Korpusu - na temat zdobycia Bolonii *  zwiń
 • RWENa dwudziestolecie śmierci Kazimierza Pużaka, data emisji: 25-04-1970 Audycja przygotowana dla uczczenia pamięci czołowego działacza PPS i jednego z 16 przywódców Polski Podziemnej porwanych przez... więcejAudycja przygotowana dla uczczenia pamięci czołowego działacza PPS i jednego z 16 przywódców Polski Podziemnej porwanych przez NKWD do Moskwy. Przypomnienie życiorysu przez Wacława Krajewskiego - narratora. Wspominają: Adam Ciołkosz - działacz i przywódca PPS; Franciszek Białas - działacz PPS-WRN, dyrektor departamentu Delegatury Rządu na Kraj. W trakcie wypowiedzi odczytanie fragmentów wspomnień gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz Zygmunta Zaremby - działacza PPS. Recytacja wiersza pt. "Pużak zwiń
 • RWEProces szesnastu, data emisji: 06-04-1985 Audycja dokumentarna nadana w 40. rocznicę moskiewskiego procesu szesnastu czołowych działaczy Polski Podziemnej - przedstawiająca... więcejAudycja dokumentarna nadana w 40. rocznicę moskiewskiego procesu szesnastu czołowych działaczy Polski Podziemnej - przedstawiająca okoliczności i przebieg tego procesu. W audycji m.in.: fragm. wypowiedzi prof Józefa Garlińskiego - pisarza, historyka; fragm. wypowiedzi Franciszka Białasa o swojej ostatniej rozmowie z Kazimierzem Pużakiem - przewodniczącym Podziemnej Rady Jedności Narodowej; wspomnienia Zbigniewa Stypułkowskiego; fragment raportu znajdującego się w Instytucie Historycznym im. gen. Sikorskiego w Londynie; fragm. wypowiedzi Z. Stypułkowskiego. Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWEProces szesnastu, data emisji: 06-04-1985 Dalszy ciąg audycji: wspomnienia Kazimierza Pużaka (czyta lektor); depesza Stefana Korbońskiego do rządu Rzeczypospolitej w... więcejDalszy ciąg audycji: wspomnienia Kazimierza Pużaka (czyta lektor); depesza Stefana Korbońskiego do rządu Rzeczypospolitej w Londynie; fragmenty wystąpienia gen. Okulickiego (czyta lektor). Przerywniki muzyczne. zwiń
 • RWERecenzja Stefana Korbońskiego Omówienie przez Stefana Korbońskiego- działacza ruchu ludowego "Pamiętników" Kazimierza Pużaka - socjalisty - obejmujących lata II... więcejOmówienie przez Stefana Korbońskiego- działacza ruchu ludowego "Pamiętników" Kazimierza Pużaka - socjalisty - obejmujących lata II wojny światowej. Ukazały się one w "Zeszytach Historycznych" wydanych przez Instytut Literacki w Paryżu. Uwagi na temat przeżyc wojennych działacza. zwiń
 • RWERozmowa z dr Lidią Ciołkoszową, data emisji: 29-01-1984 Rozmowa Tadeusza Podgórskiego z dr Lidią Ciołkoszową - na temat Kazimierza Pużaka - sekretarza generalnego Polskiej Partii... więcejRozmowa Tadeusza Podgórskiego z dr Lidią Ciołkoszową - na temat Kazimierza Pużaka - sekretarza generalnego Polskiej Partii Socjalistycznej i przewodniczącego podziemnej Rady Jedności Narodowej w końcowych latach II wojny światowej - w związku z setną rocznicą jego urodzin. zwiń
 • RWERozmowa ze Stefanem Korbońskim, data emisji: 05-01-1986 Rozmowa Andrzeja Pomiana ze Stefanem Korbońskim - jednym z założycieli Podziemia wojennego - na temat Kazimierza Pużaka -... więcejRozmowa Andrzeja Pomiana ze Stefanem Korbońskim - jednym z założycieli Podziemia wojennego - na temat Kazimierza Pużaka - sekretarza generalnego Polskiej Partii Socjalistycznej, przewodniczącego Rady Jedności Narodowej w końcowych latach II wojny światowej - w związku z 35. rocznicą jego śmierci. zwiń
 • RWESylwetka Kazimierza Pużaka Rozmowa Tadeusza Zahurskiego ze Stefanem Korbońskim - na temat: książki Korbońskiego pt. "Bohaterowie państwa podziemnego, jak... więcejRozmowa Tadeusza Zahurskiego ze Stefanem Korbońskim - na temat: książki Korbońskiego pt. "Bohaterowie państwa podziemnego, jak ich znałem"; przedstawienie postaci Kazimierza Pużaka, jego roli w odłamie robotniczym PPS a także stosunku Pużaka do rządu londyńskiego i osoby gen. W. Sikorskiego; uwagi dotycząe postawy Pużaka wobec wybuchu Powstania Warszawskiego. zwiń
 • RWEŚwiadkowie historii (cz.081), data emisji: 18-06-1963 "W drodze do Polski" - część VI wspomnień Jana Kwapińskiego - weterana akcji zbrojnych Wydziału Bojowego PPS - o przeżyciach po... więcej"W drodze do Polski" - część VI wspomnień Jana Kwapińskiego - weterana akcji zbrojnych Wydziału Bojowego PPS - o przeżyciach po bolszewickim przewrocie październikowym 1917 roku i powrocie z 10-letniej katorgi do kraju m.in. o spotkaniach z Tomaszem Arciszewskim; Józefem Beckiem; Kazimierzem Pużakiem. zwiń
 • RWEWspomnienie gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, data emisji: 27-08-1964 Materiał dźwiękowy: Wspomnienie gen Tadeusza Bora-Komorowskiego - ówczesnego komendanta głównego AK - dotyczące ewakuacji sztabu... więcejMateriał dźwiękowy: Wspomnienie gen Tadeusza Bora-Komorowskiego - ówczesnego komendanta głównego AK - dotyczące ewakuacji sztabu walczącej stolicy oraz Jana Stanisława Jankowskiego - delegata rządu emigracyjnego i Kazimierza Pużaka - prezesa Rady Jedności Narodowej - ze Starego Miasta do Śródmieścia podczas Powstania Warszawskiego (25/26.VIII.1944) zwiń