Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Jerzy Urban
 • RWEDelegatom na IX Kongres ZSL pod rozwagę, data emisji: 21-03-1984 Audycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W... więcejAudycja Aleksandra Świejkowskiego i Marcina Idzińskiego - na temat pozycji polskiego rolnictwa na gospodarczej mapie kraju. W audycji m.in.: słowa Stanisława Mikołajczyka; rozmowa z prof. Janem Marczewskim - ekonomistą; fragment listu Prymasa Polski Józefa Glempa - skierowanego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego (14.IX.1982 r.); fragment listu gen. W. Jaruzelskiego; komentarz "Trybuny Ludu" - na temat konferencji Jerzego Urbana; słowa Stanisława Mikołajczyka. zwiń
 • BBCDrugi obieg a cenzura, data emisji: 01-01-1985 Jerzy Urban o cenzurze, prasie podziemnej i relacjach państwo-Kościół.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0046), data emisji: 22-12-1981 Relacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Lecha Wierczyńskiego - na temat wystąpienia... więcejRelacje i komentarze o sytuacji w Polsce po ogłoszeniu stanu wojennego. Komentarz Lecha Wierczyńskiego - na temat wystąpienia rzeczników władz: Jerzego Urbana i Wiesława Górnickiego; komentarz Józefa Ptaczka - o ofiarach stanu wojennego; komentarz Tadeusza Podgórskiego - o sytuacji w kraju w 10-tym dniu stanu wojennego; "Wstrzymać konfrontację" - tekst artykułu Ryszarda Reiffa - przewodniczącego Stowarzyszenia PAX. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0082), data emisji: 20-06-1983 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej - dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. "Z notatników zachodnich... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej - dotycząca II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. "Z notatników zachodnich dziennikarzy" - komentarz Zygmunta Jabłońskiego; komentarz na temat telewizji warszawskiej i jej relacji z przebiegu wizyty papieskiej; uwagi Krzysztofa Banasika - o przeczytanym artykule z "Trybuny Ludu"; uwagi Aleksandra Świejkowskiego - o spotkaniu Lecha Wałęsy z Janem Pawłem II; komentarz na temat wypowiedzi majora Wiesława Górnickiego - doradcy Wojciecha Jaruzelskiego - dla prasy włoskiej; komentarz Tadeusza Podgórskiego o konferencji prasowej Jerzego Urbana; korespondencja Tadeusza Kryski-Karskiego z Londynu - o reakcjach brytyjskich na wizytę Papieża. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0136), data emisji: 05-01-1988 Audycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: uwagi pióra Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - na temat stanowiska Lecha... więcejAudycja pod redakcją Lechosława Gawlikowskiego: uwagi pióra Marka Łatyńskiego (Michała Suszyckiego) - na temat stanowiska Lecha Wałęsy wobec dialogu o sprawach narodowych - w związku z wypowiedziami Jerzego Urbana; uwagi Aliny Grabowskiej - na temat zaprzestania zagłuszania audycji RWE; fragment wypowiedzi Bronisława Geremka - naukowca i doradcy NSZZ "Solidarność" - na temat zaprzestania zagłuszania audycji RWE; korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - na temat artykułu francuskiego dziennika "Le Martin" - na temat nurtów w łonie Solidarności; uwagi L. Gawlikowskiego - o współpracy gospodarczej Polski z ZSRR; uwagi Wiesława Wawrzyniaka - o zmianach przepisów które wykorzystywano do zamykania opozycjonistów w klinikach psychiatrycznych w Związku Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0144), data emisji: 19-01-1988 Audycja pod redakcją Piotra Załuskiego: wypowiedź telefoniczna Jacka Szymanderskiego - rzecznika Ruchu Wolnośc i Pokój - na temat... więcejAudycja pod redakcją Piotra Załuskiego: wypowiedź telefoniczna Jacka Szymanderskiego - rzecznika Ruchu Wolnośc i Pokój - na temat oświadczenia Jerzego Urbana - rzecznika rządu PRL, o wpłynięciu do władz wojskowych projektu ustanowienia służby zastępczej dla osób, które nie chcą służyć w wojsku ze względu na przekonania i światopogląd; komentarz na temat listu otwartego Jerzego Holzera - historyka - do Lecha Wałęsy i gen. Wojciecha Jaruzelskiego; komentarz Józefa Ptaczka - o sprzecznościach w polityce władz; komentarz Mieczysława Górskiego - o posiedzeniach Sejmu PRL; komentarz Aliny Grabowskiej - na temat ZBoWIDu (Związek Bojowników o Wolność i Demokrację). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0148), data emisji: 03-02-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa Jerzego Bajera z Jerzym Surdykowskim - publicystą - na temat podwyżek cen w... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: rozmowa Jerzego Bajera z Jerzym Surdykowskim - publicystą - na temat podwyżek cen w Polsce; "Niedotrzymane obietnice" - komentarz Mieczysława Górskiego - o problemach związanych z reformą gospodarczą; komentarz Lechosława Gawlikowskiego - o zarzutach Jerzego Urbana skierowanych na komentatorów RWE - podających informacje o podwyżce cen żywności i jej konsekwencjach; rozmowa telefoniczna Tadeusza Zachurskiego z Maciejem Iłowieckim - o zarzutach J. Urba zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0255), data emisji: 29-06-1988 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Adama Barskiego - o konflikcie między Węgrami a Rumunią na tle prześladowań... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: komentarz Adama Barskiego - o konflikcie między Węgrami a Rumunią na tle prześladowań węgierskiej mniejszości narodowej w Rumunii; uwagi Marka Łatyńskiego - dyrektora RWE - w związku z konferencją prasową Jerzego Urbana - na której poruszył m.in. sprawę swojej oferty przyjazdu do Monachium; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza - na temat moskiewskiej konferencji partyjnej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0271), data emisji: 12-08-1988 Audycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat sytuacji w Afganistanie; tekst... więcejAudycja pod redakcją Jacka Kaczmarskiego: korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - na temat sytuacji w Afganistanie; tekst listu Gene Pell'a - prezesa Radia Wolna Europa i Radia Swoboba - wysłanego do rzecznika rządu PRL Jerzego Urbana; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego - poświęcony sytuacji w Związku Radzieckim. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0322), data emisji: 23-08-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: podsumowanie doniesień na temat strajków w Polsce - komentarz Adama Barskiego;... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: podsumowanie doniesień na temat strajków w Polsce - komentarz Adama Barskiego; komentarz Aliny Grabowskiej o wypowiedzi Jerzego Urbana na konferencji prasowej - na temat śmiałych zamiarów rządu; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z mecenasem Władysławem Siłą-Nowickim - o sytuacji strajkowej w Polsce; rozmowa tel. Bogdana Kleczyńskiego z Jackiem Kuroniem - o strajkach w Polsce i wystąpieniu Czesława Kiszczaka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0336), data emisji: 13-09-1988 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Konferencja Jerzego Urbana" - komentarz Aliny Grabowskiej; "Dysputa polityczna w... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Konferencja Jerzego Urbana" - komentarz Aliny Grabowskiej; "Dysputa polityczna w kraju" - komentarz; rozmowa Jacka Kalabińskiego Andrzejem Celińskim - doradcą Lecha Wałęsy - o sytuacji politycznej w Polsce; uwagi Waldemara Kuczyńskiego na temat udzielonego wywiadu przez Mieczysława Rakowskiego zachodnioniemieckiemu dziennikowi Der Spiegel; rozmowa telefoniczna Krzysztofa Rutkowskiego z Ernestem Bryllem - pisarzem, poetą, autorem scenariuszy filmowych - o sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0394), data emisji: 18-10-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: informacja na temat rejestracji Towarzystwa Gospodarczego; uwagi Wiesława... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: informacja na temat rejestracji Towarzystwa Gospodarczego; uwagi Wiesława Wawrzyniaka na temat konferencji prasowej Jerzego Urbana; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Szymanderskim na temat znaczenia zapowiedzianego przez premiera Mieczysława Rakowskiego programu ochrony naturalnego środowiska człowieka; rozmowa telefoniczna A. Świejkowskiego z Gabrielem Janowskim - członkiem Tymczasowej Krajowej Rady Rolników "Solidarność" - o sprawach niezależnych działaczy chłopskich z którymi zamierzają wystąpić podczas rozmów "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0406), data emisji: 25-10-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat oświadczenia Jerzego Urbana na konferencji... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Wiesława Wawrzyniaka na temat oświadczenia Jerzego Urbana na konferencji prasowej, w sprawie planowanego spotkania przy "Okrągłym Stole"; rozmowa telefoniczna Józefa Ptaczka z Wiktorem Woroszylskim o oświadczeniu polskiego oddziału PenClubu, które zostało wstrzymane przez cenzurę, a w którym członkowie klubu mówią o rozmowach "okrągłego stołu"; komentarz A. Świejkowskiego - o zapowiedzianej przez władze demonopolizacji w skupie i przetwór zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0522), data emisji: 03-01-1989 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarz Piotra Sawickiego i Lechosława Gawlikowskiego na temat konferencji prasowej... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: komentarz Piotra Sawickiego i Lechosława Gawlikowskiego na temat konferencji prasowej Jerzego Urbana; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Jackiem Kuroniem o celach i zadaniach opozycji; uwagi Józefa Ptaczka o kulcie osoby Bolesława Bieruta i konieczności likwidacji jego pozostałości; komentarz pióra Lechosława Gawlikowskiego o zapowiedzi redukcji wydatków zbrojeniowych władz PRL; uwagi na temat wycofania części radzieckich wojsk z Węgier i zapowiedzi redukcji budżetu wojskowego na Węgrzech. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0528), data emisji: 04-01-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Wałęsa ma mandat" - komentarz Aliny Grabowskiej - na temat konferencji Jerzego... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: "Wałęsa ma mandat" - komentarz Aliny Grabowskiej - na temat konferencji Jerzego Urbana; komentarz na temat historii grupy roboczej "Solidarności"; rozmowa telefoniczna Aleksandra Świejkowskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - na temat sytuacji rolnictwa w PRL. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0532), data emisji: 10-01-1989 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Władysławem Frasyniukiem z Wrocławia -... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Władysławem Frasyniukiem z Wrocławia - na temat oceny dokumentów wydanych przez grupę roboczą Solidarności - w których krytykowano stanowisko Krajowej Komisji Wykonawczej; komenatrz Aliny Grabowskiej na temat konferencji prasowej Jerzego Urbana - na której oświadczył że organizacja pod nazwą Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie jest w kraju potrzebna; rozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego z prof. Leszkiem Kołakowskim - o wrażeniach z przyjazdu do Polski po 20-stu latach nieobecności. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0562), data emisji: 01-02-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: oświadczenie Janusza Onyszkiewicza - rzecznika "Solidarności" nawiązujące do... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: oświadczenie Janusza Onyszkiewicza - rzecznika "Solidarności" nawiązujące do wypowiedzi Jerzego Urbana - dotyczącej stanowiska "Solidarności" w sprawie przyszłych wyborów; "Kłótnia w rodzinie" - komentarz Aliny Grabowskiej o sporach między OPZZ a kierownictwem partii; "ZBOWID i stalinowcy" - komentarz Józefa Ptaczka o zamiarze włączenia się ZBOWIDU do wychowywania młodzieży; uwagi na marginesie interpelacji poselskiej w sprawie składowania zagranicznych odpadów przemysłowych; "Plenum KC jugosłowiańskiej partii" - komentarz Lechosława Gawlikowskiego; komentarz na temat stosunku Sojuszu Atlantyckiego do ogłoszonych przez moskiewską "Prawdę" danych o stanie sił konwencjonalnych w krajach Układu Warszawskiego. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0668), data emisji: 18-04-1989 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat spotkania Lecha Wałęsy z gen. Wojciechem... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: komentarz Andrzeja Świdlickiego na temat spotkania Lecha Wałęsy z gen. Wojciechem Jaruzelskim; odczytanie wypowiedzi Artura Międzyrzeckiego - poety - na temat złożonego władzom wniosku o rejestrację Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; uwagi Józefa Ptaczka na temat zmiany na stanowisku prezesa Komitetu do spraw Radia i Telewizji (nowym prezesem został Jerzy Urban); rozmowa Jacka Kalabińskiego z prof. Zbigniewem Brzezińskim - politologiem - w związku z przemówieniem Georga Busha - prezydenta USA - w którym zapowiedział pomoc ekonomiczną dla Polski; korespondencja J. Kalabińskiego z Waszyngtonu - o reakcjach amerykańskiej opinii publicznej na wystąpienie G. Busha - prezydenta USA. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1174), data emisji: 13-07-1983 "Sankcje i Urban" - komentarz Lechosława Gawlikowskiego - na temat sankcji gospodarczych wobec PRL.
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1190), data emisji: 01-09-1983 "Odpowiedź na odpowiedź" - tekst artykułu Jerzego Turowicza - publicysty polemizujący z oficjalną oceną sytuacji w kraju... więcej"Odpowiedź na odpowiedź" - tekst artykułu Jerzego Turowicza - publicysty polemizujący z oficjalną oceną sytuacji w kraju przedstawioną przez Jerzego Urbana - rzecznika rządu (czyta lektor). zwiń