Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Ryszard Bender
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0156), data emisji: 10-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: omówienie wypowiedzi posła Ryszarda Bendera - który na posiedzeniu Sejmu publicznie... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: omówienie wypowiedzi posła Ryszarda Bendera - który na posiedzeniu Sejmu publicznie zażądał wyjaśnienia losu ponad czterech tysięcy oficerów polskich, których zwłoki znaleziono w lasku katyńskim w 1943 r.; treść wywiadu Prymasa Polski Józefa Glempa udzielonego hamburskiemu tygodnikowi "Die Zeit" - w związku z zaproszeniem go w czerwcu do Moskwy na uroczystości 1000-lecia chrześcijaństwa na Rusi; rozmowa Lechosława Gawlikowskiego z Lechem Wałęsą - na t zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0160), data emisji: 14-03-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL - w związku... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL - w związku z jego przemówieniem na którym domagał się wyjaśnienia masowego mordu w Katyniu; komentarz Aliny Grabowskiej - o "białych plamach"; omówienie korespondencji - jaka ukazała się w zachodnioniemieckim dzienniku "Stuttgarter Zeitung" - której autor zwraca uwagę na pewne niekonsekwencje wewnętrznej polityki władz PRL; korespondencja Jacka Kalabińskiego z Waszyngtonu - na temat wizyty Icchaka Szamira - premiera Izraela w Waszyngtonie. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0224), data emisji: 25-06-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: relacja Andrzeja Krzeczunowicza z trzeciego dnia pielgrzymki duszpasterskiej Jana... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: relacja Andrzeja Krzeczunowicza z trzeciego dnia pielgrzymki duszpasterskiej Jana Pawła II w Austrii; rozmowa telefoniczna Waldemara Kuczyńskiego z prof. Witoldem Trzeciakowskim - przewodniczącym Kościelnego Komitetu Rolniczego; fragment rozmowy telefonicznej Macieja Morawskiego z posłem Ryszardem Benderem - profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - o możliwości utworzenia w Polsce partii politycznej o orientacji chrześcijańsko-demokratycznej. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0330), data emisji: 02-09-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: tekst oświadczenia wydanego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Szczecinie... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: tekst oświadczenia wydanego przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Szczecinie (czyta Artur Balazs); korespondencja Jerzego Nowackiego z paryskiego "Kontaktu" na temat sytuacji w kopalni "Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu; tekst rozmowy Macieja Morawskiego z Aleksandrem Hallem - członkiem Rady Prymasowskiej; rozmowa tel. M. Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL; komentarz Aliny Grabowskiej - na temat sytuacji politycznej w Polsce; "Kto panuje a kto rządzi?" - uwagi pióra Rafała Krawczyka - ekonomisty, docenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - na temat sytuacji gospodarczej w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0374), data emisji: 08-10-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: odczytanie "Listu otwartego do uczestników obrad okrągłego stołu" - podpisanego przez... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: odczytanie "Listu otwartego do uczestników obrad okrągłego stołu" - podpisanego przez grupę intelektualistów mieszkających w Polsce bądź przebywających na Zachodzie (czyta Czesław Bielecki); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Czesławem Bieleckim - jednym z sygnatariuszy tego "Listu otwartego"; wypowiedź telefoniczna Edmunda Osmańczyka - seniora dziennikarzy polskich - o swoich oczekiwaniach związanych z obradami "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna prof. Ryszarda Bendera - posła na Sejm PRL - o powstaniu w Polsce kolejnego Klubu Myśli Politycznej; rozmowa telefoniczna M. Morawskiego ze Stefanem Bratkowskim - prezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich - o sytuacji w Polsce po ostatnich inicjatywach politycznych, podjętych przez premiera PRL Mieczysława Rakowskiego oraz przed spotkaniem władz PRL z przedstawicielami opozycji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0596), data emisji: 25-02-1989 Audycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Ryszardem Benderem - posłem - na temat... więcejAudycja pod redakcją Stanisława Jałowieckiego: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z Ryszardem Benderem - posłem - na temat debaty sejmowej o Katyniu; uwagi Aleksandra Świejkowskiego na temat pakietu ustaw rolniczych uchwalonych przez Sejm; rozmowa telefoniczna A. Świejkowskiego z Piotrem Baumgartem - członkiem prezydium Tymczasowej Krajowej Rady Rolników "Solidarności" - na temat konferencji działaczy chłopskich w Magdalence; relacja Kazimierza Wójcickiego z biura prasowego "Solidarności" z obrad "okrągłego stołu". zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0640), data emisji: 10-04-1989 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Aleksandra Świejkowskiego na temat sytuacji w polskich środowiskach wiejskich;... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: komentarz Aleksandra Świejkowskiego na temat sytuacji w polskich środowiskach wiejskich; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim na temat sytuacji w Polsce oraz prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL - na temat propozycji złożonej przez R. Bendera w Sejmie zmiany nazwy państwa z PRL na Rzeczpospolita Polska; komentarz Lechosława Gawlikowskiego o wydarzeniach w Gruzji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0681), data emisji: 30-04-1989 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: omówienie przez Roberta Bogdańskiego dokumentu wydanego przez Komitet Obywatelski... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: omówienie przez Roberta Bogdańskiego dokumentu wydanego przez Komitet Obywatelski "Solidarność" pt. "Polska i świat"; treść komunikatu Krajowej Komisji Wykonawczej "Solidarności" z posiedzenia KKW 29.IV.1989 r. w Gdańsku (treść komunikatu odczytał Wojciech Maziarski); rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL - o sejmowej debacie na temat stosunku państwa do Kościoła; rozmowa telefoniczna Adama Barskiego z Leopoldem Ungerem - publicystą belgijskiego pisma "Le Soir" i paryskiej "Kultury" - na temat kryzysu komunizmu w świecie. zwiń
 • RWEPanorama dnia - cz.202, data emisji: 15-03-1988 Audycja pod redakcją Pawła Trzyńskiego: korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcji na przemówienie prof. Ryszarda... więcejAudycja pod redakcją Pawła Trzyńskiego: korespondencja Macieja Morawskiego z Paryża - o reakcji na przemówienie prof. Ryszarda Bendera - domagającego się jak najszybszego wyjaśnienia sprawy masowego mordu w Katyniu; wiadomości Andrzeja Wirga - przedstawiciela "Solidarności Walczącej" w Niemczech Zachodnich - z serwisu informacyjnego przekazanego z Kraju przez Annę Morawiecką-Kowal - członka komisji interwencji i praworządności NSZZ "Solidarność" regionu Dolny Śląsk; tekst uchwały Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej - w związku z powołaniem specjalnej komisji dla zbadania kryzysu jaki nastąpił w kierownictwie PPS; informacje na temat: Kongresu Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych w Melbourne w Australii; sytuacji politycznej na Węgrzech - w związku z obchodami rocznicy wybuchu Rewolucji 1848 r.; oficjalnej wizyty Michaiła Gorbaczowa w Jugosławii; demonstracji w Lipsku - na rzecz swobody emigrowania z NRD; korespondencja Józefa Ruszara z Nowego Jorku - na temat oficjalnej wizyty Icchaka Szamira - premiera Izraela w Waszyngtonie. zwiń
 • RWERozmowa z prof. Ryszardem Benderem, data emisji: 26-06-1988 Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - posłem na Sejm PRL -... więcejRozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - posłem na Sejm PRL - na temat kluczowych problemów polskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej. zwiń
 • RWERozmowa z Ryszardem Benderem, data emisji: 17-09-1988 Rozmowa Ireny Lasoty z Ryszardem Benderem - posłem na Sejm, profesorem historii na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie - m.in. na... więcejRozmowa Ireny Lasoty z Ryszardem Benderem - posłem na Sejm, profesorem historii na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie - m.in. na temat zainteresowania historią; dwóch kadencji sejmowych. zwiń
 • RWERozmowa z Ryszardem Benderem, data emisji: 17-09-1988 Rozmowa Ireny Lasoty z Ryszardem Benderem - posłem na Sejm, profesorem historii na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie - m.in. na... więcejRozmowa Ireny Lasoty z Ryszardem Benderem - posłem na Sejm, profesorem historii na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie - m.in. na temat Lecha Wałęsy i przemówień sejmowych. zwiń
 • RWEWidziane z Kraju (cz.07), data emisji: 21-02-1989 Rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL, członkiem Zarządu reaktywowanego... więcejRozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Ryszardem Benderem - posłem na Sejm PRL, członkiem Zarządu reaktywowanego Stronnictwa Pracy - na temat wznowionej działalności Stronnictwa Pracy. zwiń
 • RWEWypowiedź Ryszarda Bendera Fragment wypowiedzi Ryszarda [Bendera] - o kandydowaniu na posła z ramienia Klubu Chrześcijańsko-Demokratycznego.
 • RWEWywiad z Ryszardem Benderem, data emisji: 09-12-1988 Rozmowa Ilony Lasoty z Ryszardem Benderem na temat jego biografii.