Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Franciszek Jarecki
 • RWEKawalkada - kronika ważniejszych wydarzeń w 1953 roku, data emisji: 31-12-1953 Treść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa -... więcejTreść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa - TASS donosi o udaremnieniu zamachu na wybitnych sowieckich przywódców. Aresztowano 9 lekarzy * 20.01, Waszyngton – D. Eisenhower wybrany 4 XI 1952 na prezydenta USA * 10.02, Luxemburg – powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali * 5.03, Moskwa – umiera Stalin * 5.03, Kopenhaga - polski pilot Fr. Jarecki ląduje na Bornholmie sowieckim MIG-iem * 15.03, Moskwa – Beria ogła zwiń
 • RWEKawalkada - kronika ważniejszych wydarzeń w 1953 roku, data emisji: 31-12-1953 Treść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa -... więcejTreść audycji: 7 stycznia, Waszyngton - prezydent Truman ostrzega Stalina, że Ameryka posiada bombę wodorową * 13.01, Moskwa - TASS donosi o udaremnieniu zamachu na wybitnych sowieckich przywódców. Aresztowano 9 lekarzy * 20.01, Waszyngton – D. Eisenhower wybrany 4 XI 1952 na prezydenta USA * 10.02, Luxemburg – powstaje Europejska Wspólnota Węgla i Stali * 5.03, Moskwa – umiera Stalin * 5.03, Kopenhaga - polski pilot Fr. Jarecki ląduje na Bornholmie sowieckim MIG-iem * 15.03, Moskwa – Beria ogła zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.08) Wydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi -... więcejWydarzenia w Polsce i na świecie: 1952 r. stalinowska noc. Przekazanie przez admirała H. Millera byłemu kurierowi AK J. Nowakowi - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wyp. J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej" * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci Stalina. Ucieczka pdp. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. - eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie: relacja z zajść na ulicach Berlina. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Berii; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Berii * 28.06.1953 r. – wiad. z W-wy o aresztowaniu ks. kard. S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschkego * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia, który wyraża uczucia Polaków w kraju i na obczyźnie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni węgla "Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy.* Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.09) Dokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost... więcejDokumenty o wyd. w Polsce i na świecie: 1952 r.; fragmenty z przekazania J. Nowakowi - byłemu kurierowi AK - rozgłośni "Pomost między zachodem a krajem". Wypowiedź J. Nowaka. "Bo nie ma Ziemi wybieranej " * 04.03.1953 r. – wiad. Radia Moskwa o śmierci J. Stalina. Rozważania prof. W. Sukiennickiego o wizji przyszłości po śmierci J. Stalina. Ucieczka ppor. F. Jareckiego na Bornholm. Polka migowa skomponowana przez J. Markowskiego * 17.06.1953 r. eksplozja robotniczego gniewu we Wschodnim Berlinie. Wiad. z Moskwy o likwidacji Ł. Beri - radzieckiego działacza komunistycznego; wyp. N. Chruszczowa nt. Ł. Beri * 28.06.1953 r. – wiad. z Warszawy o aresztowaniu ks. kardynała S. Wyszyńskiego. Wyp. ks. T. Kirschke * Wigilia 1953 r. – wyp. J. Lechonia , który wyraża uczucia Polaków w kraju i na świecie * 25.03.1954 r. - katastrofa w kopalni "Barbara-Wyzwolenie": relacja górnika ocalałego z katastrofy * Jesień 1954 r. - ucieczka na Zachód J. Światły. Opis sceny aresztowania W. Gomułki - przez J. Światło. Ocena skutków rewelacji J. Światły przez S. Bialera - członka CAP. zwiń
 • RWEKawalkada czasu (cz.28), data emisji: 18-06-1994 "Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość... więcej"Kawalkada czasu" - wydarzenia w kraju i na świecie z lat 1952-56. Wyp. J. Nowaka – dyr. RWE - nt. działalności radia; wiadomość o paraliżu J. Stalina oraz o jego śmierci; wyp. prof. W. Sukiennickiego o początku nowych konfliktów wewnątrz partii; wyp. F. Jareckiego o ucieczce na Bornholm; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na ulice Berlina; wyp. Ł. Berii - działacza partyjnego, szefa NKWD oraz N. Chruszczowa - o tym, jak zlikwidowano Berię; wyp.: ks. kapelana T. Kirschkego i poety J. Lechonia o aresztowaniu Prymasa Polski S. Wyszyńskiego; wyp. górnika po katastrofie górniczej w Kopalni Barbara-Wyzwolenie nt. warunków pracy w kopalniach wyp. J. Światły - m.in.: o aresztowaniu W. Gomułki; wyp. S. Bialera - o skutkach dla kraju spowodowanych ucieczką J. Światły na Zachód; wyp. N. Chruszczowa podczas XX Zjazdu Partii w Moskwie; wyp. J. Kaczmarka, który uciekł na Zachód nt. "wydarzeń poznańskich"; wyp. J. Cyrankiewicza o interesach klasy robotniczej; reportaż z wjazdu wojsk sowieckich na Węgry; wyp. W. Gomułki wzywająca do głosowania na partyjną listę. zwiń
 • RWEKawalkada dziesięciolecia, data emisji: 06-05-1962 Program przygotowany z okazji 10-lecia działalności Rozgłośni Polskiej RWE, zawierający fragmenty audycji rozgłośni z lat... więcejProgram przygotowany z okazji 10-lecia działalności Rozgłośni Polskiej RWE, zawierający fragmenty audycji rozgłośni z lat 1952-1962: program inauguracyjny - sygnał stacji i przemówienia. Pierwsze listy z kraju. Dyskusja okrągłego stołu po śmierci Józefa Stalina. Relacja por. Franciszka Jareckiego o ucieczce samolotem bojowym na Bornholm. Relacja o powstaniu berlińskim 1953 roku. Wiadomość o aresztowaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz o wiecach protestacyjnych za granicą. Relacja o warunkach pracy w polskich kopalniach. Audycje poświęcone udziałowi polskiego żołnierza w II wojnie światowej. Audycje z udziałem ppłk Józefa Światły - wicedyrektora X departamentu MBP w Warszawie. Apel rządu PRL o powrót Polaków z emigracji i kontrapel Rozgłośni Polskiej RWE o powrót Polaków z Rosji. Opłatek polski. Wydarzenia 1956 roku za granicą i w Polsce. Rokowania o pomoc gospodarczą USA dla PRL w 1957 roku. Kwestia Ziem Zachodnich podjęta przez emigrację. Relacja z Olimpiady w Melbourne. Relacja z wiecu Polonii Amerykańskiej z udziałem Richarda Nixona - wiceprezydenta… zwiń
 • RWENa śladach lądowania Franciszka Jareckiego i Zdzisława Jaźwińskiego "Na śladach lądowania Franciszka Jareckiego i Zdzisława Jaźwińskiego" - zbiegłych z Polski pilotów wojskowych - reportaż Wojciecha... więcej"Na śladach lądowania Franciszka Jareckiego i Zdzisława Jaźwińskiego" - zbiegłych z Polski pilotów wojskowych - reportaż Wojciecha Trojanowskiego z Bornholmu. zwiń
 • RWEOrlęta - młodzi przyjaciele na emigracji przemawiają do młodych Polaków w Polsce, data emisji: 17-08-1953 Teatr wyobraźni młodego słuchacza - część I słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność"... więcejTeatr wyobraźni młodego słuchacza - część I słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność" opartego na przeżyciach i z udziałem por. Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego. zwiń
 • RWEOrlęta - młodzi przyjaciele na emigracji przemawiają do młodych Polaków w Polsce, data emisji: 19-08-1953 Teatr wyobraźni młodego słuchacza - część II słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność"... więcejTeatr wyobraźni młodego słuchacza - część II słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność" opartego na przeżyciach i z udziałem por. Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego. zwiń
 • RWEOrlęta - młodzi przyjaciele na emigracji przemawiają do młodych Polaków w Polsce, data emisji: 24-08-1953 Teatr wyobraźni młodego słuchacza - część III słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność"... więcejTeatr wyobraźni młodego słuchacza - część III słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność" opartego na przeżyciach i z udziałem por. Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego. zwiń
 • RWEOrlęta - młodzi przyjaciele na emigracji przemawiają do młodych Polaków w Polsce, data emisji: 26-08-1953 Teatr wyobraźni młodego słuchacza - część IV słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność"... więcejTeatr wyobraźni młodego słuchacza - część IV słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność" opartego na przeżyciach i z udziałem por. Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego. zwiń
 • RWEOrlęta - młodzi przyjaciele na emigracji przemawiają do młodych Polaków w Polsce, data emisji: 31-08-1953 Teatr wyobraźni młodego słuchacza - część V słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność"... więcejTeatr wyobraźni młodego słuchacza - część V słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność" opartego na przeżyciach i z udziałem por. Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego. zwiń
 • RWEOrlęta - młodzi przyjaciele na emigracji przemawiają do młodych Polaków w Polsce, data emisji: 02-09-1953 Teatr wyobraźni młodego słuchacza - część VI słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność"... więcejTeatr wyobraźni młodego słuchacza - część VI słuchowiska Tadeusza Nowakowskiego (Tadeusza Olsztyńskiego) pt. "Lot na wolność" opartego na przeżyciach i z udziałem por. Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego. zwiń
 • RWEPoznajmy się bliżej (nr 9), data emisji: 25-04-1956 Wypowiedź Marka Święcickiego na temat powitania por. Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego - przez... więcejWypowiedź Marka Święcickiego na temat powitania por. Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego - przez zespół Głosu Wolnej Polski (RWE). Przytoczono fragment powitania gościa przez Jana Nowaka (Zdzisława Jeziorańskiego) - dyrektora rozgłośni polskiej RWE - oraz wypowiedź F. Jareckiego. zwiń
 • RWEPrzemówienia por. Franciszka Jareckiego i ppor. Zdzisława Jaźwińskiego, data emisji: 23-08-1953 Przemówienie por. Franciszka Jareckiego i ppor. Zdzisława Jaźwińskiego - zbiegłych z Polski pilotów wojskowych - w dniu święta... więcejPrzemówienie por. Franciszka Jareckiego i ppor. Zdzisława Jaźwińskiego - zbiegłych z Polski pilotów wojskowych - w dniu święta lotnictwa, skierowane do kolegów lotników i społeczeństwa w kraju. zwiń
 • RWEReportaż z powitania Franciszka Jareckiego, data emisji: 11-05-1953 Powitanie Franciszka Jareckiego - zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego - na lotnisku nowojorskim 1 maja 1953 roku.
 • RWERozmowa z Franciszkiem Jareckim, data emisji: 18-05-1953 Rozmowa Franciszka Jareckiego (zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego) z Karolem Rozmarkiem - prezesem Kongresu Polonii... więcejRozmowa Franciszka Jareckiego (zbiegłego z Polski pilota samolotu wojskowego) z Karolem Rozmarkiem - prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej oraz prezesem ZNP. zwiń
 • RWERozmowa z porucznikiem-pilotem Franciszkiem Jareckim Rozmowa z porucznikiem-pilotem Franciszkiem Jareckim na temat jego ucieczki samolotem Mig 17-bis z PRL na duńską wyspę Bornholm... więcejRozmowa z porucznikiem-pilotem Franciszkiem Jareckim na temat jego ucieczki samolotem Mig 17-bis z PRL na duńską wyspę Bornholm 5.III.1953 roku. zwiń
 • RWESłuchowisko radiowe Materiały dźwiękowe: Zapowiedź słuchowiska poświęconego ucieczce pilota Franciszka Jareckiego samolotem Mig z PRL na Bornholm - w... więcejMateriały dźwiękowe: Zapowiedź słuchowiska poświęconego ucieczce pilota Franciszka Jareckiego samolotem Mig z PRL na Bornholm - w wykonaniu samego F. Jareckiego (dublet). Relacja F. Jareckiego. zwiń
 • RWEŚladami Franciszka Jareckiego i Zdzisława Jaźwińskiego, data emisji: 28-05-1953 Reportaż Wojciecha Trojanowskiego z Bornholmu. Na śladach lądowania Franciszka Jareckiego 5 III 1953 i Zdzisława Jaźwińskiego 20 V... więcejReportaż Wojciecha Trojanowskiego z Bornholmu. Na śladach lądowania Franciszka Jareckiego 5 III 1953 i Zdzisława Jaźwińskiego 20 V 1953 roku. zwiń