Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Kazimierz Dejmek
  • RWEEuropejczycy i ministerstwo folkloru, data emisji: 21-05-1995 Audycja Jerzego Jastrzębskiego na temat destrukcyjnych dla polskiej kultury działań ministra kultury Kazimierza Dejmka i... więcejAudycja Jerzego Jastrzębskiego na temat destrukcyjnych dla polskiej kultury działań ministra kultury Kazimierza Dejmka i wiceministra kultury Zbigniewa Podkańskiego. zwiń
  • RWEKawalkada czasu 1964-1974, data emisji: 01-01-1975 Audycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, zawierająca wybór najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w... więcejAudycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, zawierająca wybór najważniejszych wydarzeń społeczno-politycznych w kraju i na świecie: 1968 - ostatnie kazanie pastora Martina Luthera Kinga, wygłoszone tuż przed śmiercią w Memphis. Fragment przemówienia Władysława Gomułki na temat przyczyn zdjęcia z afisza warszawskiego Teatru Narodowego inscenizacji "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Relacja studentki uczestniczącej w wydarzeniach marca 1968 roku w Warszawie (czyta lektor). "Towarzysz Wiesław ma rację, mamy w Polsce demokrację" - piosenka studencka. zwiń
  • RWEKawalkada czasu, cz.II, data emisji: 08-02-1974 Audycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej RWE poświęcona wydarzeniom społeczno-politycznym lat 1964-1974 w kraju i na świecie:... więcejAudycja dokumentalna Rozgłośni Polskiej RWE poświęcona wydarzeniom społeczno-politycznym lat 1964-1974 w kraju i na świecie: śmierć pastora Martina Luthera Kinga - działacza murzyńskiego w USA. Wypadki marcowe 1968 roku w Polsce - Wypowiedź Władysława Gomułki na temat przedstawienia "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka. Opowieść studentki. Piosenka studentów. Inwazja Czechosłowacji w sierpniu 1968 r. Samospalenie Jana Palacha - "Na śmierć Jana Palacha" - wiersz Kazimierza Wi zwiń
  • RWEMarzec '68 - ćwierć wieku później, data emisji: 07-03-1993 Audycja w opracowaniu Andrzeja Mietkowskiego - przygotowana przy współpracy Ośrodka KARTA. W audycji m.in.: piosenki - "Jadą... więcejAudycja w opracowaniu Andrzeja Mietkowskiego - przygotowana przy współpracy Ośrodka KARTA. W audycji m.in.: piosenki - "Jadą goście jadą, do domu samego..." * "Brzegiem chodnika, z Nowego Światu..." * "Zaśpiewamy pieśń ponurą..." * "Kłócą się w kraju, kłócą w Warszawie..." * "Gdy cenzura zdjęła Dziady..." * "W życie wkracza człowiek młody..."; liczne informacje i oświadczenia w sprawie zdjęcia "Dziadów" ze sceny Teatru Narodowego w Warszawie, w reżyserii Kazimierza Dejmka oraz o strajkach i wiec zwiń
  • RWEProcesy polityczne w 40-leciu PRL, data emisji: 22-07-1984 Audycja Andrzeja Świdlickiego o ważniejszych procesach politycznych 40-lecia PRL. Wystąpienie Józefa Cyrankiewicza; procesy... więcejAudycja Andrzeja Świdlickiego o ważniejszych procesach politycznych 40-lecia PRL. Wystąpienie Józefa Cyrankiewicza; procesy uczestników czerwcowych demonstracji i walk ulicznych w Poznaniu 1956 (wystąpienie mec. St. Hejmowskiego); procesy o "wolne słowo" (skazanie Z. Najdera na karę śmierci); represje wobec literatów w związku z listem 34 protestujących przeciw cenzurze i polityce wydawniczej (fragm. opery "Cisi i gęgacze"); wypowiedź Niny Karsov - pracownicy Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w W-wie - o rozprawie po znalezieniu w jej mieszkaniu tekstu "Cichych i gęgaczy"; W. Gomułka o wartościach artystycznych "Dziadów" w reż. Kazimierza Dejmka; Irena Lasota o interwencji tzw. "aktywu robotniczego" na dziedzińcu UW (8.03.1968); fragm. przemówienia I sekretarza KC PZPR E. Gierka (1971); wypowiedź pracownika naukowego Instytutu Badań Literackich PAN Romana Zimanda o zabiegach na rzecz uwolnienia braci Kowalczyków (maj 1981); odczytanie wypowiedzi prokurator W. Bardonowej z procesu Władysława Frasyniuka i czterech członków KPN. zwiń
  • RWETrzydziestolecie Teatru Nowego w Łodzi (cz. I), data emisji: 02-12-1979 Audycja Aliny Grabowskiej - przedstawiająca fragmenty wywiadu jaki redakcja niezależnego krajowego czasopisma ZAPIS przeprowadziła... więcejAudycja Aliny Grabowskiej - przedstawiająca fragmenty wywiadu jaki redakcja niezależnego krajowego czasopisma ZAPIS przeprowadziła z Kazimierzem Dejmkiem - m.in. o losach Teatru Nowego i jego spektaklach /wywiad czytają lektorzy/. zwiń
  • RWETrzydziestolecie Teatru Nowego w Łodzi (cz. II), data emisji: 02-12-1979 Audycja Aliny Grabowskiej: c.d. wywiadu z K. Dejmkiem - o spektaklach wystawianych w Teatrze Nowym w Łodzi oraz o objęciu przez K.... więcejAudycja Aliny Grabowskiej: c.d. wywiadu z K. Dejmkiem - o spektaklach wystawianych w Teatrze Nowym w Łodzi oraz o objęciu przez K. Dejmka stanowiska dyrektorskiego Teatru Narodowego w Warszawie. zwiń