Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
Nagrania na temat: Zbigniew Romaszewski
 • RWE5. rocznica podziemnego Radia Solidarność, data emisji: 09-05-1987 Audycja Arkadiusza Olszowego - w związku z 5. rocznicą istnienia podziemnego Radia Solidarność. W audycji m.in.: rozmowa ze... więcejAudycja Arkadiusza Olszowego - w związku z 5. rocznicą istnienia podziemnego Radia Solidarność. W audycji m.in.: rozmowa ze Zbigniewem Romaszewskim, organizatorem i kierownikiem pierwszego zespołu Radia Solidarność; fragmenty pierwszych audycji; fragment wypowiedzi jednego z emiterów Radia Solidarność pod pseud. "Mateusz". zwiń
 • RWEAntologia podziemia Relacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą... więcejRelacja naocznego świadka nt. wydarzeń w Stoczni Gdańskiej, w sierpniu 1980 r. m.in.: o manifestacji robotniczej pod bramą stoczni; komentarz nt. filmu A. Wajdy pt: "Człowiek z żelaza"; fragm. koncertu w Teatrze Wielkim: "Daj nam uprzątnąć dom ojczysty…" i "Jeszcze Polska nie umarła…" - w recytacji D. Olbrychskiego; fragm. wywiadu L. Wałęsy dla Radia "Solidarność" nt. strajków oraz o stanie realizacji porozumień z Gdańska, Szczecina i Jastrzębia; fragm. ze spotkania delegacji "Solidarności" z Ojcem św. w styczniu 1980 r.; wyp. L. Wałęsy podczas uroczystości odsłonięcia Pomnika Pamięci Poznańskiego Czerwca. Relacja pisarza L. Herbsta nt. represji, jakie przeżył podczas internowania i pobytu w więzieniu w Strzelcach Opolskich; fragm. rozmów tel. pomiędzy radiowozami MO a centralą m.in.: nt. użycia ostrej broni; wyp. płk. J. Przymanowskiego - partyjnego nadzorcy dziennikarzy i aktorów – nt. bojkotu w tym środowisku; fragm. audycji Radia "Solidarność" nadanej: 12 IV 1982 r., 30 IV 1982 oraz 3 V 1982 r. zwiń
 • RWEAudycje «Radia Solidarność» Taśma I * AUDYCJA nr 1: informacje - na temat m.in.: nagrywania audycji w celu próby technicznej urządzeń nadawczych; «wojny»,... więcejTaśma I * AUDYCJA nr 1: informacje - na temat m.in.: nagrywania audycji w celu próby technicznej urządzeń nadawczych; «wojny», która pochłonęła górników z kopalni "Wujek"; * AUDYCJA nr 2 (30.IV): informacje - na temat m.in.: nadawania audycji; wypowiedzi: Zbigniewa Romaszewskiego; Zbigniewa Bujaka; komunikaty związane z obchodami świąt 1 i 3 maja * AUDYCJA nr 3 (3.V.): powtórzenie wypowiedzi Z. Bujaka z AUDYCJI nr. 2; przedstawienie wypowiedzi Z. Romaszewskiego - o pluraliźmie światopoglądowym; informacje na temat: spotkania 22.IV. przedstawicieli NSZZ "Solidarność" regionu Gdańska, Dolnego Śląska, Małopolski, Mazowsza ; * AUDYCJA nr 4 (9.V.): informacje - na temat: Regionalnego Komitetu Wykonawczego Solidarności,* AUDYCJA nr 5 (16.V.): informacje - na temat: Jana Krzysztofa Kelusa ; powołania regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ "Solidarność; 184 konferencji Episkopatu; śmierci Joanny Lenartowicz; powołania Krajowej Komisji Koordynacyjnej pracowników oświaty: przedstawienie oświadczenia na temat wydarzeń 3.V; głodówki rozpoczętej 13 maja w Białołęce; ; depeszy… zwiń
 • RWECzy demokracja jest zagrożona? Dyskusja z udziałem : Danuty Waniek, prof. Marii Szyszkowskiej i Olgierda Cywińskiego z Zakładu Filozofii i Polityki PAN oraz... więcejDyskusja z udziałem : Danuty Waniek, prof. Marii Szyszkowskiej i Olgierda Cywińskiego z Zakładu Filozofii i Polityki PAN oraz Dariusza Wójcika i Zbigniewa Romaszewskiego - poświęcona problemom współczesnej demokracji w Polsce i w innych krajach. Brak zakończenia dyskusji. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0156), data emisji: 10-03-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: omówienie wypowiedzi posła Ryszarda Bendera - który na posiedzeniu Sejmu publicznie... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: omówienie wypowiedzi posła Ryszarda Bendera - który na posiedzeniu Sejmu publicznie zażądał wyjaśnienia losu ponad czterech tysięcy oficerów polskich, których zwłoki znaleziono w lasku katyńskim w 1943 r.; treść wywiadu Prymasa Polski Józefa Glempa udzielonego hamburskiemu tygodnikowi "Die Zeit" - w związku z zaproszeniem go w czerwcu do Moskwy na uroczystości 1000-lecia chrześcijaństwa na Rusi; rozmowa Lechosława Gawlikowskiego z Lechem Wałęsą - na t zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0202), data emisji: 19-05-1988 Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa telefoniczna Maciej Morawskiego ze Zbigniewem Romaszewskim - przewodniczącym... więcejAudycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: rozmowa telefoniczna Maciej Morawskiego ze Zbigniewem Romaszewskim - przewodniczącym komisji interwencji "Solidarności" - na temat stanu praworządności w PRL; tekst listu skierowanego do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ewy Łętowskiej (autorzy listu to: gen. Franciszek Kamiński - w stanie spoczynku; płk. Józef Krzyczkowski; płk. Edward Czubek oraz prawnicy); tekst Stanowiska Klubu Politycznego im. Lecha Bądkowskiego w Gdańsku wobec aktualnej sytuacji w Polsce; komentarz Aliny Grabowskiej - o antyrobotniczych tendencjach w wypowiedziach przedstawicieli władz PRL; komentarz autora - o rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0282), data emisji: 29-08-1988 Audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z uczestnikami konferencji prasowej w Brukseli:... więcejAudycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z uczestnikami konferencji prasowej w Brukseli: Janem Kułakowskim - sekretarzem generalnym Światowej Konfederacji Pracy i Johnem Vandervekenem - sekretarzem generalnym Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych (j. francuski) - na temat konferencji prasowej w Brukseli i sytuacji w Polsce; rozmowa telefoniczna Jana Nowackiego z paryskiego Kontaktu ze Zbigniewem Romaszewskim - o krakowskiej Konferencji w Obronie Praw Człowieka; rozmowa telefoniczna M. Morawskiego prof. Andrzejem Malanowskim - o sytuacji w Polsce. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0305), data emisji: 19-08-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Jerzego Nowackiego ze Zbigniewem Romaszewskim - przewodniczącym Komisji... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: rozmowa Jerzego Nowackiego ze Zbigniewem Romaszewskim - przewodniczącym Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" - o przygotowaniach do konferencji na temat praw człowieka w Krakowie; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku - w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Pakistanu; korespondencja Piotra Mroczyka z Waszyngtonu - o wynikach zakończonego zjazdu partii republikańskiej w Nowym Orleanie; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Włodzimierza Sznarbachowskiego - poświęcony politycznym reperkusjom śmierci prezydenta Pakistanu. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0418), data emisji: 28-10-1988 Audycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz na temat demonstracji studentów w Warszawie przeciwko brakowi miejsc w... więcejAudycja pod redakcją Andrzeja Świdlickiego: komentarz na temat demonstracji studentów w Warszawie przeciwko brakowi miejsc w domach akademickich oraz demonstracji górników w Katowicach; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego z prof. Andrzejem Stelmachowskim - przewodniczącym warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - na temat perspektyw obrad "okrągłego stołu"; rozmowa A. Świdlickiego z Arturem Hajniczem - warszawskim dziennikarzem - o trudnościach w zabiegach prowadzących do "okrągłego stołu"; rozmowa Józefa Ptaczka ze Zbigniewem Romaszewskim z Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" na temat represji pracowniczych w stosunku do uczestników strajków sierpniowych na Śląsku (przyczyna złej atmosfery w stosunkach władzy z Solidarnośćią przed rozmowami "okrągłego stołu"). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0444), data emisji: 15-11-1988 Audycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: tekst oświadczenia wydanego przez sekretariat Episkopatu Polski (12.11.1988 r.);... więcejAudycja pod redakcją Aleksandra Świejkowskiego: tekst oświadczenia wydanego przez sekretariat Episkopatu Polski (12.11.1988 r.); komentarz na temat artykułu opublikowanego na łamach dziennika Christian Since Monitor, w którym redakcja prezentuje wypowiedzi prof. Andrzeja Stelmachowskiego na temat "okrągłego stołu"; rozmowa z Waldemarem Kuczyńskim - ekonomistą na temat podwyżki cen alkoholu w Polsce; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Zbigniewem Romaszewskim z Komisji Interwencji i Praworządności "Solidarności" na temat nasilającej się fali represji w stosunku do osób uczestniczących w demonstracjach i wystąpieniach publicznych. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0580), data emisji: 12-02-1989 Audycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: serwis informacyjny "Solidarności" z Polski (relacja Krzysztofa Turowskiego z Paryża);... więcejAudycja pod redakcją Wiesława Wawrzyniaka: serwis informacyjny "Solidarności" z Polski (relacja Krzysztofa Turowskiego z Paryża); rozmowa telefoniczna Piotra Sawickiego ze Zbigniewem Romaszewskim - przewodniczącym Komisji Interwencji i Praworządności "Solidarności" - o przebiegu obrad "okrągłego stołu"; dwugłos o stosunkach polsko-niemieckich (tekst listu nadesłanego do redakcji RWE i wypowiedź Edmunda Osmańczyka na ten list). zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.0634), data emisji: 22-03-1989 Audycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: relacja Piotra Nowiny-Konopki z obrad "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna prof.... więcejAudycja pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: relacja Piotra Nowiny-Konopki z obrad "okrągłego stołu"; wypowiedź telefoniczna prof. Jerzego Kłoczowskiego - historyka - o rozmowach "okrągłego stołu"; rozmowa telefoniczna Macieja Morawskiego ze Zbigniewem Romaszewskim - przewodniczącym Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność" - na temat sprawy szykan za strajki i akcje na rzecz "Solidarności"; wypowiedź Stanisława Jałowieckiego na temat sprawy szykan za strajki i akcje na rzecz "Solidarności"; komentarz Aliny Grabowskiej o sprawie listu Mieczysława Rakowskiego - premiera PRL do gen. Stanisława Maczka. zwiń
 • RWEFakty, wydarzenia, opinie (cz.1330), data emisji: 18-05-1988 I część audycji pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: relacja telefoniczna Zbigniewa Romaszewskiego - o szykanach i represjach... więcejI część audycji pod redakcją Krystyny Miłotworskiej: relacja telefoniczna Zbigniewa Romaszewskiego - o szykanach i represjach wobec ludzi zaangażowanych w ostatnie strajki * Odczytanie «listu otwartego» PPS do do socjalistów europejskich - na temat represji wobec jej działaczy w Polsce * Komentarz Aleksandra Świejkowskiego pt. "W poszukiwaniu oszczędności" - na temat: "Jakie znaczenia dla rolnictwa mają uchwalone przez Sejm specjalne uprawnienia dla rządu?" * Komentarz Andrzeja Świdlickiego - n zwiń
 • RWEFragmenty konferencji Fragmenty konferencji poświęconej międzynarodowej zorganizowanej przestępczości. Wystąpienia: niezidentyfikowanej osoby;... więcejFragmenty konferencji poświęconej międzynarodowej zorganizowanej przestępczości. Wystąpienia: niezidentyfikowanej osoby; [Gonzalesa] - fragment w j. angielskim; prof. Jadwigi Staniszkis; kryminologa; niezidentyfikowanej osoby z sekretariatu generalnego Interpolu (j. angielski; bardzo krótkie, urwane). Rozmowy po zakończeniu konferencji m.in. z senatorem Zbigniewem Romaszewskim. zwiń
 • RWEFragmenty nagrania z procesu członków KOR-u Fragmenty nagrania z procesu członków KOR-u - (Jacka Kuronia, Zbigniewa Romaszewskiego, Henryka Wujca). Wypowiedzi m.in.: J.... więcejFragmenty nagrania z procesu członków KOR-u - (Jacka Kuronia, Zbigniewa Romaszewskiego, Henryka Wujca). Wypowiedzi m.in.: J. Kuronia na sali sądowej. Odczytanie wyroku dla J. Kuronia. Fragment wypowiedzi, m.in.: o pozwoleniu wejścia na salę niektórych korespondentów prasowych. zwiń
 • RWEII program Radia Solidarność Audycja 51. Artykuł Z.Romaszewskiego „Jak Polak z Polakiem”; serwis informacyjny: zatrzymanie przez SB K.Wolfa z Warszawy podczas... więcejAudycja 51. Artykuł Z.Romaszewskiego „Jak Polak z Polakiem”; serwis informacyjny: zatrzymanie przez SB K.Wolfa z Warszawy podczas pielgrzymki na Jasną Górę (pobity, następnie oskarżony o pobicie milicjanta); nadal przebywa w więzieniu K.Krauze, kierowca MPK z Krakowa za to, że w nocy z 12 na 13 grudnia 1985 przeciął paski klinowe w 30 autobusach w zajezdni; uczestnik ruchu Wolność i Pokój M.Redka z Zamościa 25 września został zwolniony z aresztu, w którym przebywał za uchylanie się od służby wojskowej; w Międzyrzeczu, gdzie planuje się założenie składowiska odpadów radioaktywnych od 27 września do 4 października trwała głodówka; 1 października podczas Festiwalu Teatru Otwartego we Wrocławiu protest pod hasłem „Kto się boi papieru toaletowego?”; Z.Broniarek uznał za konieczne wytłumaczyć się z występu po przemówieniu wygłoszonym przez wiceprezydenta G.Busha; „Czterdzieści lat z nas robicie zdrajców”; K.Morawiecki i A.Kołodziej skierowali list otwarty do Kongresu USA, w którym podziękowali za przyznaną pomoc finansową, jednocześnie krytykując decyzję L.Wałęsy. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.085), data emisji: 30-04-1982 Radio Solidarność - przemówienie 1-majowe Zbigniewa Romaszewskiego - organizatora rozgłośni.
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.156) II audycja Radia Solidarność - zapowiedź audycji; przemówienie Zbigniewa Romaszewskiego - organizatora rozgłośni; fragment... więcejII audycja Radia Solidarność - zapowiedź audycji; przemówienie Zbigniewa Romaszewskiego - organizatora rozgłośni; fragment przemówienia Zbigniewa Bujaka * III audycja Radia Solidarność. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.163), data emisji: 01-01-1984 Pierwsza audycja Oświaty Niezależnej - poświęcona działalności KSS KOR: motto z Piłsudskiego (... być zwyciężonym i nie ulec, to... więcejPierwsza audycja Oświaty Niezależnej - poświęcona działalności KSS KOR: motto z Piłsudskiego (... być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo) * Piosenka: "Budujcie arkę przed potopem. .."* Historia KOR - m.in. oświadczenie prof J.J Lipskiego - o samorozwiązywaniu się KOR - 28.IX.1981 r. * Wypowiedź J.J. Lipskiego - o KOR-rze * Piosenka: "Obława, obława" * Przygotowania do procesu KORowców: Jacka Kuronia, Adama Michnika, Zbigniewa Romaszewskiego i Henryka Wujca * List Adama Michnika do gen. Kiszczaka. zwiń
 • RWEJak kształtowała się "Solidarność" (cz.208) Radio Solidarność - wypowiedź Zbigniewa Romaszewskiego - na temat: trudności z radiem i zawieszenia audycji na okres wakacyjny;... więcejRadio Solidarność - wypowiedź Zbigniewa Romaszewskiego - na temat: trudności z radiem i zawieszenia audycji na okres wakacyjny; aresztowań zespołu radiowego; sprzętu technicznego. zwiń